MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Caroline Mellgren
professor, biträdande

Caroline Mellgren dr i medicinsk vetenskap och docent i kriminologi. Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen


Forskningsplattformar

People, Places and prevention pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:caroline.mellgren@mau.se
Telefon:040-6657941
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Mellgren, Caroline (2011) What`s neighbourhood got to do with it? : the influence of neighbourhood context on crime and reactions to crime. Faculty of Health and Society, Malmö University, 80, ISBN 978-91-7104-250-7, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Mellgren, Caroline, Ivert, Anna-Karin (2018) "Is Women’s Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish University Students" Violence against women;, Sage Journals, ISSN 1077-8012, DOI [länk],

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2018) "Police employees` violence risk assessments : the predictive validity of the B-SAFER and the significance of protective actions" International Journal of Law and Psychiatry;, 71-79, Elsevier, ISSN 0160-2527, DOI [länk],

  Mellgren, Caroline, Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin (2017) "“It Happens All the Time” : Women’s Experiences and Normalization of Sexual Harassment in Public Space" Women & Criminal Justice;, Taylor & Francis, ISSN 0897-4454, DOI [länk],

  Mellgren, Caroline, Andersson, Mika, Ivert, Anna-Karin (2017) "For Whom Does Hate Crime Hurt More? A Comparison of Consequences of Victimization Across Motives and Crime Types" Journal of interpersonal violence;, 25, Sage, ISSN 0886-2605, DOI [länk], URL [länk],

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2017) "Assessing and managing risk for intimate partner violence : Police employees’ use of the Police Screening Tool for Violent Crimes in Scania" Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention;1, 84-92, Taylor & Francis, ISSN 1404-3858, DOI [länk],

  Finnbogadóttir, Hafrún, Mellgren, Caroline (2017) "The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help-seeking, and police reporting" Sexual & Reproductive Healthcare;, 23-28, Elsevier, ISSN 1877-5756, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2017) "The Inter-Rater Reliability of Violence Risk Assessment Tools Used by Police Employees in Swedish Police Settings" Nordisk Politiforskning;1, 9-28, Universitetsforlaget, ISSN 1894-8693, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Ivert, Anna-Karin (2016) "Criminal policy debate as an active learning strategy" Cogent Education;1, 1184604, Cogent OA, ISSN 2331-186X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2016) "Consequences of bias-motivated victimization among Swedish university students with an immigrant or minority background" Irish Journal of Sociology;2, 226-250, Manchester University Press, ISSN 0791-6035, DOI [länk],

  Mellgren, Caroline (2016) "University students` support to penalty enhancement for hate crime" Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention;2, 185-202, Taylor & Francis, ISSN 1404-3858, DOI [länk],

  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2015) "Anmälningsbenägenhet vid utsatthet för hatbrott" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, 283-301, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420, URL [länk],

  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2015) "The role of visibility for a minority’s exposure to (hate) crime and worry about crime : a study of the Traveller community" International review of victimology;3, 303-319, Sage, ISSN 0269-7580, DOI [länk],

  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2015) "The other way around : The Roma minority´s view on doing research on sensitive topics" International Journal of Social Science Studies;4, 14-24, Redfame, ISSN 2324-8033, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, Mellgren, Caroline (2015) "Den ojämlika tryggheten : stabilitet och förändring i bostadsområden över tid" Socialvetenskaplig Tidskrift;3-4, 211-229, Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA, ISSN 1104-1420,

  Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2011) "Neighbourhood disorder and worry about criminal victimization in the neighbourhood" International Review of Victimology;3, A B Academic, ISSN 0269-7580,

  Mellgren, Caroline (2011) "Neighbourhood influence on fear of crime and victimization in Sweden: a review of the crime survey literature" Internet journal of criminology;, New University Press, flashmouse publishing ltd., ISSN 2045-6743, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Kriminologi : en studiehandbok. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Antologibidrag
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva, Torstensson Levander, Marie (2014) Kriminologin i akademin. Studentlitteratur, 15-30, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Pinnetti, Carlo, Väfors Fritz, Marie | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) (2014) Border Crossings : Internationalization in Higher Education and Criminology. Kriminologi : en studiehandbok, Studentlitteratur, 31-44, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Att möta & mäta i Malmö. Studentlitteratur, 145-158, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Nilsson, Eva-Lotta, Svalin, Klara (2014) Att söka, samla och värdera information. Studentlitteratur, 111-144, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2014) Student, forskning och etik. Studentlitteratur, 89-110, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Fusk. Studentlitteratur, 81-88, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (2014) Lärande : rum, tid och mod. Studentlitteratur, 47-80, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Cools, Marc, De Ruyver, Brice, Easton, Marleen, Pauwels, Lieven, Ponsaers, Paul, Vande Walle, Gudrun, Vander Beken, Tom, Vander Laenen, Freya, Verhage, Antoinette, Vermeulen, Gert, Vynckier, Gerwinde (red./ed.) | Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2012) Variance in avoidance behaviour between residential neighbourhoods - context or composition? : a multilevel approach. Maklu, 157-172, ISBN 978-90-466-0541-7,

  Mellgren, Caroline, Pauwels, Lieven, Torstensson Levander, Marie (2010) Population density, disadvantage, disorder and crime: testing competing neighbourhood level theories in two urban settings. Maklu Publishing, s 183-202, ISBN 978-90-466-0327-7,

  Konferensbidrag
  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2015) "Inter-Rater Reliability of the Police Screening Tool for Violent Crime (PST-VC)" , (other) American Society of Criminology, URL [länk],

  Rapporter
  Gerell, Manne, Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (2018) Kollektiv förmåga, brott och otrygghet i Stockholms stad. Stockholms stad, 59, (PDF document) (application/pdf)

  | Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline (red./ed.) (2017) Kriminologi : Tillämpning 2017. Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi, (PDF document) (application/pdf)

  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2017) Gatans tysta offer : En studie av socialt utsatta EU-medborgares utsatthet i det offentliga rummet. Malmö högskola, Institutionen för kriminologi, 88, ISBN 978-91-7104-865-3, 978-91-7104-864-6, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wallengren, Simon, Mellgren, Caroline (2017) Romers upplevelse av hatbrott. Malmö högskola, Institutionen för kriminologi, 76, ISBN 978-91-7104-863-9, 978-91-7104-862-2, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Mika, Mellgren, Caroline (2016) Studenters utsatthet och upplevelser av hatbrott. Malmö högskola, Hälsa & samhälle, 62, ISBN 978-91-7104-665-9, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2014) Riskanalys i polisverksamhet : fungerar det? Slutrapport från ett utvärderingsprojekt. Rikspolisstyrelsen, 73, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Svalin, Klara, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Utvärdering av SARA : SV. Rikspolisstyrelsen,

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Torstensson Levander, Marie, Levander, Sten (2014) Riskanalys i polisverksamhet. Rikspolisstyrelsen,

  Mellgren, Caroline, Kronkvist, Karl (2013) Trygghet i lokalområdet : resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 118, ISBN 978-91-7104-484-6, 978-91-7104-485-3, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Svalin, Klara, Levander, Sten, Torstensson Levander, Marie (2012) Riskanalys i polisverksamhet : utvärdering av polisens arbete med riskanalys för våld på individnivå - Skånemodellen och Check 10 (+). Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, 108, ISBN 978-91-7104-445-7, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2008) Processutvärdering av Trygga gatan. Ett projekt för minskad brottslighet och ökad trygghet i nöjeslivsmiljö.. 51, ISBN 978-91-7104-217-0, ISSN 1665-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2007) Våldsbrottsligheten - ökande, minskande eller konstant? Ett diskussionsunderlag. ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Andersson, Frida, Mellgren, Caroline (2007) Brottsutvecklingen i Skåne, en introduktion.. ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Ivert, Anna-Karin, Mellgren, Caroline, Torstensson Levander, Marie (2014) "Stability and Change of Urban Neighbourhoods" 168-169, The Swedish National Counsil for Crime Prevention, ISBN 978-91-87335-28-0, URL [länk],
blackbox blackbox
CAROLINE MELLGREN
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657941
photo of Caroline Mellgren Caroline Mellgren