MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Löfgren-Mårtenson
professor

Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Auktoriserad specialist i klinisk sexologi.

Forskningsområden: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Global sexuell hälsa, Delaktighet på internet, Sex- och samlevnadsundervisning, Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, Professionalisering och akademisering av sexologi, Kärlek och sex på Internet, Nätdejting, Unga, genus och pornografi, Sexuella trakasserier inom akademin.


Kontaktuppgifter

E-post:charlotta.lofgren-martenson@mau.se
Telefon:040-6658672
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:0702-048985
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

I huvudet på en professor maj 2018
Bokstafetten
Föreläsning Kinseyinstitutet
ResearchGate
Forsknings- och samverkansprogram
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Ouis, Pernilla (2019) "‘We need “culture-bridges” : professionals’ experiences of sex education for pupils with intellectual disabilities in a multicultural society" Sex Education;1, 54-67, Taylor and Francis, ISSN 1468-1811, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Molin, Martin, Sorbring, Emma (2018) "H@ssles and Hopes on the Internet : What Professionals have encounter in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities." International Papers of Social Pedagogy;8, 66-82, Index Copernicus, ISSN 2392-3083, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Ouis, Pernilla (2018) "“It’s their way of protecting them” : Between care and control in an honor context for youths with intellectual disabilities" International Papers of Social Pedagogy;8, 14-35, Index Copernicus, ISSN 2392-3083, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Charlotta, Ouis, Pernilla (2018) "‘We need “culture-bridges” : professionals’ experiences of sex education for pupils with intellectual disabilities in a multicultural society" Sex Education : Sexuality, Society and Learning;, Taylor & Francis, ISSN 1468-1811, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sorbring, Emma, Molin, Martin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2017) "“I’m a mother, but I’m also a facilitator in her every-day life” : Parents’ voices about barriers and support for internet participation among young people with intellectual disabilities" Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace;1, Masaryk University, ISSN 1802-7962, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Molin, Martin, Sorbring, Emma, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2017) "New Em@ncipatory landscapes? Young people with intellectual disabilities, Internet use and Identification processes." Advances in social work;18, 645-662, Indiana University School of Social Work, ISSN 1527-8565, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2015) "From Pioneers to Professionals : A qualitative study of sexologists in Sweden" Sexologies : Revue Europeenne De Sante Sexuelle - European Journal of Sexual Health;2, E37-E40, Elsevier, ISSN 1158-1360, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2015) "From pioneers to professionals : a qualitative study on sexologists in Sweden" Sexologies;2, e37-e40, Elsevier Masson, ISSN 1158-1360, DOI [länk],

  Molin, Martin, Sorbring, Emma, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2015) "Teachers` and parents` views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities" Journal of Intellectual Disabilities;1, 12, Sage, ISSN 1744-6295, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Sorbring, Emma, Molin, Martin (2015) ""T@ngled Up in Blue!" : Views of Parents and Professionals on Internet Use for Sexual Purposes Among Young People with Intellectual Disabilities" Sexuality and Disability;4, 533-544, Springer, ISSN 0146-1044, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2015) "Des pionniers aux professionnnels : une étude qualitative sur les sexologues travaillant en Suéde : From pioneers to professionals : A qualitative study of sexologists in Sweden" Sexologies;24, 82-84, Elsevier, ISSN 1158-1360, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Tikkanen, Ronny, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Unequal sexual health : differences between detained youth and their same aged peers" Scandinavian Journal of Public Health;7, 722–728, Sage, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Sexual chance taking : A qualitative study on sexuality among detained youths" European Journal of Contraception and Reproductive Health Care;5, 335-342, Informa Health Care, ISSN 1362-5187, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan" Socionomen;1, 52-57, SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "“Hip to be Crip?” : about crip theory, sexuality and people with intellectual disabilities" Sexuality and Disability;4, 413-424, Springer, ISSN 0146-1044, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2012) "Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar" Socionomens forskningssupplement;31, 44-52, SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) ""I want to do it right!" : a pilot study of Swedish sex education and young people with intellectual disabilities" Sexuality and Disability;2, 209-225, Springer, ISSN 0146-1044, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "”Hip to be crip?” : om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning" Lambda Nordica;1-2, 53-76, ISSN 1100-2573, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "Sexologist as a profession : a qualitative study in Sweden" Magnus Hirschfeld Archive for Sexology;November, Humbold University, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "”I want to do it right!” A Pilot Study of Swedish Sex Education and Young People with Intellectual Disability" Sexuality and Disability;, e-pub ahead of print, Springer, ISSN 0146-1044, DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2010) "Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography" Journal of Sex Research;6, 568-579, Routledge Taylor & Francis Group, ISSN 0022-4499, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Unga med intellektuella funktionsnedsättningar: Bredda ramarna i synen på vuxenliv, sexualitet och självbestämmande" Socionomen;4, 19-22, Socionomen. Facktidskrift för kvalificerat socialt arbete,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "The Invisibility of Young Homosexual Women and Men with Intellectual Disabilities" Sexuality and Disability;1, 21-26, Springer Netherlands, ISSN 0146-1044, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Praten over porno! Over jeugd, gender en pornografie in Zweden" Tijdschrift voor Seksuologie;2, 111-120, ISSN 0167-5915, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "The Invisibility of Young Homosexual Women and Men with Intellectual Disabilities" Sexuality and Disability;1, 21-26, Springer, ISSN 0146-1044, DOI [länk], URL [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "Love in Cyberspace: Swedish Young People with Intellectual Disabilities and the Internet." Scandinavian Journal of Disability Research;2 2008, 125-138, Routledge Taylor & Francis Group, URI [länk], DOI [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2004) ""May I?" About Sexuality and Love in the New Generation with intellectual disabilities." Sexuality and Disability;3, 197-207, Springer Netherlands, ISSN 0146-1044 (Print), 1573-6717 (Online), DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2019) "Så mår vi sexuellt" Socionomen;8, 20-25, Akademikerförbundet SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk],

  Sorbring, Emma, Molin, Martin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2018) "Att våga utan att falla : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar" Barnbladet;3, 14-17, Riksföreningen för barnsjuksköterskor, ISSN 0349-1994,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) "Different porn careers? – On girl’s and boy’s porn consumption." NIKK-magasin;No 2, 37-39,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) "Skilda pornografikarriärer? Om tjejers och killars pornografikonsumtion" NIKKmagasin;Nr. 2 2006, NIKK Nordisk Institutt for kvinne- og kjönnsforskning, ISSN 1502-1521,

  Artiklar
  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "Vad vet ungdomar i särskolan om sex?" Intra;4, 14-17, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "Var finns det inga unga homosexuella med intellektuell funktionsnedsättning?" Intra;3, 18-20, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) ""En spännande utmaning!"" Intra;3, 6-8, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) "En kvinnlig omsorgsvärld" Intra;2, 20-21, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) "Kärlek på nätet" Intra;4, 22-24, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) "Delaktig i kärlek" Intra;3, 25-27, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) "Elever som vill och inte vill vara delaktiga" Intra;3, 28-29, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) Sexualitet. Liber, 121, ISBN 978-91-47-09785-2, URL [länk],

  Lundberg, Per Olov, Löfgren-Mårtenson, Lotta (red./ed.) | (2010) Sexologi. Liber, 469, ISBN 978-91-47-01545-0,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) Hur gör man? : Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan. Argument Förlag, 158 s, ISBN 91-7315-267-9,

  Knudsen, Susanne V, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | (2007) Generation P? Youth, Gender and Pornography. Danmarks Pedagogiska Universitetsforlag, 348, ISBN 978-87-7684-189-8,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) Sex överallt, typ?! Om unga och pornografi. Gothia Förlag, 176, ISBN 978-91-72055070,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi. Gothia förlag, 176, ISBN 91-7205-507-3,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Studentlitteratur, ISBN 9789144043586,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005) Kärlek.nu. Om Internet och unga med utvecklingsstörning. Studentlitteratur, 173, ISBN 9789144039923,

  Antologibidrag
  Löfgren-Mårtenson, Lotta | Söderman, Lena, Nordlund, Mårten (red./ed.) (2019) Sexualitet och kärlek. Omsorgsboken : möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, Liber, 126-133, ISBN 978-47-12644-6,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta | Burman, Anders, Holmqvist, Bosse (red./ed.) (2019) ”Farligt, farligt, men härligt, härligt!” : Sexualitet och erotik i Maria Langs pusseldeckare under 1950-talet. Det lyckliga femtiotalet : sexualitet, politik och motstånd ; till Lena Lennerhed, Symposion, 18-28, ISBN 9789187483400,

  Sorbring, Emma, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Molin, Martin | Bates, Claire (red./ed.) (2018) Relationships and the Internet : Internet as an area for love, sex and companionship for young people with learning disabilities. Sexuality and Learning Disabilities. Practical approaches to providing positive support, Pavilion, 133-144, ISBN 978-1-911028-55-0,

  Daneback, Kristian, Sorbring, Emma (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta, Molin, Martin, Sorbring, Emma (2016) Delaktig på internet : om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. Liber, 47-60, ISBN 978-91-47-11269-2,

  Häggström-Nordin, Elisabet, Magnusson, Chris (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2016) ”Man kramas mest!” Sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Studentlitteratur, 141-158, ISBN 9789144108568,

  Lindberg, Katarina, Olsson, Hans (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2016) Att förstå sexualitet utifrån sociala och kulturella perspektiv. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, 115-123, URL [länk],

  Comella, Lynn, Tarrant, Shira (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2015) Lust, Love, and Life : A Qualitative Study of Swedish Adoelscents` Perceptions and Experiences with Pornography.. Praeger, 335-358, ISBN 9781440828058,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2015) Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan. Studentlitteratur, 81-93, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Daneback, Kristian, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2013) Lust, Love, and Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents` Perceptions and Experiences with Pornography. Malmö university, Faculty of health and society, 135-146, ISBN 978-91-7104-476-1, URL [länk],

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) Sexolog som yrke - mellan professionell ambivalens och mångvetenskaplig harmoni. Liber, 276-301, ISBN 978-91-09678-7,

  Söderman, Lena, Antonsson, Sivert (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) Sexualitet och kärlek. Liber, 185-192, ISBN 978-91-47-09519-3,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Fugl-Meyer, Kerstin (2010) Utbildning och professionalisering av sexologer. Liber, 450-455, ISBN 978-91-47-01545-0,

  Lundberg, Per Olov, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2010) Vad är sexologi?. Liber, 14-18, ISBN 978-91-47-01545-0,

  Lundberg, Per Olov, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2010) Kärlek - mysterium eller vetenskap?. Liber, 163-171, ISBN 978-91-47-01545-0,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2010) Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.. Liber, 368-372, ISBN 978-91-47-01545-0,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen, 119-126, ISBN 978-91-86301-41-5, (PDF document) (application/pdf)

  Magnusson, Chris, Häggström-Nordin, Elisabeth (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Man kramas mest" : Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Studentlitteratur, s 115-132, ISBN 978-91-44-04934-2,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2007) Let’s talk about porn! On youth, gender and pornography in Sweden. Danish School of Education Press, 149-162,

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Knudsen, Susanne V. (2007) Introduction. Danmarks Pedagogiska Universitetsforlag, 8-18, ISBN 978-87-7684-189-8,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2006) Det pornografiska scriptet – om unga och pornografi.. Tema Nord, 11-53, ISBN 92-893-1354-4, URI [länk],

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) Det pornografiska scriptet. Om unga och pornografi. TemaNord, ISBN 92-893-1354-4,

  Konferensbidrag
  Mulhall, John P. (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta, Sorbring, Emma, Molin, Martin (2015) "“Tangled up in blue” : Views of parents and professionals on internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities" The 22nd Congress of the World Association for Sexual Health The Journal of Sexual Medicine;Supplement 5, Proceedings from the 22nd Congress of the World Association for Sexual Health, Singapore, July 25–28, 2015, (other) 347-347, Elsevier, ISSN 1743-6109, DOI [länk], URL [länk],

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "When opportunity outdoes risk : sexual risk-taking among adolescents at youth detention centers" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Kontula, Osmo (red./ed.) | Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "Between professional ambivalence and multidisciplinary harmony" (peer-review paper) 99-108, The Finnish Association for Sexology (FIAS), ISBN 978-952-67822-1-8, 978-952-67822-0-1, (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "The right to sexual health : a pilot study on sex education and young people with intellectual disabilities" (peer-review paper) URL [länk],

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "WHEN OPPORTUNITY OUTDOES RISK – SEXUAL RISK-TAKING AMONG ADOLESCENTS AT YOUTH DETENTION CENTERS" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "Love.com: Young People with Intellectual Disabilities and the Usage of the Internet" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "Marginalized sexuality? Attitudes and experiences among adolescents in compulsory care" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Experiences from the Master program in Sexology at Malmö university, Sweden : A pilot study" (peer-review paper) WAS,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Intellectual Disabilities and Sexuality : Young People and the Usage of Internet" (peer-review paper) WAS,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "Youth, Gender and Pornography - A Qualitative Study in Sweden" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2007) "Youth, Gender and Pornography: A Qualitative study in Sweden" (peer-review paper) NACS,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2006) "Love in Cyber space" (paper) (Word document) (application/msword)

  Rapporter
  Molin, Martin, Sorbring, Emma, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2019) Del@ktighetens digitalisering : Om internetskapande aktiviteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. Högskolan Väst, ISBN 978-91-88847-50-8, 978-91-88847-49-2, ISSN 2002-6188,

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Elmerstig, Eva, Tornberg, Jakob (2018) Sex i Sydverige : sexuella handlingar och livsstilar i Skåne. Malmö universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle, 72, ISBN 9789171049605, 9789171049612, ISSN 1650-2337, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Lindroth, Malin, Månsson, Sven-Axel (2013) ”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa. Statens institutionsstyrelse, 2-40, ISBN 978-91-87053-20-7, URL [länk],

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) Master i sexologi : Pedagogiska resurser och utmaningar. Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Månsson, Sven-Axel, Daneback, Kristian, Tikkanen, Ronny, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2003) Kärlek och sex på Internet. Malmö högskola, 127, ISSN 1652-0378, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
  Dorthé, Lotti, Olsson, Annsofie (2017) 6 om sex.

  Övrig publicering
  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuella funktionsnedsättningar"

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2009) "Blir det bättre med fler män i LSS-verksamheten?" 20-21, Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, ISSN 1102-4143, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Månsson, Sven-Axel, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "The relationship between theory, practice and research." (Word document) (application/msword)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2008) "The master student in sexology - a pilot study at Malmö University" (Word document) (application/msword)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "Master i sexologi : Utmaningar och resurser" Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Löfgren-Mårtenson, Lotta (2008) "Master i sexologi : Utmaningar och resurser" Malmö högskola, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Gästprofessor Osaka Prefecture University, Japan

  Member of BZgA/WHO Buzz group Sex Education and Disability

  COST MC-member European Sexual Medicine Network

  Nationell koordinator Världsdagen för sexuell hälsa (WSHD) 4 september

  Forskningsledare vid Mau och nationell forskningssamordnare för det forskningsbaserade samverkansprogrammet tillsammans med KI och KTH om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658672 cell 0702-048985
photo of Charlotta Löfgren-Mårtenson Charlotta Löfgren-Mårtenson