MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Sunnqvist
docent

Charlotta Sunnqvist är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i vårdvetenskap. Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Dagens sjukvård är i huvudsak inriktad på patientens nutid men det finns situationer där en persons livshistoria har en avgörande betydelse för behandling, omvårdnad eller andra beslut. Charlotta har utvecklat tidsgeografiska life chart sk livslinjer som på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriver en persons liv och redovisar händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer men också ett sätt att beskriva mänskliga beteende och känslor i förhållande till platser. Tidsgeografiska life chart är en interaktiv och systematisk metod för att identifiera och förstå sambandet mellan hur sociala och stressiga händelser under ett livsförlopp påverkar människors mentala hälsa.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:charlotta.sunnqvist@mau.se
Telefon:040-6657628
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F429
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Time Geography, a Method in Psychiatric Nursing Care
  Sunnqvist Charlotta, Rämgård Margareta, Örmon Karin

  2020 | Artikel i tidskrift
  Coping and suicide risk in high risk psychiatric patients
  Ambrus Livia, Sunnqvist Charlotta, Asp Marie, Westling Sofie, Westrin Åsa

  2020 | Artikel i tidskrift
  Coping and suicide risk in high risk psychiatric patients.
  Ambrus Livia, Sunnqvist Charlotta, Asp Marie, Westling Sofie, Westrin Åsa

  2020 | Artikel i tidskrift
  The experience of polyethylene glycol (PEG) bowel preparation in adolescents undergoing colonoscopy
  Örmon Karin, Bramhagen Ann-Cathrine, Sunnqvist Charlotta, Vejzovic Vedrana

  2019 | Artikel i tidskrift
  Preceptors' and nursing students' experiences of peer learning in a psychiatric context
  Vuckovic Verica, Karlsson Karin, Sunnqvist Charlotta

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F429, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657628
photo of Charlotta Sunnqvist Charlotta Sunnqvist