MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Charlotta Sunnqvist
universitetslektor

Charlotta Sunnqvist är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent i vårdvetenskap. Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Dagens sjukvård är i huvudsak inriktad på patientens nutid men det finns situationer där en persons livshistoria har en avgörande betydelse för behandling, omvårdnad eller andra beslut. Charlotta har utvecklat tidsgeografiska life chart sk livslinjer som på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriver en persons liv och redovisar händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer men också ett sätt att beskriva mänskliga beteende och känslor i förhållande till platser. Tidsgeografiska life chart är en interaktiv och systematisk metod för att identifiera och förstå sambandet mellan hur sociala och stressiga händelser under ett livsförlopp påverkar människors mentala hälsa.


Kontaktuppgifter

E-post:charlotta.sunnqvist@mau.se
Telefon:040-6657628
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F429
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Sunnqvist, Charlotta, Sjöström, Karin, Finnbogadóttir, Hafrún (2019) "Depressive symptoms during pregnancy and postpartum in women and use of antidepressant treatment : a longitudinal cohort study" International Journal of Women`s Health;, 109-117, Dove, ISSN 1179-1411, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ambrus, Livia, Sunnqvist, Charlotta, Asp, Marie, Westling, Sofie, Westrin, Åsa (2017) "Coping and suicide risk in high risk psychiatric patients" Journal of Mental Health;, 1-6, Taylor & Francis, ISSN 0963-8237, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ambrus, Livia, Sunnqvist, Charlotta, Ekman, Rolf, Träskman-Bendz, Lil, Westrin, Åsa (2016) "Plasma Brain-Derived Neurotrophic Factor and Psychopathology in Attempted Suicide" Neuropsychobiology;4, 241-248, Karger, ISSN 0302-282X, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel, Torstensson Levander, Marie (2016) "Disclosure of abuse among female patients within general psychiatric care : a cross sectional study" BMC Psychiatry;16, 79, BioMed Central, ISSN 1471-244X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lanthén, Klas, Rask, Mikael, Sunnqvist, Charlotta (2015) "Psychiatric Patients Experiences with Mechanical Restraints : An Interview Study" Psychiatry Journal;, 748392, Hindawi, ISSN 2314-4327, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Bahtsevani, Christel, Sunnqvist, Charlotta (2014) "The life course of women who have experienced abuse : a life chart study in general psychiatric care" Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing;, e-pub ahead of print, Wiley, ISSN 1365-2850, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel (2014) "The duality of suffering and trust : abused women`s experiences of general psychiatric care : an interview study" Journal of Clinical Nursing;15-16, 2303–2312, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Torstensson Levander, Marie, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel (2014) "Vulnerable and without protection : Lifetime experiences of abuse and its influence on mental ill health" Open Journal of Nursing;1, 34-41, Scientific Research Publishing, ISSN 2162-5336, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sunnqvist, Charlotta, Träskman-Bendz, Lil, Westrin, Åsa (2013) "Coping strategies used by suicide attempters and comparison groups" Open journal of psychiatry;, 256-263, Scientific Research Publishing, ISSN 2161-7325, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sunnqvist, Charlotta, Persson, Ulla, Westrin, Åsa, Träskman-Bendz, Lil, Lenntorp, Bo (2012) "Grasping the dynamics of suicidal behaviour : combining time-geographic life charting and COPE ratings" Journal of Psychiatric Mental Health Nursing;4, 336–344, Blackwell Publishing, DOI [länk], (File) (application/octet-stream)

  Vang, Fredrik J, Lindström, Mats, Sunnqvist, Charlotta, Bah-Rösman, Jessica, Johanson, Aki, Träskman-Bendz, Lil (2009) "Life-Time Adversities, Reported Thirteen Years After a Suicide Attempt: Relationship to Recovery, 5HTTLPR Genotype, and Past and Present Morbidity" Archives of Suicide Research;3, 214-229, Taylor & Francis, ISSN 1381-1118, DOI [länk],

  Westling, Sofie, Ahrén, Bo, Sunnqvist, Charlotta, Träskman-Bendz, Lil (2009) "Altered glucose tolerance in women with deliberate self-harm" Psychoneuroendocrinology;6, 878-883, Science direct, ISSN 0306-4530, DOI [länk],

  Sunnqvist, Charlotta, Westrin, Åsa, Träskman-Bendz, Lil (2008) "Suicide attempters:biological stressmarkers and adverse life events" European Archives of Psychiatric and Clinical Neurosciences;8, 456-462, EAPCN, ISSN 0940-1334, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Sunnqvist, Charlotta, Persson, Ulla, Lenntorp, Bo, Träskman-Bendz, Lil (2007) "Time geography: a model for psychiatric life charting?" Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing;, 250-257, Blackwell Publishing, ISSN 1351-0126, (PDF document) (application/pdf)

  Niméus, Anders, Hjalmarsson Ståhlfors, Fredrik, Sunnqvist, Charlotta, Stanley, Barbara, Träskman-Bendz, Lil (2006) "Evaluation of a modified interview version and of a self-rating version of the Suicide Assessment Scale" European Psychiatry;7, 471-477, Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Ambrus, Livia, Sunnqvist, Charlotta, Ekman, Agneta, Petra, Suchankova, Lil, Träskman-Bendz, Åsa, Westrin (2014) "Associations between avoidant focused coping strategies and polymorrphisms in genes coding for brain-derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor in suicide attempters: a preliminary study" Psychiatry Research;1-2, 732-733, Elsevier, ISSN 0165-1781, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta, Bahtsevani, Christel, Torstensson Levander, Marie (2012) "The life-time experience of abuse and suicidal behavior among abused women in a general psychiatric context" (poster) Malmö University, Faculty of Health and Society, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta (2015) "Time Geographic Life Charting : a Computer Program for a Life-course Approach!" 1917, Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk],

  Örmon, Karin, Sunnqvist, Charlotta (2015) "Experiences of the Provided Care in a General Psychiatric Context After Disclosure of Abuse" 978, Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk],
blackbox blackbox
CHARLOTTA
SUNNQVIST

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F429, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657628
photo of Charlotta Sunnqvist Charlotta Sunnqvist