MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christine Kumlien
professor

Christine Kumlien är leg sjuksköterska (SSK)med inriktning kärlkirurgisk vård, och Klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och verksamhetsområde Hematologi/kärl vid Skånes universitetssjukhus. Hennes forskning fokuserar på vård i samband med kärlsjukdomar. Av särskilt intresse är utveckling av instrument för att utvärdera vård och behandling av kärlsjuka personer samt psykosociala konsekvenser i samband med screening.


Forskningsplattformar

Skin and Wound Care pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christine.kumlien@mau.se
Telefon:040-6657430
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F430
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Återhämtning och kvalitetsförbättring i personcent
Risk för och prevention av fall, trycksår, malnutr
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  Service managers' experiences of how the participation of people with intellectual disabilities can be promoted in Swedish group homes
  Berlin Hallrup Leena, Kumlien Christine, Carlson Elisabeth

  2019 | Artikel, forskningsöversikt
  Impact on Quality of Life of Men with Screening-Detected Abdominal Aortic Aneurysms Attending Regular Follow ups
  Ericsson Anna, Kumlien Christine, Ching Shirley, Carlson Elisabeth, Molassiotis Alex

  2019 | Artikel i tidskrift
  Engaging patients and caregivers in establishing research priorities for aortic dissection
  Acosta Stefan, Kumlien Christine, Forsberg Anna, Nilsson Johan, Ingemansson Richard, Gottsäter Anders

  2018 | Artikel i tidskrift
  Mismatch between risk factors and preventive interventions? A register study of fall prevention among older people in one Swedish county
  Witt Sofia, Englander Emma, Kumlien Christine, Axelsson Malin

  2018 | Artikel i tidskrift
  A registry study of nursing assessments, interventions and evaluations according to nutrition for persons living in municipal residential care homes
  Backlund Anja, Holmbeck Olga, Kumlien Christine, Axelsson Malin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot, Anställningsnämnden, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö Högskola

  Ledamot i forskningsnämnden, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  Ordförande i Vårdakademin vid Skånes Universitetssjukhus

blackbox blackbox
CHRISTINE KUMLIEN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F430, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657430
photo of Christine Kumlien Christine Kumlien