MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Christine Kumlien
professor

Christine Kumlien är leg sjuksköterska (SSK)med inriktning kärlkirurgisk vård, och Klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och verksamhetsområde Hematologi/kärl vid Skånes universitetssjukhus. Hennes forskning fokuserar på vård i samband med kärlsjukdomar. Av särskilt intresse är utveckling av instrument för att utvärdera vård och behandling av kärlsjuka personer samt psykosociala konsekvenser i samband med screening.


Forskningsplattformar

Skin and Wound Care pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:christine.kumlien@mau.se
Telefon:040-6657430
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F430
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Återhämtning och kvalitetsförbättring i personcent
Risk för och prevention av fall, trycksår, malnutr
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Partners' experiences of living with men who have screening-detected abdominal aortic aneurysms
  Ericsson Anna, Carlson Elisabeth, Ching Shirley Siu-Yin, Molassiotis Alex, Kumlien Christine

  2019 | Artikel i tidskrift
  Service managers' experiences of how the participation of people with intellectual disabilities can be promoted in Swedish group homes
  Berlin Hallrup Leena, Kumlien Christine, Carlson Elisabeth

  2019 | Artikel, forskningsöversikt
  Impact on Quality of Life of Men with Screening-Detected Abdominal Aortic Aneurysms Attending Regular Follow ups
  Ericsson Anna, Kumlien Christine, Ching Shirley, Carlson Elisabeth, Molassiotis Alex

  2019 | Artikel i tidskrift
  Engaging patients and caregivers in establishing research priorities for aortic dissection
  Acosta Stefan, Kumlien Christine, Forsberg Anna, Nilsson Johan, Ingemansson Richard, Gottsäter Anders

  2018 | Artikel i tidskrift
  Mismatch between risk factors and preventive interventions? A register study of fall prevention among older people in one Swedish county
  Witt Sofia, Englander Emma, Kumlien Christine, Axelsson Malin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot, Anställningsnämnden, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö Högskola

  Ledamot i forskningsnämnden, Fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  Ordförande i Vårdakademin vid Skånes Universitetssjukhus

blackbox blackbox
CHRISTINE KUMLIEN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F430, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657430
photo of Christine Kumlien Christine Kumlien