MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lotta Wendel
universitetsadjunkt

Jur kand och fil dr. Forskar och undervisar i medicinsk rätt.

Pågående projekt (tillsammans med Sara Johnsdotter): Samhällets åtgärder vid misstänkt könsstympning i Sverige: en proportionalitetsanalys av myndigheters handläggning av misstänkta fall (Forte 2019-00657).


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:lotta.wendel@mau.se
Telefon:040-6657930
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F525
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Wendel, Lotta (2013) "Idrottsjuridik i England och Sverige" Idrottsforum.org;130128, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Wendel, Lotta (2019) Dokumentation, profession och hälso- och sjukvård : rättsliga perspektiv.. Malmö universitet, 87, ISBN 9789178770397, 9789178770403, ISSN 1653-5383, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wendel, Lotta (2019) "När läkare blev skyldiga att föra patientjournal : En studie av introduktionen av 1963 års läkarinstruktion" Arkiv, samhälle och forskning;3, 6-42, Svenska arkivsamfundet, ISSN 0349-0505, (PDF document) (application/pdf)

  Wendel, Lotta (2018) "Kommunal familjerådgivning som allmänning : Ett exempel på polycentrisk reglering" Nordisk socialrättslig tidskrift;, 165-191, eddy.se, ISSN 2000-6500, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wendel, Lotta (2017) "Etikprövning av studentarbeten" Förvaltningsrättslig tidskrift;1, 135-154, Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 2002-3804, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wendel, Lotta (2015) "Standardiserade dokumentationsformer och rättssäkerhet vid öppen psykiatrisk tvångsvård" Förvaltningsrättslig tidskrift;1, 61-88, Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 2002-3804, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wendel, Lotta (2009) "Rättsfallskommentar: Stockholms tingsrätt Mål nr B 3870-09" Retfaerd;nr 4/127, 104-106, DJØF Publishing, ISSN 0105-1121, URL [länk],

  Böcker
  Wendel, Lotta, Zanderin, Lars, Staaf, Annika (2012) Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar .. Liber, ISBN 978-91-47-09700-5,

  Antologibidrag
  Wendel, Lotta | Solheim, Kirsti V (red./ed.) (2019) Lagstiftningen i Sverige. Demensguiden : Förhållningssätt och åtgärder i demensvården, Studentlitteratur, 273-290, ISBN 9789144121284,

  Konferensbidrag
  Wendel, Lotta (2018) "Kommunal familjerådgivning som allmänning" Nordisk konferens i socialrätt,

  Wendel, Lotta (2018) "The Obligation to Document Medical Care and Treatment" Nordic biomedical and health law conference, (other)

  Wendel, Lotta (2016) "Psychotherapy in the community setting : social services or health care?" Nordic Biomedical Conference, (other)

  Wendel, Lotta | Weisstub, David N., Kim, Jo (red./ed.) (2015) "Standardised Forms for Documentation in Psychiatric Care and the Rule of Law" The XXXIVth International Congress on Law and Mental Health Abstracts of the XXXIVth International Congress on Law and Mental Health;, (other) 301-301, URL [länk],

  Övrig publicering
  Wendel, Lotta, Sandgren, Mikael (2019) "Remissyttrande: Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26). För Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik." , (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ledamot i fakultetsstyrelsen Hälsa och Samhälle (2013-2015).

  Adjungerad till etikrådet vid Hälsa och Samhälle (2013-- )

  Ledamot i forskningsnämnden vid Hälsa och Samhälle (2017-2019)

  Adjungerad till Styrgruppen för forskning och ordnat införande vid Region Skåne (2017)

  Ledamot i Svenska läkarsällskapets delegation för medicinsk etik (2019--)

blackbox blackbox
LOTTA WENDEL
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Juridik
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F525, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657930
photo of Lotta Wendel Lotta Wendel