MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elisabeth Carlson
professor

Elisabeth Carlson är professor i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Fokus för min forskning och undervisning är framförallt innehåll i och förutsättningar för handledning och lärande under verksamhetsförlagd utbildning, interprofessíonellt lärande och pedagogiska modeller för studentaktiverande lärande. Jag leder även forskargruppen Pedagogik och profession där forskningsfrågorna syftar till att synliggöra och kritiskt granska lärande- och påverkansprocesser inom vård, hälsa och omsorg och bidrar på så sätt till utveckling av såväl utbildningar som verksamhet. I ett samarbete mellan institutionerna för vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap leder jag forskagruppen Research Informed Development of Health Care Education (RIDHE) där vi främst studerar förutsättningar för det interprofessionella lärandet. Sedan våren 2019 driver jag även utvecklingen av det internationella didaktiska nätverket Estonian- Nordic Network for Health Care Education (ENNHANCE).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:elisabeth.carlson@mau.se
Telefon:040-6657451
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F319
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Debattartikel Dagens Medicin 2017 06 29
Debattartikel Dagens Medicin 2018 12 28
Debattartikel Dagens samhälle 2016 06 01
Jämlik hälsa
Debattartikel Dagens samhälle 2016 06 16
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Building therapeutic connections with the acutely ill through standardised patient simulation in nurse education an evaluation study
  Webster Katherine E F, Carlson Elisabeth

  2020 | Artikel i tidskrift
  Preceptors' experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model
  Stenberg Marie, Bengtsson Mariette, Mangrio Elisabeth, Carlson Elisabeth

  2020 | Artikel i tidskrift
  Partners' experiences of living with men who have screening-detected abdominal aortic aneurysms
  Ericsson Anna, Carlson Elisabeth, Ching Shirley Siu-Yin, Molassiotis Alex, Kumlien Christine

  2020 | Artikel i tidskrift
  Peer learning
  Carlson Elisabeth, Stenberg Marie

  2020 | Artikel i tidskrift
  Advancing pedagogy of undergraduate nursing students' cultural awarenessthrough internationalization webinars
  Leung Doris, Chan Engle Angela, Wong Arkers K. C, Reisenhofer Sonia, Stenberg Marie, Chan Pui Szea, Lai K.H., Cruz Enrique, Carlson Elisabeth

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Januari-november 2013:medlem av the International Advisory Board, Nurse Education in Practice.

  November 2013 och pågående: medlem av the Editorial Board, Nurse Education in Practice

  April 2016-Februari 2017 Projektledare Svensk Sjuksköterskeförening för Ny kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterskan

  2018 09 och pågående Adjungerad professor vid University of Missouri-Kansas City School of Nursing and Health Studies

  2016 års Pedagogiska utmärkelse vid Malmö högskola

blackbox blackbox
ELISABETH CARLSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F319, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657451
photo of Elisabeth Carlson Elisabeth Carlson