MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Elisabeth Carlson
professor

Elisabeth Carlson är professor i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Fokus för min forskning och undervisning är framförallt innehåll i och förutsättningar för handledning och lärande under verksamhetsförlagd utbildning, interprofessíonellt lärande och pedagogiska modeller för studentaktiverande lärande. Jag leder även forskargruppen Pedagogik och profession där forskningsfrågorna syftar till att synliggöra och kritiskt granska lärande- och påverkansprocesser inom vård, hälsa och omsorg och bidrar på så sätt till utveckling av såväl utbildningar som verksamhet. I ett samarbete mellan institutionerna för vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap leder jag forskagruppen Research Informed Development of Health Care Education (RIDHE) där vi främst studerar förutsättningar för det interprofessionella lärandet. Sedan våren 2019 driver jag även utvecklingen av det internationella didaktiska nätverket Estonian- Nordic Network for Health Care Education (ENNHANCE).


Kontaktuppgifter

E-post:elisabeth.carlson@mau.se
Telefon:040-6657451
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F328
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Debattartikel Dagens Medicin 2017 06 29
Debattartikel Dagens Medicin 2018 12 28
Debattartikel Dagens samhälle 2016 06 01
Jämlik hälsa
Debattartikel Dagens samhälle 2016 06 16
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Carlson, Elisabeth (2010) Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. ISBN 978-91-7104-238-5, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Webster, Katherine E F, Carlson, Elisabeth (2020) "Building therapeutic connections with the acutely ill through standardised patient simulation in nurse education an evaluation study" Nurse Education Today;, 104261, Elsevier, ISSN 1532-2793, Other 31722281, DOI [länk],

  Mangrio, Elisabeth, Zdravkovic, Slobodan, Carlson, Elisabeth (2019) "Refugee women`s experience of the resettlement process : a qualitative study." BMC Women`s Health;1, 147, Biomed Central, ISSN 1472-6874, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Stenberg, Marie, Lai, Timothy, Reisenhofer, Sonia, Chan, Bessie, Cruz, Eric, Leung, Doris, Wong, Arkers, Chan, E Angela (2019) "Nursing students’ perceptions of peer learning through student-led cross cultural webinars : A qualitative study" Journal of Advanced Nursing;, Wiley, ISSN 1365-2648, DOI [länk],

  Ericsson, Anna, Ching, Shirley, Molassiotis, Alex, Kumlien, Christine, Carlson, Elisabeth (2019) "Impact on Quality of Life of Men with Screening-Detected Abdominal Aortic Aneurysms Attending Regular Follow ups : A Narrative Literature Review" European Journal of Vascular and Endovascular Surgery;4, 589-596, Elsevier, ISSN 1078-5884, DOI [länk],

  Stenberg, Marie, Bengtsson, Mariette, Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth (2019) "Preceptors` experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model : A qualitative study" Nurse Education in Practice;, 102668, Elsevier, ISSN 1471-5953, DOI [länk],

  Dieden, Anna, Carlson, Elisabeth, Gudmundsson, Petri (2019) "Learning echocardiography- what are the challenges and what may favour learning? A qualitative study." BMC medical education;1, 212, BMC, ISSN 1472-6920, Other 31196099, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Axelsson, Malin, Jakobsson, Jenny, Carlson, Elisabeth (2019) "Which nursing students are more ready for interprofessional learning? A cross-sectional study." Nurse Education Today;, 117-123, Elsevier, ISSN 1532-2793, Other 31125764, DOI [länk],

  Renmarker, Elisabeth, Carlson, Elisabeth (2019) "Evaluation of Swedish nursing students` experience of a web-based platform for drug calculation." Nurse Education in Practice;, 89-95, Elsevier, ISSN 1873-5223, Other 31229942, DOI [länk],

  Stenberg, Marie, Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth (2018) "Formative peer assessment in healthcare education programmes : protocol for a scoping review." BMJ open;11, e025055, BMJ, ISSN 2044-6055, Other 30413521, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kisthinios, Marianne, Carlson, Elisabeth (2018) "The content of meta-supervision in a nursing educational context" Nursing Open;, 7, Wiley, ISSN 2054-1058, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Berlin Hallrup, Leena, Kumlien, Christine, Carlson, Elisabeth (2018) "Service managers` experiences of how the participation of people with intellectual disabilities can be promoted in Swedish group homes" Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities;, 8, Wiley, ISSN 1360-2322, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mangrio, Elisabeth, Slobodan, Zdravkovic, Carlson, Elisabeth (2018) "A qualitative study of refugee families’ experiences of the escape and travel from Syria to Sweden" BMC Research Notes;594, BioMed Central, ISSN 1756-0500, DOI [länk], (File) (application/octet-stream)

  Carlson, Elisabeth, Nygren, Frida, Wennick, Anne (2018) "Critical Friends : Health Professionals` Experiences of Collegial Feedback in a Clinical Setting" Journal of Continuing Education for Health Professionals;, Lippincott, Williams & Wilkins, ISSN 0894-1912, DOI [länk],

  Persson, Ulrika, Carlson, Elisabeth (2018) "Conceptions of professional work in contemporary healthcare : Perspectives from registered nurses in somatic care" Journal of Clinical Nursing;, 1-8, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth, Zdravkovic, Slobodan (2018) "Understanding experiences of the Swedish health care system from the perspective of newly arrived refugees" BMC Research Notes;11, DOI [länk], (File) (application/octet-stream)

  Nygren, Frida, Carlson, Elisabeth (2017) "Preceptors` conceptions of a peer learning model : A phenomenographic study" Nurse Education Today;, 12-16, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Chan, E Angela, Lai, Timothy, Wong, Arkers, Ho, Suki, Chan, Bessie, Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2017) "Nursing Students` Intercultural Learning via Internationalization at Home: A Qualitative Descriptive Study" Nurse Education Today;, 34-39, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Rosvall, Annica, Carlson, Elisabeth (2017) "Registered Nurses’ Perception of Self-Efficacy and Competence in Smoking Cessation after Participating in a Web-Based Learning Activity" Journal of Clinical Nursing;, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Stenberg, Marie, Chan, Bessie, Ho, Sukki, Lai, Timothy, Wong, Arkers, Chan, E Angela (2017) "Nursing as universal and recognisable : Nursing students` perceptions of learning outcomes from intercultural peer learning webinars : A qualitative study" Nurse Education Today;, 54-59, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Leung, Doris, Carlson, Elisabeth, Kwong, Enid EY, Idvall, Ewa, Kumlien, Christine (2017) "Exploring research cultures through internationalization at home for doctoral students in Hong Kong and Sweden" Nursing & Health Sciences;, 1-7, Wiley, ISSN 1442-2018, DOI [länk], URL [länk],

  Bengtsson, Mariette, Dahlquist, Birgitta, Carlson, Elisabeth (2016) "Expectations of nursing students prior to a skills-based exam performed in clinical practice" Journal of Nursing Education and Practice;8, 22-29, Sciedu Press, ISSN 1925-4040, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rämgård, Margareta, Carlson, Elisabeth, Mangrio, Elisabeth (2016) "Strategies for diversity : The work of medical clowns in dementia care for the elderly : an ethnographic study" BMC Geriatrics;16, 152, BMC, ISSN 1471-2318, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Idvall, Ewa (2015) "Who wants to work with older people? Swedish student nurses’ willingness to work in elderly care : a questionnaire study" Nurse Education Today;7, 849-853, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette (2015) "Perceptions of preceptorship in clinical practice after completion of a continuous professional development course : a qualitative study : Part II" BMC Nursing;14, 41, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk],

  Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2015) "Swedish student nurses` perception of peer learning as an educational model during clinical practice in a hospital setting : an evaluation study" BMC Nursing;, 48, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bengtsson, Mariette, Carlson, Elisabeth (2015) "Knowledge and skills needed to improve as preceptor : development of a continuous professional development course : a qualitative study part I" BMC Nursing;, 51, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Idvall, Ewa (2014) "Nursing students` experiences of the clinical learning environment in nursing homes : A questionnaire study using the CLES+T evaluation scale" Nurse Education Today;7, 1130–1134, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette (2013) "The uniqueness of elderly care : Registered nurses` experience as preceptors during clinical practice in nursing homes and home-based care" Nurse Education Today;4, 569–573, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Rämgård, Margareta, Bolmsjö, Ingrid, Bengtsson, Mariette (2013) "Registered nurses` perceptions of their professional work in nursing homes and home-based care : A focus group study" International Journal of Nursing Studies;5, 761–767, Elsevier, ISSN 0020-7489, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth (2013) "Meaningful and enjoyable or boring and depressing? : the reasons student nurses give for and against a career in aged care." Journal of Clinical Nursing;3-4, 602–604, Blackwell Publishing, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth (2013) "Precepting and symbolic interactionism : a theoretical look at preceptorship during clinical practice" Journal of Advanced Nursing;2, 457–464, Blackwell Publishing Ltd, ISSN 0309-2402, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Pilhammar, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2011) "The team builder : the role of nurses facilitating interprofessional student teams at a Swedish clinical training ward" Nurse Education in Practice;5, 309-313, Elsevier, ISSN 1471-5953, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth, Pilhammar, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2010) ""This is nursing" Nursing roles as mediated by precepting nurses during clinical practice" Nurse Education Today, 763-7, Elsevier Ltd, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Pilhammar Andersson, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2010) "Time to precept: supportive and limiting conditions for precepting nurses" Journal of Advanced Nursing;2, 432-41, ISSN 1365-2648, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Pilhammar Andersson, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2010) ""This is nursing": nursing roles as mediated by precepting nurses during clinical practice" Nurse Education Today;8, 763-7, Elsevier, ISSN 1532-2793, DOI [länk],

  Carlson, Elisabeth, Wann-Hansson, Christine, Pilhammar, Ewa (2009) "Teaching during clinical practice:Strategies and Techniques used by Preceptors in Nursing Education" Nurse Education Today;29, 521-526, Elsevier, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Ljungbeck, Birgitta, Sjögren Forss, Katarina, Finnbogadóttir, Hafrún, Carlson, Elisabeth (2019) "Curricula and learning objectives in nurse practitioner programmes : a scoping review protocol" BMJ open;7, e028699, BMJ Open, ISSN 2044-6055, Other 31345974, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth (2015) "Critical friends : a way to develop preceptor competence?" Nurse Education in Practice;6, 470-471, Elsevier, ISSN 1471-5953, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie, Carlson, Elisabeth (2013) "Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning : peer learning och patientfokuserad handledning" Högre utbildning;1, 53-56, Swednet, ISSN 2000-7558, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth (2013) "Time, trust and reflection : three aspects of precepting in clinical nursing education" Nurse Education in Practice;4, 237–238, Elsevier, ISSN 1471-5953, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Carlson, Elisabeth | Sandberg, Håkan (red./ed.) (2017) Pedagogisk handledning. Pedagogik för sjuksköterskor, Studentlitteratur, 173-204, ISBN 9789144093956,

  Henricson, Maria (red./ed.) | Carlson, Elisabeth (2012) Etnografi och deltagande observation. Studentlitteratur, 217-235, ISBN 9789144071350,

  Bergh, Madeleine, Carlsson, Elisabeth, Friberg, Febe, Gedda, Birgitta, Häggström, Eva, Pilhammar, Ewa (red./ed.) | Carlson, Elisabeth (2012) Sjuksköterskan som handledare av interprofessionella studentteam. Studentlitteratur, 147-164, ISBN 978-91-44-07554-9,

  Konferensbidrag
  Mangrio, Elisabeth, Carlson, Elisabeth, Zdravkovic, Slobodan (2018) "Recently arrived refugee families and the experience of having an introduction plan and being in the resettlement process in Sweden: a qualitative study" European Journal of Public Health, (paper) 142-142, Oxford University Press, ISSN 1101-1262, DOI [länk],

  Bengtsson, Mariette, Dahlquist, Birgitta, Carlson, Elisabeth (2014) "Nursing students` perspective of their final clinical exam" (peer-review paper)

  Carlson, Elisabeth, Bengtsson, Mariette, Stenberg, Marie (2012) "Innovativa modeller för studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning" Konferenskatalog : Detaljerat program och all övrig information du behöver!, (other) 154, URL [länk],

  Asp, Margareta (red./ed.) | Carlson, Elisabeth (2008) "Pedagogisk kompetens hos den handledande sjuksköterskan" (paper) 38-45, Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Carlson, Elisabeth (2012) "Time, trust and reflection : three aspects of precepting in clinical nursing education"

  Carlson, Elisabeth (2012) "The Clinical Learning Environment With a Focus on Geriatric Nursing within the Undergraduate Nursing Programme"

  Carlson, Elisabeth (2011) "Studentens lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning : med fokus på kommunal äldrevård och hemsjukvård inom" 62-63, Malmö Högskola, ISBN 978-91-980036-0-4, (PDF document) (application/pdf)

  Carlson, Elisabeth (2010) "The Team Builder: the role of nurses facilitating the interprofessional student team"

  Carlson, Elisabeth (2008) "Pedagogical competence of the precepting nurse"
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Januari-november 2013:medlem av the International Advisory Board, Nurse Education in Practice.

  November 2013 och pågående: medlem av the Editorial Board, Nurse Education in Practice

  April 2016-Februari 2017 Projektledare Svensk Sjuksköterskeförening för Ny kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterskan

  2018 09 och pågående Adjungerad professor vid University of Missouri-Kansas City School of Nursing and Health Studies

  2016 års Pedagogiska utmärkelse vid Malmö högskola

blackbox blackbox
ELISABETH CARLSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F328, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657451
photo of Elisabeth Carlson Elisabeth Carlson