MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ellis Janzon
universitetslektor

Min forskning handlar om riskfaktorer, speciellt livsstilar, som påverkar kvinnors risk för hjärtsjukdom båda i Sverige och internationellt.Jag är speciellt intresserad utav kvinnors rök- motions och kostvanor och hur de uppfattar sin egen risk för hjärtsjukdom. Vidare hur dessa faktorer hänger ihop med kultur. Syftet med min forskning utgår ifrån ett folkhälsovetenskapligt synsätt för att generera kunskap som kan användas för folkhälsovetenskapliga interventioner. Forskningsprojekten finns båda inom det kvantitativa som kvalitativa forskningsfältet.

Kontaktuppgifter

E-post:ellis.janzon@mah.se
Telefon:040-66 57432
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F330
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Janzon, Ellis, Hedblad, Bo (2009) "Swedish snuff and incidence of cardiovascular disease. A population-based cohort study" BMC cardiovascular disorders;27, article 21, National Center for Biotechnology Information , U.S. National Library of Medicine, ISSN 1471-2261, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
ELLIS JANZON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F330, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57432
Ellis Janzon