MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ellis Janzon

Min forskning handlar om riskfaktorer, speciellt livsstilar, som påverkar kvinnors risk för hjärtsjukdom båda i Sverige och internationellt.Jag är speciellt intresserad utav kvinnors rök- motions och kostvanor och hur de uppfattar sin egen risk för hjärtsjukdom. Vidare hur dessa faktorer hänger ihop med kultur. Syftet med min forskning utgår ifrån ett folkhälsovetenskapligt synsätt för att generera kunskap som kan användas för folkhälsovetenskapliga interventioner. Forskningsprojekten finns båda inom det kvantitativa som kvalitativa forskningsfältet.

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

  • Publikationer

  • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

    Vetenskapliga artiklar med peer-review
    Janzon, Ellis, Hedblad, Bo (2009) "Swedish snuff and incidence of cardiovascular disease. A population-based cohort study" BMC cardiovascular disorders;27, article 21, National Center for Biotechnology Information , U.S. National Library of Medicine, ISSN 1471-2261, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)