MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Enrique Perez
universitetslektor

Enrique Perez är fil.dr. i social antropologi. Forskningsfält: etnicitet, mångkulturalitet, integration/segregation. Undervisar i socialpedagogiskt arbete med mångkultrurell inriktning.


Kontaktuppgifter

E-post:enrique.perez@mah.se
Telefon:040-6657472
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Vi och dem i socialt arbete
Likhet och särart: en utmaning för socialtjänsten
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Perez, Enrique (2004) "Autonomía o desaparición? Un estudio comparativo de mapuches y guaraníes" Revista del CESLA, Nº 6, Centro de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Varsovia. Warszawa.,

  Perez, Enrique (2004) "Maskulinitet i förändring. Invandrarmän i det svenska samhället" Mångfald och förändring i socialt arbete, Studentlitteratur, Lund,

  Vetenskapliga artiklar
  Perez, Enrique, Wigerfelt, Anders (2004) "Migrations- och Etnicitetsperspektiv" Genus, Miljö, Migration och Etnicitet. Om konstens att arbeta med perspektiv, Malmö högskola,

  Perez, Enrique (2000) "Desarrollo local con poblaciones indígenas de América Latina" Acercamientos metodológicos hacia pueblos indígenas, Katolska Universitet i Temuco, Chile.,

  Artiklar
  Perez, Enrique (2007) "Educacióiy Multiculturalitat : desafíaments de l’scola a la societat sueca" L’ Espurna. Revista de pensament, Historia i Cultura;1, Fundació Pere Ardiaca, Barcelona,

  Antologibidrag
  Kamali, Masoud (red./ed.) | Perez, Enrique (2006) Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik. Fritze, ISBN 91-38-22615-4,

  Enkvist, Inger, Izquierdo, José Maria (red./ed.) | Perez, Enrique (2004) La visión `del otro` en la `Conquista` de Chile. Romanska Institutionen, Lunds Universitet, ISBN 91-975423-1-8,

  Dembicz, Andrzej (red./ed.) | Perez, Enrique (2004) El resurgimiento de los pueblos indígenas: el caso de Mapuches y Guaraníes. Centro de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Varsovia. Warszawa,
blackbox blackbox
ENRIQUE PEREZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657472
Enrique Perez