MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Enrique Perez

Enrique Perez är fil.dr. i social antropologi. Forskningsfält: etnicitet, mångkulturalitet, integration/segregation. Undervisar i socialpedagogiskt arbete med mångkultrurell inriktning.


Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

Vi och dem i socialt arbete
Likhet och särart: en utmaning för socialtjänsten
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Perez, Enrique (2004) "Autonomía o desaparición? Un estudio comparativo de mapuches y guaraníes" Revista del CESLA, Nº 6, Centro de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Varsovia. Warszawa.,

  Perez, Enrique (2004) "Maskulinitet i förändring. Invandrarmän i det svenska samhället" Mångfald och förändring i socialt arbete, Studentlitteratur, Lund,

  Vetenskapliga artiklar
  Perez, Enrique, Wigerfelt, Anders (2004) "Migrations- och Etnicitetsperspektiv" Genus, Miljö, Migration och Etnicitet. Om konstens att arbeta med perspektiv, Malmö högskola,

  Perez, Enrique (2000) "Desarrollo local con poblaciones indígenas de América Latina" Acercamientos metodológicos hacia pueblos indígenas, Katolska Universitet i Temuco, Chile.,

  Artiklar
  Perez, Enrique (2007) "Educacióiy Multiculturalitat : desafíaments de l’scola a la societat sueca" L’ Espurna. Revista de pensament, Historia i Cultura;1, Fundació Pere Ardiaca, Barcelona,

  Antologibidrag
  Kamali, Masoud (red./ed.) | Perez, Enrique (2006) Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik. Fritze, ISBN 91-38-22615-4,

  Enkvist, Inger, Izquierdo, José Maria (red./ed.) | Perez, Enrique (2004) La visión `del otro` en la `Conquista` de Chile. Romanska Institutionen, Lunds Universitet, ISBN 91-975423-1-8,

  Dembicz, Andrzej (red./ed.) | Perez, Enrique (2004) El resurgimiento de los pueblos indígenas: el caso de Mapuches y Guaraníes. Centro de Estudios Latinoamericanos. Universidad de Varsovia. Warszawa,