MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Erica Righard
universitetslektor

citat Min forskning kretsar kring olika aspekter av social ojämlikhet, internationell migration och det pluralistiska samhället citat
Erica Righard, FD, är docent i socialt arbete. Hon är lektor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diverstiy and Welfare (MIM). År 2008 disputerade hon vid Lunds universitet. Under ett par års tid var hon sedan verksam som forskare och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon kom till Malmö högskola och Institutionen för socialt arbete år 2010, under 2011–2015 var hon verksam som forskarassistent vid MIM. Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak olika beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete/socialpolitik. Hon är medlem i forskargruppen "Social utsatthet och socialt arbete" (SUSA) vid Institutionen för socialt arbete, och hon är co-koordinator för forskargruppen "International migration and social protection" inom det europeiska forskarnätverket IMISCOE. Hon är även ordförande i Nordic Migration Research (NMR)

Kontaktuppgifter

E-post:erica.righard@mah.se
Telefon:040-66 57286
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI: Plan 9, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer
IMISCOE Research Group
Nordic Migration Research – NMR
blackbox blackbox
ERICA RIGHARD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Forskningsinstitut MIM
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Kultur och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI: Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57286
photo of Erica Righard Erica Righard