MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Erica Righard
professor, biträdande

citat Min forskning kretsar kring olika aspekter av social ojämlikhet, internationell migration och det pluralistiska samhället citat

Erica Righard är FD och docent i socialt arbete. Hon är biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diverstiy and Welfare (MIM). År 2008 disputerade hon vid Lunds universitet. Under ett par års tid var hon sedan verksam som forskare och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon kom till Malmö universitet och Institutionen för socialt arbete år 2010, under 2011–2015 var hon verksam som forskarassistent vid MIM. Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak olika beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete/socialpolitik. Hon är medlem i forskargruppen "Social utsatthet och socialt arbete" (SUSA) vid Institutionen för socialt arbete, och hon är co-koordinator för forskargruppen "International migration and social protection" inom det europeiska forskarnätverket IMISCOE. Hon är även ordförande i Nordic Migration Research (NMR)


Kontaktuppgifter

E-post:erica.righard@mau.se
Telefon:040-6657286
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 9, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer
IMISCOE Research Group
Nordic Migration Research – NMR
blackbox blackbox
ERICA RIGHARD
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI,  Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657286
photo of Erica Righard Erica Righard