MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Erica Righard
professor, biträdande

Erica Righard är FD och docent i socialt arbete. Hon är biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diverstiy and Welfare (MIM). År 2008 disputerade hon vid Lunds universitet. Under ett par års tid var hon sedan verksam som forskare och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon kom till Malmö universitet och Institutionen för socialt arbete år 2010, under 2011–2015 var hon verksam som forskarassistent vid MIM. Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete/socialpolitik i bred bemärkelse. Hon är medlem i forskningsprogrammet Institute of Urban Research (IUR) och forskargruppen Studier i bostad och välfärd (SBV) vid Malmö universitet. Under 2013–2018 var hon co-koordinator för forskargruppen "International migration and social protection" inom det europeiska forskarnätverket IMISCOE och 2015–2018 var hon ordförande i Nordic Migration Research (NMR)


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:erica.righard@mau.se
Telefon:040-6657286
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 9, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Publikationer
Studier i bostad och välfärd – SBV
Nordic Migration Research – NMR
IMISCOE
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel, recension
  Feischmidt, Margit/Pries, Ludger/Cantat, Celine (eds.) (2019) Refugee Protection and Civil Society in Europe (399 pages). Cham: Palgrave Macmillan
  Righard Erica

  2020 | Kapitel i bok, del av antologi
  Transnational social vulnerabilities and reconfigurations of 'social policy'
  Righard Erica, Spång Mikael

  2020 | Artikel i tidskrift
  Firewalls
  Hermansson Linus, Lundberg Anna, Gruber Sabine, Jolly Andrew, Lind Jacob, Righard Erica, Scott Hanna

  2020 | Artikel i tidskrift
  Social work with refugee and displaced populations in Europe
  Boccagni Paolo, Righard Erica

  2020 | Samlingsverk (redaktörskap)
  Social work with refugee and displaced populations in Europe
  Boccagni Paolo, Righard Erica

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
ERICA RIGHARD
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 9, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657286
photo of Erica Righard Erica Righard