MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Eva Elmerstig
universitetslektor

citat Jag forskar om sexuella funktioner, sexuella dysfunktioner och genusnormer/ideal kopplat till sexualitet citat
Eva Elmerstig, Docent i Hälsa och samhälle, inriktning Sexologi och Sexualitetsstudier, Med. dr i Genus och Medicin. Inriktning forskning och undervisning: Sexologi.

Kontaktuppgifter

E-post:eva.elmerstig@mah.se
Telefon:040-66 57490
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Rasmusson, Else-Marie, Plantin, Lars, Elmerstig, Eva (2013) "‘Did they think I would understand all that on my own?’ : a questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients" European Journal of Cancer Care;3, 361–369, Blackwell, ISSN 1365-2354, DOI [länk],

  Elmerstig, Eva, Wijma, Barbro, Sandell, Kerstin, Berterö, Carina (2012) ""Sexual pleasure on equal terms": young women`s ideal sexual situations" Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology;3, 129-134, Informa Healthcare, ISSN 0167-482X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Plantin, Lars, Månsson, Sven-axel (red./ed.) | Elmerstig, Eva (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. Liber, 235-253, ISBN ISBN:978-91-47-09678-7,

  Plantin, Lars, Månsson, Sven-Axel (red./ed.) | Elmerstig, Eva (2012) Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen. Liber, 46-62, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Wijma, Barbro, Smirthwaite, Goldina, Swahnberg, Katarina (red./ed.) | Elmerstig, Eva (2010) Samlagssmärtor hos unga kvinnor ur ett genusperspektiv. Studentlitteratur, 389-400, ISBN 9144059507,
blackbox blackbox
EVA ELMERSTIG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57490
photo of Eva Elmerstig Eva Elmerstig