MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Eva-Lotta Nilsson
doktorand

Eva-Lotta Nilsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi. Avhandlingsarbetet har som syfte att närmare belysa olika aspekter av familjens betydelse för barn och ungdomars utveckling av brottsligt beteende, det vill säga lyfta fram och belysa familjen som socialisationsaktör och brottspreventiv resurs.

Kontaktuppgifter

E-post:eva-lotta.nilsson@mah.se
Telefon:040-66 57686
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
EVA-LOTTA NILSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57686
Eva-Lotta Nilsson