MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Eva-Lotta Nilsson
studierektor/universitetslektor

Eva-Lotta Nilsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi. Avhandlingsarbetet har som syfte att närmare belysa olika aspekter av familjens betydelse för barn och ungdomars utveckling av brottsligt beteende, det vill säga lyfta fram och belysa familjen som socialisationsaktör och brottspreventiv resurs.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:eva-lotta.nilsson@mau.se
Telefon:040-6657686
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
EVA-LOTTA NILSSON
STUDIEREKTOR / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657686
Eva-Lotta Nilsson