MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ewa Idvall
professor

citat Klinisk patientnära forskning med fokus på kvalitetsförbättring, patientrapporterade utfallsmått och patientsäkerhet inom den somatiska vården. citat

Ewa Idvall är leg sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi/IVA. Befattningen som professor har en klinisk inriktning vilket innebär att 50 % av tjänsten är på Skånes universitetssjukhus.


Kontaktuppgifter

E-post:ewa.idvall@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F430
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Idvall, Ewa, Rosvall, Annika, Nilsson, Roland (2013) "Utvärdering av nätbaserat lärande avseende användarvänlighet, innehåll och kompetensutveckling" Vård i Norden;2, 31-33, SSN [Sjuksköterskornas samarbete i Norden], ISSN 0107-4083, URL [länk],

  Berg, Katarina, Idvall, Ewa, Nilsson, Ulrica, Franzen Årestedt, Kristofer, Unosson, Mitra (2010) "Psychometric evaluation of the Post-discharge Surgical Recovery Scale" Journal of Evaluation in Clinical Practice;4, 794-801, ISSN 1356-1294, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2010) "Staff empowerment in intensive care: Nurses` and physicians` lived experiences" Intensive and Critical Care Nursing, on-line, ISSN 0964-3397, DOI [länk],

  Bååth, Carina, Wilde-Larsson, Bodil, Idvall, Ewa, Lord-Hall, Marie-Louise (2010) "Registered nurses and enrolled nurses assessments of postoperative pain and risk for malnutrition and pressure ulcers in patients with hip fracture" International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing;1, 30-39, ISSN 1878-1241, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmimdt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2010) "Adapting the Individualised Care Scale for cross-cultural comparison: an international study." Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 392-403, ISSN 0283-9318, DOI [länk],

  Runeson, Ingrid, Proczkowska-Björklund, Marie, Idvall, Ewa (2010) "Ethical dilemmas before and during anaesthetic induction of young children, as described by nurse anaesthetists" Journal of Child Health Care;4, 345-54, ISSN 1367-4935, DOI [länk],

  Nilsson, Ulrica, Idvall, Ewa (2010) "Pain assessments in day surgery patients" Journal of Clinical Nursing;19-20, 2942-2943, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Land, Lucy, Välimäki, Maritta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee A, Leino-Kilpi, Helena (2010) "Impact of patient characteristics on orthopaedic and trauma patients` perceptions of individualised nursing care" International Journal of Evidens Based Healthcare;4, 259-267, ISSN 1744-1595, DOI [länk],

  Gunningberg, Lena, Brudin, Lars, Idvall, Ewa (2010) "Nurse Managers` prerequisite for nursing development: a survey on pressure ulcers and contextual factors in hospital organizations" Journal of Nursing Management;6, 757-766, Blackwell Publishing, ISSN 0966-0429, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2009) "European orthopaedic and trauma patients` perceptions of nursing care: a comparative study" Journal of Clinical Nursing;20, 2818-29, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Athlin, Elsy, Idvall, Ewa, Jernfält, Margareta, Johansson, Inger (2009) "Factors of importance to the development of pressure ulcers in the care trajectory: perceptions of hospital and community care nurses" Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Råsmark-Hammar, Görel, Ozolins, Andrejs, Idvall, Ewa, Rudebeck, Carl-Edvard (2009) "Body image in adolescents with cerebral palsy" Journal of Child Health Care;1, 19-29, ISSN 1367-4935, DOI [länk],

  Allvin, Renée, Ehnfors, Margareta, Rawal, Narinder, Svensson, Elisabeth, Idvall, Ewa (2009) "Development of a questionnaire to measure patient reported postoperative recovery : content validity and intra-patient reliability" Journal of Evaluation in Clinical Practice;3, 411-9, ISSN 1356-1294, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2009) "European orthopaedic and trauma patients` perceptions of nursing care: a comparative study" Journal of Clinical Nursing;20, 2818-29, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Empowerment in intensive care: patient experiences compared to next of kin and staff beliefs" Intensive and Critical Care Nursing;6, 332-40, ISSN 0964-3397, DOI [länk],

  Nilsson, Ulrica, Berg, Katarina, Unosson, Mitra, Brudin, Lars, Idvall, Ewa (2009) "Relation between personality and quality of postoperative recovery in day surgery patients" European Journal of Anaesthesiology;8, 671-675, ISSN 0265-0215, DOI [länk],

  Idvall, Ewa, Berg, Katarina, Unosson, Mitra, Brudin, Lars, Nilsson, Ulrica (2009) "Assessment of recovery after day surgery using a modified version of Quality of Recovery-40" Acta Anaesthesilogica Scandinavica;5, 673-677, ISSN 0001-5172, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care" Journal of Clinical Nursing;18, 2580-2587, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Idvall, Ewa, Bahtsevani, Christel, Gunningberg, Lena (2011) "Commentary on Hasselberg D, Ivarsson B, Andersson R & Tingstedt B (2010) The handling of peripheral venous catheters – from non-compliance to evidence-based needs" Journal of Clinical Nursing;13-14, 2081-2082, Wiley Blackwell, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Artiklar
  Idvall, Ewa, Gunningberg, Lena (2009) "Trycksårsprevalens - en jämförelse mellan två landsting" Sår;3, 35-38, Informa Healthcare, ISSN 1653-9591,

  Antologibidrag
  Idvall, Ewa (red./ed.) | Idvall, Ewa, Willman, Ania (2013) Inledning. Gothia Fortbildning, 7-9, ISBN 978-91-7205-857-6,

  Hommel, Ami, Bååth, Carina (red./ed.) | Gunningberg, Lena, Idvall, Ewa (2013) Mäta för att mäta. Studentlitteratur, 377-385, ISBN 978-91-44-06059-0,

  Lindwall, Lillemor (red./ed.) | Idvall, Ewa (2012) Mätning av kvalitet i samband med postoperativ smärtbehandling. Studentlitteratur, 241-248, ISBN 978-91-44-06060-6,

  Ehrenberg, Anna, Wallin, Lars (red./ed.) | Idvall, Ewa, Olsson, Jesper (2009) Kvalitetsutveckling inom omvårdnad i Omvårdnadens grunder Ansvar och utveckling. Studentlitteratur, 335-370, ISBN 978-91-44-04907-6,

  Konferensbidrag
  Suhonen, Riitta, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena, Katajisto, Jouko, Papastavrou, Evridiki, Lemonidou, Chryssoula, Kalafati, Maria, da Luz, M, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Acaroglu, Rengin, Land, Lucy, Sousa, V (2009) "Individualised care from the orthopaedic nurses` point of view: a cross-cultural comparative study" (peer-review paper) 214, 2nd AMON International Orthopaedic Nursing Conference 15-16 October, 2009 St.Julians MALTA, ISSN 1361-3111, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Staff empowerment in intensive care" (peer-review paper) ICN 24th Quadrennial congress, 27 June – 4 July 2009 Durban, South Africa,

  Andersson, Ann-Christin, Elg, Mattias, Idvall, Ewa, Perseius, Kenth-Inge (2009) "Towards an empiricallydefined taxonomy for health care improvement projects in a county council in Sweden" (peer-review paper) 12th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences,

  Gunningberg, Lena, Idvall, Ewa (2009) "Nurse manager`s view of hospital context in two county councils in Sweden" (peer-review paper) 12th Annual European Pressure Ulcer Advisory Panel meeting, September 3-5, 2009, Amsterdam, The Netherlands,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ordförande i Vårdakademin, Skånes universitetssjukhus

  Forskningsledare vid Institutionen för vårdvetenskap

  Ledamot i bedömningsgruppen för ALF/fakultetsmedel Skåne

  Ledamot i bedömningsgruppen för Skånes universitetssjukhus fonder och stiftelser

blackbox blackbox
EWA IDVALL
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F430, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
www.mah.se
photo of Ewa Idvall Ewa Idvall