MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ewa Idvall
seniorprofessor

Ewa Idvall är leg sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi/IVA. Befattningen som professor har en klinisk inriktning vilket innebär att 50 % av tjänsten är på Skånes universitetssjukhus.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ewa.idvall@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F430
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Patients´ experiences of pain in the intensive care - The delicate balance of control.
  Hylén Mia, Akerman Eva, Idvall Ewa, Alm-Roijer Carin

  2020 | Artikel i tidskrift
  Health-Related Quality of Life in Children With Earlier Surgical Repair for Right Ventricular Outflow Tract Anomalies and the Agreement Between Children and Their Parents.
  Svensson Birgitta, Idvall Ewa, Nilsson Fredrik, Liuba Petru

  2019 | Artikel i tidskrift
  Psychometric evaluation of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire for Ambulatory Surgery and postoperative behvaior and recovery in children undergoing tonsil surgery
  Nilsson Ulrica, Ericsson Elisabeth, Eriksson Mats, Idvall Ewa, Bramhagen Ann-Cathrine

  2019 | Artikel i tidskrift
  To assess patients pain in intensive care
  Hylen Mia, Alm-Roijer Carin, Idvall Ewa, Åkerman Eva

  2018 | Artikel i tidskrift
  The narrow treatment road to survival
  Holst-Hansson Annette, Idvall Ewa, Bolmsjö Ingrid, Wennick Anne

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ordförande i Vårdakademin, Skånes universitetssjukhus

  Forskningsledare vid Institutionen för vårdvetenskap

  Ledamot i bedömningsgruppen för ALF/fakultetsmedel Skåne

  Ledamot i bedömningsgruppen för Skånes universitetssjukhus fonder och stiftelser

blackbox blackbox
EWA IDVALL
SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F430, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
www.mah.se
photo of Ewa Idvall Ewa Idvall