MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ewa Idvall
professor

Ewa Idvall är leg sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi/IVA. Befattningen som professor har en klinisk inriktning vilket innebär att 50 % av tjänsten är på Skånes universitetssjukhus.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ewa.idvall@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F430
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Idvall, Ewa, Rosvall, Annika, Nilsson, Roland (2013) "Utvärdering av nätbaserat lärande avseende användarvänlighet, innehåll och kompetensutveckling" Vård i Norden;2, 31-33, SSN [Sjuksköterskornas samarbete i Norden], ISSN 0107-4083, URL [länk],

  Berg, Katarina, Idvall, Ewa, Nilsson, Ulrica, Franzen Årestedt, Kristofer, Unosson, Mitra (2010) "Psychometric evaluation of the Post-discharge Surgical Recovery Scale" Journal of Evaluation in Clinical Practice;4, 794-801, ISSN 1356-1294, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2010) "Staff empowerment in intensive care: Nurses` and physicians` lived experiences" Intensive and Critical Care Nursing, on-line, ISSN 0964-3397, DOI [länk],

  Bååth, Carina, Wilde-Larsson, Bodil, Idvall, Ewa, Lord-Hall, Marie-Louise (2010) "Registered nurses and enrolled nurses assessments of postoperative pain and risk for malnutrition and pressure ulcers in patients with hip fracture" International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing;1, 30-39, ISSN 1878-1241, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmimdt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2010) "Adapting the Individualised Care Scale for cross-cultural comparison: an international study." Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 392-403, ISSN 0283-9318, DOI [länk],

  Runeson, Ingrid, Proczkowska-Björklund, Marie, Idvall, Ewa (2010) "Ethical dilemmas before and during anaesthetic induction of young children, as described by nurse anaesthetists" Journal of Child Health Care;4, 345-54, ISSN 1367-4935, DOI [länk],

  Nilsson, Ulrica, Idvall, Ewa (2010) "Pain assessments in day surgery patients" Journal of Clinical Nursing;19-20, 2942-2943, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Land, Lucy, Välimäki, Maritta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee A, Leino-Kilpi, Helena (2010) "Impact of patient characteristics on orthopaedic and trauma patients` perceptions of individualised nursing care" International Journal of Evidens Based Healthcare;4, 259-267, ISSN 1744-1595, DOI [länk],

  Gunningberg, Lena, Brudin, Lars, Idvall, Ewa (2010) "Nurse Managers` prerequisite for nursing development: a survey on pressure ulcers and contextual factors in hospital organizations" Journal of Nursing Management;6, 757-766, Blackwell Publishing, ISSN 0966-0429, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2009) "European orthopaedic and trauma patients` perceptions of nursing care: a comparative study" Journal of Clinical Nursing;20, 2818-29, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Athlin, Elsy, Idvall, Ewa, Jernfält, Margareta, Johansson, Inger (2009) "Factors of importance to the development of pressure ulcers in the care trajectory: perceptions of hospital and community care nurses" Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Råsmark-Hammar, Görel, Ozolins, Andrejs, Idvall, Ewa, Rudebeck, Carl-Edvard (2009) "Body image in adolescents with cerebral palsy" Journal of Child Health Care;1, 19-29, ISSN 1367-4935, DOI [länk],

  Allvin, Renée, Ehnfors, Margareta, Rawal, Narinder, Svensson, Elisabeth, Idvall, Ewa (2009) "Development of a questionnaire to measure patient reported postoperative recovery : content validity and intra-patient reliability" Journal of Evaluation in Clinical Practice;3, 411-9, ISSN 1356-1294, DOI [länk],

  Suhonen, Riitta, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Kalafati, Maria, Katajisto, Jouko, Land, Lucy, Lemonidou, Chryssoula, Schmidt, Lee, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena (2009) "European orthopaedic and trauma patients` perceptions of nursing care: a comparative study" Journal of Clinical Nursing;20, 2818-29, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Empowerment in intensive care: patient experiences compared to next of kin and staff beliefs" Intensive and Critical Care Nursing;6, 332-40, ISSN 0964-3397, DOI [länk],

  Nilsson, Ulrica, Berg, Katarina, Unosson, Mitra, Brudin, Lars, Idvall, Ewa (2009) "Relation between personality and quality of postoperative recovery in day surgery patients" European Journal of Anaesthesiology;8, 671-675, ISSN 0265-0215, DOI [länk],

  Idvall, Ewa, Berg, Katarina, Unosson, Mitra, Brudin, Lars, Nilsson, Ulrica (2009) "Assessment of recovery after day surgery using a modified version of Quality of Recovery-40" Acta Anaesthesilogica Scandinavica;5, 673-677, ISSN 0001-5172, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care" Journal of Clinical Nursing;18, 2580-2587, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Idvall, Ewa, Bahtsevani, Christel, Gunningberg, Lena (2011) "Commentary on Hasselberg D, Ivarsson B, Andersson R & Tingstedt B (2010) The handling of peripheral venous catheters – from non-compliance to evidence-based needs" Journal of Clinical Nursing;13-14, 2081-2082, Wiley Blackwell, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Artiklar
  Idvall, Ewa, Gunningberg, Lena (2009) "Trycksårsprevalens - en jämförelse mellan två landsting" Sår;3, 35-38, Informa Healthcare, ISSN 1653-9591,

  Antologibidrag
  Idvall, Ewa (red./ed.) | Idvall, Ewa, Willman, Ania (2013) Inledning. Gothia Fortbildning, 7-9, ISBN 978-91-7205-857-6,

  Hommel, Ami, Bååth, Carina (red./ed.) | Gunningberg, Lena, Idvall, Ewa (2013) Mäta för att mäta. Studentlitteratur, 377-385, ISBN 978-91-44-06059-0,

  Lindwall, Lillemor (red./ed.) | Idvall, Ewa (2012) Mätning av kvalitet i samband med postoperativ smärtbehandling. Studentlitteratur, 241-248, ISBN 978-91-44-06060-6,

  Ehrenberg, Anna, Wallin, Lars (red./ed.) | Idvall, Ewa, Olsson, Jesper (2009) Kvalitetsutveckling inom omvårdnad i Omvårdnadens grunder Ansvar och utveckling. Studentlitteratur, 335-370, ISBN 978-91-44-04907-6,

  Konferensbidrag
  Suhonen, Riitta, Välimäki, Maritta, Leino-Kilpi, Helena, Katajisto, Jouko, Papastavrou, Evridiki, Lemonidou, Chryssoula, Kalafati, Maria, da Luz, M, Berg, Agneta, Idvall, Ewa, Acaroglu, Rengin, Land, Lucy, Sousa, V (2009) "Individualised care from the orthopaedic nurses` point of view: a cross-cultural comparative study" (peer-review paper) 214, 2nd AMON International Orthopaedic Nursing Conference 15-16 October, 2009 St.Julians MALTA, ISSN 1361-3111, DOI [länk],

  Wåhlin, Ingrid, Ek, Anna-Christina, Idvall, Ewa (2009) "Staff empowerment in intensive care" (peer-review paper) ICN 24th Quadrennial congress, 27 June – 4 July 2009 Durban, South Africa,

  Andersson, Ann-Christin, Elg, Mattias, Idvall, Ewa, Perseius, Kenth-Inge (2009) "Towards an empiricallydefined taxonomy for health care improvement projects in a county council in Sweden" (peer-review paper) 12th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Services Sciences,

  Gunningberg, Lena, Idvall, Ewa (2009) "Nurse manager`s view of hospital context in two county councils in Sweden" (peer-review paper) 12th Annual European Pressure Ulcer Advisory Panel meeting, September 3-5, 2009, Amsterdam, The Netherlands,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ordförande i Vårdakademin, Skånes universitetssjukhus

  Forskningsledare vid Institutionen för vårdvetenskap

  Ledamot i bedömningsgruppen för ALF/fakultetsmedel Skåne

  Ledamot i bedömningsgruppen för Skånes universitetssjukhus fonder och stiftelser

blackbox blackbox
EWA IDVALL
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F430, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
www.mah.se
photo of Ewa Idvall Ewa Idvall