MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hanna Egard
universitetslektor

citat Min forskning handlar om hur självbestämmande och delaktighet konstrueras i samspelet mellan användare, hjälpmedel och personal inom stöd, omsorg och service. citat

I min forskning drivs jag av ett intresse för att undersöka hur olika former av stöd, omsorg och service bedrivs i praktiken och vilka möjligheter och hinder som finns för delaktighet och självbestämmande. Utgångspunkten är att självbestämmande och delaktighet inte avgörs av individens förmåga utan snarare skapas eller hindras i samspelet mellan den enskilde, personal, hjälpmedel och omgivningen. Under senare år har jag bedrivit flera deltagarbaserade forskningsprojekt i samarbete med dem forskningen berör såsom exempelvis forskningscirklar och följeforskningsprojekt.


Kontaktuppgifter

E-post:hanna.egard@mah.se
Telefon:040-6657466
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken beredskap,initiativ och vänskaplighet. Lunds universitet, Socialhögskolan, 238, ISBN 978-91-89604-49-0, ISSN 1650-3872, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Krantz, Oskar, Egard, Hanna (2015) "Use of active wheelchairs in everyday life : experiences among experienced users of active ultra lightweight rigid frame wheelchairs" Disability and Rehabilitation : Assistive Technology;, e-pub ahead of print, Taylor & Francis, ISSN 1748-3115, DOI [länk],

  Rapporter
  Krantz, Oskar (red./ed.) | Egard, Hanna, Nyström, Camilla, Bach Jensen, Trine, Holmdahl, Ale, Lihv, Emelie, Sjöström, Carolina, Magnusson, Elin (2016) "En plan skapar inte delaktighet" : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS. 1-27, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Bedriver ett tvärvetenskapligt samarbete om Tekniskt och Mänskligt kognitivt stöd för personer med funktionsnedsättning tillsammans med forskare vid Certec, LTH, Lunds universitet och Internet och Things and People vid Malmö Högskola.

  Ledare för forskningscirkel för personal om Delaktighet för personer med autismspektrumtillstånd.

  Följeforskare i Skånes regionala utvecklingsarbete för utvecklingen av evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. (2013-2015)

  Projektledare för Malmö Högskolas och Handikappförbundens arbete med att starta ett nationellt kunskapscentrum för deltagarbaserad funktionshinderforskning.

  Doktorsavhandling om hur insatsen personlig assistans realiseras i det sociala samspelet mellan brukare och deras personliga assistenter.

blackbox blackbox
HANNA EGARD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657466
www.mah.se
photo of Hanna Egard Hanna Egard