MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hanna Egard
universitetslektor

Forskningen jag bedriver har i huvudsak en kvalitativ ansats och jag har särskilt använt mig av deltagande observationer, go-alongs och samtalsintervjuer. Vidare har flera av projekten en deltagarbaserad ansats vilket innebär att de startats och bedrivits i nära samarbete med dem forskningen berör. Jag har bland annat bedrivit flera forskningscirklar med personal inom funktionshinderområdet, användare av personlig assistans och även varit följeforskare avseende kommuners arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:hanna.egard@mau.se
Telefon:040-6657466
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd
  Egard Hanna

  2018 | Artikel i tidskrift
  Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning
  Anderson Lotta, Egard Hanna, Nordgren Camilla, Staaf Patricia

  2017 | Artikel i tidskrift
  Use of active wheelchairs in everyday life
  Krantz Oskar, Egard Hanna

  2016 | Rapport
  Evidensbaserad praktik, samverkan och tillgänglighet
  Egard Hanna

  2016 | Rapport
  "En plan skapar inte delaktighet"
  Egard Hanna, Nyström Camilla, Bach Jensen Trine, Holmdahl Ale, Lihv Emelie, Sjöström Carolina, Magnusson Elin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
HANNA EGARD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan, rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657466
www.mah.se
photo of Hanna Egard Hanna Egard