MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hanna Egard
universitetslektor

Forskningen jag bedriver har i huvudsak en kvalitativ ansats och jag har särskilt använt mig av deltagande observationer, go-alongs och samtalsintervjuer. Vidare har flera av projekten en deltagarbaserad ansats vilket innebär att de startats och bedrivits i nära samarbete med dem forskningen berör. Jag har bland annat bedrivit flera forskningscirklar med personal inom funktionshinderområdet, användare av personlig assistans och även varit följeforskare avseende kommuners arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:hanna.egard@mau.se
Telefon:040-6657466
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken beredskap,initiativ och vänskaplighet. Lunds universitet, Socialhögskolan, 238, ISBN 978-91-89604-49-0, ISSN 1650-3872, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Anderson, Lotta, Egard, Hanna, Nordgren, Camilla, Staaf, Patricia (2018) "Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning : En utmaning för den högre utbildningen" Högre utbildning;1, 33-41, Nordic Open Access Scholarly Publishing – NOASP, ISSN 2000-7558, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Krantz, Oskar, Egard, Hanna (2015) "Use of active wheelchairs in everyday life : experiences among experienced users of active ultra lightweight rigid frame wheelchairs" Disability and Rehabilitation : Assistive Technology;, e-pub ahead of print, Taylor & Francis, ISSN 1748-3115, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Egard, Hanna | Alternark, Niklas, Knutsson, Hans, Svensson Chowdhury, Matilda (red./ed.) (2018) Personliga assistenter i "stand-by" är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd. Forskning om personlig assistans : en antologi, KFO Personlig Assistans, 75-84, ISBN 978-91-639-9971-0, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Krantz, Oskar (red./ed.) | Egard, Hanna, Nyström, Camilla, Bach Jensen, Trine, Holmdahl, Ale, Lihv, Emelie, Sjöström, Carolina, Magnusson, Elin (2016) "En plan skapar inte delaktighet" : betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och planering av insatser enligt LSS. 1-27, (PDF document) (application/pdf)

  Egard, Hanna (2016) Evidensbaserad praktik, samverkan och tillgänglighet : Följeforskningsrapport avseende Skånes utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning under 2013 och 2014. Kommunförbundet Skåne, 43, ISBN 978-91-89661-66-0, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
HANNA EGARD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657466
www.mah.se
photo of Hanna Egard Hanna Egard