MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hafrún Finnbogadóttir
universitetslektor

Hafrún Finnbogadóttir är Leg. Sjuksköterska med speciallistutbildning som Leg.Barnmorska, Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap. Kärnkompetens inom reproduktiv hälsa med fokus på våld mot kvinnor i nära relationer.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:hafrun.finnbogadottir@mau.se
Telefon:040-6657465
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F419
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikation i PubMed
Det ofattbara våldet- gravid och våldsutsatt
Nationellt centrum för kvinnofrid - Kunskapsbank
UR Samtiden - Reproduktiv Hälsa 2018
Nursing Network on Violence Against Women NNVAWI
Komptenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Finnbogadóttir, Hafrún (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy : impact on outcome, midwives’ awareness, women´s experience and prevalence in the south of Sweden. Faculty of Health and Society, Malmö University, 141, ISBN 978-91-7104-541-6, 978-91-7104-542-3, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Finnbogadóttir, Hafrún (2011) Domestic violence and pregnancy : impact on outcome and midwives` awareness of the topic. Malmö Högskola, Health and Society, 70, ISBN 978-91-7104-245-3, ISSN 1650-2337, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Finnbogadóttir, Hafrún, Mellgren, Caroline (2017) "The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help-seeking, and police reporting" Sexual & Reproductive Healthcare;, 23-28, Elsevier, ISSN 1877-5756, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Thies-Lagergren, Li (2017) "Breastfeeding in the context of domestic violence : a cross sectional study" Journal of Advanced Nursing;12, 3209–3219, Wiley, ISSN 1365-2648, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Moghaddassi, Mahnaz N, Stenzelius, Karin (2016) "Pelvic Floor Muscle Exercise after Delivery with or without the Biofeedback Method : An Intervention Study" Journal of Womens Health Care;2, 2-5, OMICS, ISSN 2167-0420, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2016) "Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors : a longitudinal cohort study in Southern Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;1, 327, Springer, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2016) "Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors : a longitudinal cohort study in the south of Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;, 228, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún (2014) "Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy" BMC Pregnancy Childbirth;14, 293, Springer, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors : a cross-sectional study in southern Sweden" BMC Women`s health;63, 1-13, BioMed Central, ISSN 1472-6874, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy" BMC Pregnancy and childbirth;1, 1-9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2012) "Midwives` awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden" Midwifery;2, 181–189, Elsevier, ISSN 0266-6138, DOI [länk],

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Dykes, Anna-Karin (2011) "A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term" BMC Pregnancy and Childbirth;14, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Erhållna forskningsmedel i konkurrens som huvudsökande från Brottsoffermyndigheten för åren 2015-2016. Totalt 1.029.000:-kr

  Konferensbidrag: At 22nd Nursing Network on Violence Against Women International (NNVAWI)Conference, 26-28 september 2018, Niagara-at-the-Lake. Suffering among women with a history of violence-help seeking and police reporting.

  Konferensbidrag: Reproduktiv Hälsa 15-16 maj 2018, Stockholm. Amning i kontexten av våldsutsatthet https://urplay.se/program/206894-ur-samtiden-reproduktiv-halsa-2018-gravid-och-valdsutsatt

  Konferensbidrag: Nordic Marcé Conference- for perinatal mental health 12-13 October 2017, Stockholm, Sweden. Breastfeeding and depression in the context of domestic violence (in Swedish). Symptoms of untreated depression during pregnancy and up to 1.5 years postpartum - a longitudinal cohort study (In Swedish). Does domestic violence during pregnancy increase postpartum?(Poster) Struggling to survive for the sake of the unborn baby(Poster).

  Konferensbidrag: International Conference: Violence against pregnant women, 28TH of Augusti 2017, Oslo. Does the violence continue after the baby is born?

  Konferensbidrag: The 31st ICM Triennial Congress of The International Confederation of Midwives, Toronto, Canada, June 18 – 22, 2017. Struggling to survive for the sake of the unborn baby. Does domestic violence during pregnancy increase postpartum?(Poster)

  Konferensbidrag: Viktimologisk forskarkonferens Sheraton Hotel Stockholm, 9th of November 2016, Stockholm, Sweden. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help seeking and police reporting up to one and a half year postpartum in south of Sweden.

  Konferensbidrag: The 21st Nursing Network on Violence Against Women International Conference, 26-28th of October 2016, Melbourne, Australien. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.(poster) Increasing prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy up to one and a half year postpartum in south of Sweden.

  Konferensbidrag: The 20th Nordic Midwifery Congress.Midwives4all 12-14th of May 2016, Gothenburg, Sweden. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.(Poster) Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors.

  Konferensbidrag: Viktimologisk forskarkonferens, the 10th of November 2015, Norra Latin, Stockholm, Sweden. Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors: a cross-sectional study in southern Sweden.

  Konferensbidrag: The 12th International Family Nursing Conference 18-21th August 2015, Odense, Denmark. Struggling to survive for the sake of the unborn baby.

  Konferensbidrag: The 19th Nordic Midwifery Congress. Nordic and Global Challenges, The 13-15 th of June 2013 Oslo, Norway. Midwives’ awareness and clinical experience regarding domestic violence among pregnant woman in southern Sweden.

  Konferensbidrag: The 29thTriennial Congress of The International Confederation of Midwives, The19-23th of June 2011, Durban, S-Afrika. Treachery to the unborn baby- midwives’ awareness regarding domestic violence among pregnant women in Sweden.

  Konferensbidrag: Svenska barnmorskeförbundets konferens, Reproduktiv hälsa, the11-12th of November 2009, Malmö, Sweden. Inget samband mellan kvinnors erfarenhet av våld och värksvaghet i fullgången tid hos förstföderskor. Dansk Multicenter studie (in Swedish)

  Konferensbidrag: The 9th International Family Nursing Conference The 2-5th June 2009, Reykjavík, Iceland. Killing the myth-“There is no association between experience of violence and labour dystocia at term in nulliparous women”.

blackbox blackbox
HAFRÚN
FINNBOGADÓTTIR

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F419, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657465
photo of Hafrún Finnbogadóttir Hafrún Finnbogadóttir