MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hafrún Finnbogadóttir
universitetslektor

citat ”Min forskning handlar om det ofattbara våldet, våldet som vi inte ens vågar tala om. Som barnmorska har jag såväl missat som upptäckt våld mot gravida kvinnor” citat

Hafrún Finnbogadóttir är Leg. Sjuksköterska med speciallistutbildning som Leg.Barnmorska, Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap. Kärnkompetens inom reproduktiv hälsa med fokus på våld mot kvinnor i nära relationer.


Kontaktuppgifter

E-post:hafrun.finnbogadottir@mah.se
Telefon:040-6657465
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F419
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikation i PubMed
Det ofattbara våldet- gravid och våldsutsatt
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Finnbogadóttir, Hafrún (2014) Exposure to domestic violence during pregnancy : impact on outcome, midwives’ awareness, women´s experience and prevalence in the south of Sweden. Faculty of Health and Society, Malmö University, 141, ISBN 978-91-7104-541-6, 978-91-7104-542-3, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Finnbogadóttir, Hafrún (2011) Domestic violence and pregnancy : impact on outcome and midwives` awareness of the topic. Malmö Högskola, Health and Society, 70, ISBN 978-91-7104-245-3, ISSN 1650-2337, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2016) "Increasing prevalence and incidence of domestic violence during the pregnancy and one and a half year postpartum, as well as risk factors : a longitudinal cohort study in Southern Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;1, 327, Springer, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Moghaddassi, Mahnaz N, Stenzelius, Karin (2016) "Pelvic Floor Muscle Exercise after Delivery with or without the Biofeedback Method : An Intervention Study" Journal of Womens Health Care;2, 2-5, OMICS, ISSN 2167-0420, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2016) "Prevalence and incidence of domestic violence during pregnancy and associated risk factors : a longitudinal cohort study in the south of Sweden" BMC Pregnancy and Childbirth;, 228, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Prevalence of domestic violence during pregnancy and related risk factors : a cross-sectional study in southern Sweden" BMC Women`s health;63, 1-13, BioMed Central, ISSN 1472-6874, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin, Wann-Hansson, Christine (2014) "Struggling to survive for the sake of the unborn baby : a grounded theory model of exposure to intimate partner violence during pregnancy" BMC Pregnancy and childbirth;1, 1-9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dykes, Anna-Karin (2012) "Midwives` awareness and experiences regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden" Midwifery;2, 181–189, Elsevier, ISSN 0266-6138, DOI [länk],

  Finnbogadóttir, Hafrún, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Dykes, Anna-Karin (2011) "A multi-centre cohort study shows no association between experienced violence and labour dystocia in nulliparous women at term" BMC Pregnancy and Childbirth;14, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Erhållna forskningsmedel i konkurrens som huvudsökande från Brottsoffermyndigheten för åren 2015-2016. Totalt 1.029.000:-kr

blackbox blackbox
HAFRÚN
FINNBOGADÓTTIR

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F419, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657465
photo of Hafrún Finnbogadóttir Hafrún Finnbogadóttir