MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ida Runge
doktorand

Runges forskningsfokus berör spänningen mellan rätten att utöva föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och rätten till goda uppväxtvillkor och rätt till de egna föräldrarna hos barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter

E-post:ida.runge@mah.se
Telefon:040-66 57764
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande Malmö doktorandkår 2016-

blackbox blackbox
IDA RUNGE
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57764
www.mah.se
photo of Ida Runge Ida Runge