MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ida Runge
universitetsadjunkt

Jag är doktorand i forskarutbildningsämnet Hälsa och samhälle med inriktning mot handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. I mitt avhandlingsarbete studerar jag upplevelser och erfarenheter av föräldraskap, hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Jag är också adjunkt på institutionen för socialt arbete och undervisar på Socionomprogrammet och på Socialpedagogiskt program med inriktning mot funktionshinder. Mina områden är huvudsakligen barn- och familjeliv och funktionshinder, samt till viss del djur/hästunderstödda interventioner i vård och socialt arbete.

Jag har en bakgrund som socionom och socialpedagog och en magisterexamen i socialt arbete.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ida.runge@mau.se
Telefon:040-6657764
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande Malmö doktorandkår 2016-

blackbox blackbox
IDA RUNGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657764
www.mah.se
photo of Ida Runge Ida Runge