MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ida Runge
universitetsadjunkt

Runges forskningsfokus berör spänningen mellan rätten att utöva föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och rätten till goda uppväxtvillkor och rätt till de egna föräldrarna hos barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ida.runge@mau.se
Telefon:040-6657764
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Ordförande Malmö doktorandkår 2016-

blackbox blackbox
IDA RUNGE
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657764
www.mah.se
photo of Ida Runge Ida Runge