MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingela Kolfjord
universitetslektor

Ingela Kolfjord docent i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi. Forskar inom fälten rättssystem, kriminalitet, socialt arbete, idrott och skola. Särskilt intressant är den praktik som skapas i mötet mellan olika professioner. Perspektivet intersektionalitet är en utgångspunkterna i forskningen. Har bedrivit studier om bland annat socialarbetarprofessionen, förrättsligande praktiker, kvinnors kriminalitet och drogbruk, partnerrelaterat våld, "brottsmedling", kamratmedling på skola samt idrotten som förebyggande och integrerande faktor.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ingela.kolfjord@mau.se
Telefon:040-6657442
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Mångkontextuell barndom Malmö högskola
Idrottsforum Malmö högskola
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Kolfjord, Ingela (2011) "En skolas implementering av kamratmedling" , 77-97, Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Kolfjord, Ingela (2009) "Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka elevers relationsskapande" EDUCARE;2-3, s 119-135, Lärarutbildningen, Malmö högskola, ISSN 1653-1868, (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Kolfjord, Ingela (2008) "Kan idrotten vara brottsreducerande" Idrottsforum.org;080206, Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ISSN 1652-722, URL [länk],

  Kolfjord, Ingela (2007) "Från projekt till modell : vad krävs för att ett projekt ska övergå till ett permanent stadium?" Svensk idrottsforskning;3/4, Årgång 16 s 62-65, Sveriges Riksidrottsförbund, ISSN 1103-4629,

  Böcker
  Kolfjord, Ingela (2009) Konflikthantering i skolan : kamratmedling framför nolltolerans. Bokbox Förlag, 123 s, ISBN 978-91-86980-47-4,

  Kolfjord, Ingela (2003) Kvinnors drogbruk och lagbrott - positionella och kontextuella strategier i en våldsrelaterad vardag. Bokbox, 281, ISBN 91-86980-28-9,

  Antologibidrag
  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Tallberg Broman, Ingegerd, Kolfjord, Ingela (2011) Föräldrar och skola i samverkan. Gleerups, 174-189, ISBN 9140676056,

  Tallberg Broman, Ingegerd (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2011) Kamratförmedling - Eleven, den problemlösande aktören. Gleerups, 159-174, ISBN 9140676056,

  Palm, Mimmi (red./ed.) | Kolfjord, Ingela (2010) Vem löser bråket - skolan eller polisen?. Lärarförbundets bokförlag, ISBN 91-977615-6-7,

  Rapporter
  Kolfjord, Ingela (2007) Från projekt till modell : Helamalmö - motion, integration och brottsförbyggande arbete. Sveriges Riksidrottsförbund, 72,
blackbox blackbox
INGELA KOLFJORD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657442
photo of Ingela Kolfjord Ingela Kolfjord