MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingela Kolfjord
universitetslektor

Ingela Kolfjord docent i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi. Forskar inom fälten rättssystem, kriminalitet, socialt arbete, idrott och skola. Särskilt intressant är den praktik som skapas i mötet mellan olika professioner. Perspektivet intersektionalitet är en utgångspunkterna i forskningen. Har bedrivit studier om bland annat socialarbetarprofessionen, förrättsligande praktiker, kvinnors kriminalitet och drogbruk, partnerrelaterat våld, "brottsmedling", kamratmedling på skola samt idrotten som förebyggande och integrerande faktor.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ingela.kolfjord@mau.se
Telefon:040-6657442
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Mångkontextuell barndom Malmö högskola
Idrottsforum Malmö högskola
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2014 | Kapitel i bok, del av antologi
  Kvinnors droganvändning och lagöverträdelser
  Kolfjord Ingela

  2011 | Kapitel i bok, del av antologi
  Föräldrar och skola i samverkan
  Tallberg Broman Ingegerd, Kolfjord Ingela

  2011 | Kapitel i bok, del av antologi
  Kamratförmedling - Eleven, den problemlösande aktören
  Kolfjord Ingela

  2011 | Artikel i tidskrift
  En skolas implementering av kamratmedling
  Kolfjord Ingela

  2010 | Kapitel i bok, del av antologi
  Vem löser bråket - skolan eller polisen?
  Kolfjord Ingela

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
INGELA KOLFJORD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657442
photo of Ingela Kolfjord Ingela Kolfjord