MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ingrid Runesson
universitetslektor, befordrad

citat Mitt forskningsintresse utgår ifrån människors erfarenheter och livsvillkor, samt hur det kan relateras till en strukturell nivå citat
Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Ingrids inledande forskningsfokus handlade om de personliga konsekvenserna av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning med utgångspunkt i arbetsliv och rehabilitering, samt vilka sociala interaktioner och sociala processer detta leder till och hur det kan relateras till och förklaras av faktorer på meso- och markronivå. Under senare år har fokus varit på att studera arbetslivet för unga med funktionsnedsättning ur ett delaktighets – och inkluderande perspektiv. Andra intressefält är interaktiv forskning avseende både ett professionellt- och brukarperspektiv, samt åldrande med funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter

E-post:ingrid.runesson@mah.se
Telefon:040-66 57947
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8. Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Runesson, Ingrid (2005) Liv, arbete och förändring : de första åren med kronisk ledgångsreumatism.. Malmö : Harecpress - Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, 2005 (Lund : KFS), 248, ISBN 91-973860-7-3, .

  Antologibidrag
  Runesson, Ingrid (2016) Reflektion från en forskare. Attention KFV-regionen, 127-138, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Runesson, Ingrid (2016) Bilder och kunskap om socialt företagande. Attention KFV-regionen, 108-117, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Björngren Cuadra, Carin (2015) Barn och unga migranters delaktighet. Studentlitteratur, 65-78, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Nyberg, Greger (2014) Kollegiedialog : en modell för kunskapsproduktion och förändringsarbete inom socialt arbete. Studentlitteratur, 223- 243, ISBN 978-91-44-10125-5, URL [länk],

  Olofsson, Jons (red./ed.) | Germundsson, Per, Runesson, Ingrid (2014) Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden. Studentlitteratur, 255-268, ISBN 978-91-44-09345-1,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ingrid Runesson deltar aktivt i flera forskargrupper; bl.a. handikappforskargruppen och SUSA (vid socialt arbete, Malmö högskola),

blackbox blackbox
INGRID RUNESSON
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 G8. Plan 5, rum G8. Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57947
photo of Ingrid Runesson Ingrid Runesson