MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingrid Runesson
universitetslektor

Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Ingrids inledande forskningsfokus handlade om de personliga konsekvenserna av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning med utgångspunkt i arbetsliv och rehabilitering, samt vilka sociala interaktioner och sociala processer detta leder till och hur det kan relateras till och förklaras av faktorer på meso- och markronivå. Under senare år har fokus varit på att studera arbetslivet för unga med funktionsnedsättning ur ett delaktighets – och inkluderande perspektiv. Andra intressefält är interaktiv forskning avseende både ett professionellt- och brukarperspektiv, samt åldrande med funktionsnedsättning.


Kontaktuppgifter

E-post:ingrid.runesson@mau.se
Telefon:040-6657947
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Runesson, Ingrid (2005) Liv, arbete och förändring : de första åren med kronisk ledgångsreumatism.. Malmö : Harecpress - Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, 2005 (Lund : KFS), 248, ISBN 91-973860-7-3, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johansson, Maria, Björne, Petra, Runesson, Ingrid, Ahlström, Gerd (2017) "Healthy Ageing in People with Intellectual Disabilities from Managers` Perspective: A Qualitative Study." Healthcare;3, 14, MDPI, ISSN 2227-9032, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Runesson, Ingrid, Germundsson, Per | Olofsson, Jonas, Wikström, Fredrik (red./ed.) (2018) Arbetsintegrerande sociala företag : en etableringsmöjlighet för unga med funktionsnedsättning?. Unga inför arbetslivet - om utanförskap, lärande och delaktighet, Studentlitteratur, 327-345, ISBN 978-91-44-11929-8,

  Runesson, Ingrid (2016) Reflektion från en forskare. Attention KFV-regionen, 127-138, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Runesson, Ingrid (2016) Bilder och kunskap om socialt företagande. Attention KFV-regionen, 108-117, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Björngren Cuadra, Carin (2015) Barn och unga migranters delaktighet. Studentlitteratur, 65-78, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Nyberg, Greger (2014) Kollegiedialog : en modell för kunskapsproduktion och förändringsarbete inom socialt arbete. Perspektiv på social utsatthet, Studentlitteratur, 223- 243, ISBN 978-91-44-10125-5, URL [länk],

  Olofsson, Jons (red./ed.) | Germundsson, Per, Runesson, Ingrid (2014) Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden. Studentlitteratur, 255-268, ISBN 978-91-44-09345-1,

  Rapporter
  Runesson, Ingrid (2016) Daglig verksamhet och steget efter : Rapport från en FOU-Cirkel. Kommunförbundet Skåne, 32, ISBN 978-91-89661-68-4, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ingrid Runesson deltar aktivt i flera forskargrupper; bl.a. handikappforskargruppen och SUSA (vid socialt arbete, Malmö högskola),

blackbox blackbox
INGRID RUNESSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657947
photo of Ingrid Runesson Ingrid Runesson