MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingrid Runesson
universitetslektor

citat Mitt forskningsintresse utgår ifrån människors erfarenheter och livsvillkor, samt hur det kan relateras till en strukturell nivå citat

Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Ingrids inledande forskningsfokus handlade om de personliga konsekvenserna av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning med utgångspunkt i arbetsliv och rehabilitering, samt vilka sociala interaktioner och sociala processer detta leder till och hur det kan relateras till och förklaras av faktorer på meso- och markronivå. Under senare år har fokus varit på att studera arbetslivet för unga med funktionsnedsättning ur ett delaktighets – och inkluderande perspektiv. Andra intressefält är interaktiv forskning avseende både ett professionellt- och brukarperspektiv, samt åldrande med funktionsnedsättning.


Fakulteter och institutioner

Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ingrid.runesson@mau.se
Telefon:040-6657947
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Runesson, Ingrid (2005) Liv, arbete och förändring : de första åren med kronisk ledgångsreumatism.. Malmö : Harecpress - Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, 2005 (Lund : KFS), 248, ISBN 91-973860-7-3, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johansson, Maria, Björne, Petra, Runesson, Ingrid, Ahlström, Gerd (2017) "Healthy Ageing in People with Intellectual Disabilities from Managers` Perspective: A Qualitative Study." Healthcare;3, 14, MDPI, ISSN 2227-9032, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Runesson, Ingrid, Germundsson, Per | Olofsson, Jonas, Wikström, Fredrik (red./ed.) (2018) Arbetsintegrerande sociala företag : en etableringsmöjlighet för unga med funktionsnedsättning?. Unga inför arbetslivet - om utanförskap, lärande och delaktighet, Studentlitteratur, 327-345, ISBN 978-91-44-11929-8,

  Runesson, Ingrid (2016) Reflektion från en forskare. Attention KFV-regionen, 127-138, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Runesson, Ingrid (2016) Bilder och kunskap om socialt företagande. Attention KFV-regionen, 108-117, ISBN 978-91-639-0894-1,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Björngren Cuadra, Carin (2015) Barn och unga migranters delaktighet. Studentlitteratur, 65-78, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Lalander, Philip, Svensson, Bengt (red./ed.) | Runesson, Ingrid, Larsson, Monica, Nyberg, Greger (2014) Kollegiedialog : en modell för kunskapsproduktion och förändringsarbete inom socialt arbete. Perspektiv på social utsatthet, Studentlitteratur, 223- 243, ISBN 978-91-44-10125-5, URL [länk],

  Olofsson, Jons (red./ed.) | Germundsson, Per, Runesson, Ingrid (2014) Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden. Studentlitteratur, 255-268, ISBN 978-91-44-09345-1,

  Rapporter
  Runesson, Ingrid (2016) Daglig verksamhet och steget efter : Rapport från en FOU-Cirkel. Kommunförbundet Skåne, 32, ISBN 978-91-89661-68-4, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ingrid Runesson deltar aktivt i flera forskargrupper; bl.a. handikappforskargruppen och SUSA (vid socialt arbete, Malmö högskola),

blackbox blackbox
INGRID RUNESSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657947
photo of Ingrid Runesson Ingrid Runesson