MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ingrid Runesson
universitetslektor

Ingrid Runesson är FD i Socialt arbete och lektor i socialt arbete med inriktning Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Ingrids inledande forskningsfokus handlade om de personliga konsekvenserna av kronisk sjukdom och funktionsnedsättning med utgångspunkt i arbetsliv och rehabilitering, samt vilka sociala interaktioner och sociala processer detta leder till och hur det kan relateras till och förklaras av faktorer på meso- och markronivå. Under senare år har fokus varit på att studera arbetslivet för unga med funktionsnedsättning ur ett delaktighets – och inkluderande perspektiv. Andra intressefält är interaktiv forskning avseende både ett professionellt- och brukarperspektiv, samt åldrande med funktionsnedsättning.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ingrid.runesson@mau.se
Telefon:040-6657947
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  Working On an Equal Basis With Others
  Björne P., Runesson Ingrid

  2019 | Artikel i tidskrift
  The Importance of a Co-Ordinated Care For Older People With Intellectual and Developmental Disability (Idd)
  Hansson J. -Å., Ahlström G., Runesson Ingrid, Kristensson J., Persson M.

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Arbetsintegrerande sociala företag
  Runesson Ingrid, Germundsson Per

  2017 | Artikel i tidskrift
  Healthy Ageing in People with Intellectual Disabilities from Managers' Perspective
  Johansson Maria, Björne Petra, Runesson Ingrid, Ahlström Gerd

  2016 | Kapitel i bok, del av antologi
  Bilder och kunskap om socialt företagande
  Runesson Ingrid

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Ingrid Runesson deltar aktivt i flera forskargrupper; bl.a. handikappforskargruppen och SUSA (vid socialt arbete, Malmö högskola),

blackbox blackbox
INGRID RUNESSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657947
photo of Ingrid Runesson Ingrid Runesson