MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Irena Dychawy-Rosner
universitetslektor

citat Kunskap och förståelse av sociala sammanhang formas genom aktivt deltagande, involvering och möjligheter till horisontell kommunikation. citat

Irena Dychawy Rosner är fil. dr. i medicinsk vetenskap, Docent i hälsa och samhälle med undervisning omfattande organisation, ledarskap, social mobilitet, socialpedagogik och socialt entreprenörskap. Inom sin forskning intresserar Irena Dychawy Rosner sig för samarbetsaspekter mellan välfärdsaktörer, inkludering och social integrering av personer med funktionshinder, sociala omsorgers organisering och samverkansprocesser kring den enskilde individen.


Kontaktuppgifter

E-post:irena.dychawy.rosner@mau.se
Telefon:040-6657520
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Arbetskompetens och arbetsmobilitet i Öresundsregi
Studentlitteratur
Artikel Socialt ansvar
Publikationer Swepub
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Dychawy-Rosner, Irena (2003) Daily activities among persons with developmental disabilities. Assessment, staff experiences and caring dynamics. Studentlitteratur, ISBN 91-974281-2-4, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Dychawy-Rosner, Irena, Ejlertsson, Göran (2009) "Masterutbildning i hälsovetenskap – folkhälsovetenskap i ett integrerat ämnesområde." Socialmedicinsk Tidskrift;1, 43-51, URL [länk],

  Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Swedish approach to services for people with developmental disabilities." Journal of Public Health and Management, Zeszyty Naukowe, Krakow, JUCM,

  Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Forskningscirklar för utveckling av närsjukvården i Bromölla kommun." FOU Region Skåne,;6, Mars, 2007, 11, FOU, Region Skåne, URL [länk],

  Dychawy-Rosner, Irena, Eklund, Mona (2003) "Content validity and clinical applicability of the Irena Daily Activity assessment measuring occupational performance in developmentally disabled adults." Occupational Therapy International;10, 127-149, URL [länk],

  Dychawy-Rosner, Irena, Eklund, Mona, Isacsson, Åke (2001) "Caring dynamics as perceived by staff supporting daily occupations for developmentally disabled adults" Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 123-132, ISSN 0283-9318, DOI [länk],

  Dychawy-Rosner, Irena, Eklund, Mona, Isacsson, Åke (2000) "Direct care staff’s need for support in their perceived work role in day activities units" Journal of Nursing Management, 39-48,

  Antologibidrag
  Dychawy Rosner, Irena (red./ed.) | Dychawy-Rosner, Irena (2010) Centrala samarbetbegrepp och utgångspunkter. Studentlitteratur, 23-47, ISBN 978-91-44-04838-3,

  Dychawy Rosner, Irena (red./ed.) | Dychawy-Rosner, Irena (2010) Förord och inledning. Studentlitteratur, 11-19, ISBN 978-91-44-04838-3,

  Lund, Studentlitteratur (red./ed.) | Dychawy-Rosner, Irena (2008) Fallstudie: Aktionsforskning i daglig verksamhet. Studentlitteratur, s 13-25, ISBN 978-91-44-00155-5,

  Dychawy-Rosner, Irena, Springett, Jane (2006) Changing practice in community care using participatory methods. Alberta University, Canada, 116-117,

  International Nursing Research (red./ed.) | Dychawy-Rosner, Irena, Springett, Jane (2005) A Participatory Research Process. RCN Belfast, RCN, 2005, 374-378,

  Dychawy-Rosner, Irena (2005) Municipality based health and social care. HKR Forskningsplattformen för närsjukvård, Collaborative and integrated approaches to health 1: 2005, 95-102, ISSN 1652-9979,

  Konferensbidrag
  Brodén, Stina, Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Mallet Injury. Should patients with a Mallet injury be treated by occupational therapists? A comparative study of two non surgical treatment models." (peer-review paper) Federation of Societies for Surgery,

  Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Implementing a quality improvement process in services for people with learning disabilities." (peer-review paper) IPE, 2007:1, 51, Association of European Interprofessional Education,

  Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Building the Bridges with Citizens about Realities of Local Health Care" (peer-review paper) Work Research Institute, Oslo,

  Pajalic, Zada, Springett, Jane, Dychawy-Rosner, Irena (2007) "Ensuring a receptive context for participatory action research as a vehicle for change: the example of community assistance for the elderly in Sweden." (peer-review paper) Work Research Institute, Oslo,

  Brodén, S, Isaxon, S, Dychawy-Rosner, Irena (2006) "The mallet finger rehabilitation : A comparison of the treatment models" (peer-review paper) WFOT, Sydney University,

  Dychawy-Rosner, Irena, Springett, Jane (2006) "Collaborative inquiry: implementing a quality improvement process in services for people with learning disability" (peer-review paper) WFOT, Sydney University,

  Dychawy-Rosner, Irena, Springett, Jane (2006) "Web-based collaborative inquiry : an integrative care planning" (peer-review paper) Sydney University,

  Dychawy-Rosner, Irena, Springett, Jane, Skogh, Eva (2005) "Building up participatory action research circles in community care" (peer-review paper) RCN, 8:42, Belfast: Royal College of Nursing,,

  Rapporter
  Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för närsjukvård (red./ed.) | Dychawy-Rosner, Irena (2007) Samtal om närsjukvården i Bromölla kommun. Kristianstad, HKR, Collaborative and integrated approaches to health, 2007:2, ISSN 1652-9979.,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Irena Dychawy Rosner är verksam som docent och projektledare för ett flertal samverkansprojekt och socialpedagogiska perspektiv inom högskolepedagogik.

  Medlem i Branschrådet för Öresundsregionen

  Medlem i Branschrådet i Omsorg och vård i Malmö stad

  Medlem i the Editoral Board, Rangsit University, Bangkok

  Editor Special Issues - Journal of Papers of Social Pedagogy.

blackbox blackbox
IRENA
DYCHAWY-ROSNER

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657520
photo of Irena Dychawy-Rosner Irena Dychawy-Rosner