MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jack Lukkerz
universitetsadjunkt

Adjunkt vid Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för Hälsa och Samhälle.

Aukt. Sexolog (NACS, Specialist in sexological counselling)

Tidigare doktorand i socialt arbete 2012-2014, som jag avslutade med en licentiatavhandling där jag fokuserade sexualundervisning på särskola och inom vuxenhabilitering. Det övergripande syftet var att stärka den sexuella hälsan bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), och att utveckla kunskap som kan vara till gagn för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap till unga. Jag undersökte pedagogers inställning till och kunskap om sexualundervisning. Projektet pågick mellan 2012-02 och 2014-01.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jack.lukkerz@mau.se
Telefon:040-6657802
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Övriga uppdrag och meriter

 • Sexualiteter i ett Öresundsperspektiv: http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Malmo/RFSU-Gruppen/Sexa-i-Danmark/

  Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö: http://www.skane.se/pages/231049/pekdator%20webb%202.pdf

  RFSU:s onanipraktika: http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Fakta-och-praktikor/Onanipraktika/

  Masteruppsats: Ska vi gå hem till dig, eller hem till mig? Om sexuellt kontaktskapande i nöjesetablissemangsmiljö i Malmö och Lund. http://muep.mah.se/handle/2043/11009

blackbox blackbox
JACK LUKKERZ
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan,, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657802
photo of Jack Lukkerz Jack Lukkerz