MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jack Lukkerz
universitetsadjunkt

Doktorand inom socialt arbete 2012-2014. Min licentiatavhandling fokuserade sexualundervisning på särskola. Det övergripande syftet var att stärka den sexuella hälsan bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), och att utveckla kunskap som kan vara till gagn för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap till de unga. Jag undersökte pedagogers inställning till och kunskap om sexualundervisning. Projektet pågick under 2012-02 och 2014-01.

Sedan 2014 tim- resp. visstidsnatälld adjunkt, främst vid Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jack.lukkerz@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Lukkerz, Jack (2010) "Ska vi gå hem till dig, eller hem till mig? Om sexuellt kontaktskapande i nöjesetablissemangsmiljö i Malmö och Lund" , Malmö högskola/Hälsa och samhälle, (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Lukkerz, Jack (2014) En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 126, ISBN 978-91-7104-594-2, 978-91-7104-593-5, , . (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Tikkanen, Ronny Heikki, Lukkerz, Jack (2013) EMIS 2010 Sverige. Svenska resultat från den europeiska undersökningen EMIS 2010 : en studie om män som har sex med män. Smittskyddsinstitutet, 68, ISBN 978-91-86723-25-5, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lukkerz, Jack, Wieslander, Lisa, Axelsson, Jakob, Knutagård, Hans, Eriksson, Niklas (2009) Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö. Region Skåne, SRHR, 51, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Sexualiteter i ett Öresundsperspektiv: http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/RFSU-Malmo/RFSU-Gruppen/Sexa-i-Danmark/

  Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö: http://www.skane.se/pages/231049/pekdator%20webb%202.pdf

  RFSU:s onanipraktika: http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Fakta-och-praktikor/Onanipraktika/

  Masteruppsats: Ska vi gå hem till dig, eller hem till mig? Om sexuellt kontaktskapande i nöjesetablissemangsmiljö i Malmö och Lund. http://muep.mah.se/handle/2043/11009

blackbox blackbox
JACK LUKKERZ
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan,, Citadellsvägen 7, Malmö

			
photo of Jack Lukkerz Jack Lukkerz