MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jenny Jakobsson
universitetslektor, biträdande

Jenny Jakobsson är specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad och biträdande lektor på institutionen för vårdvetenskap. Jenny ser ett värde i att bedriva forskning som är patientnära, professionsrelaterad och praktiskt applicerbar. Hennes forskning är knuten till forskningsområdet Fysisk hälsa och fokuserar främst på omvårdnad av den kirurgiska patienten och speciellt återhämtningen efter operation. Utöver detta bedriver hon forskning inom forskningsområdet Pedagogik och profession och med denna forskning önskar hon bidra till att förbereda studenterna för deras kommande profession samt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa
CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jenny.jakobsson@mau.se
Telefon:040-6657428
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F407
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Resan mot återhämtning
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Models of support to family members during the trajectory of cancer
  Samuelsson Maria, Wennick Anne, Jakobsson Jenny, Bengtsson Mariette

  2020 | Artikel i tidskrift
  The Face of Workplace Violence
  Jakobsson Jenny, Axelsson Malin, Örmon Karin

  2019 | Artikel i tidskrift
  Which nursing students are more ready for interprofessional learning? A cross-sectional study
  Axelsson Malin, Jakobsson Jenny, Carlson Elisabeth

  2018 | Artikel, forskningsöversikt
  Older adult's experience of chronic low back pain and its implications on their daily life
  Wong Arnold Y L, Sjögren Forss Katarina, Jakobsson Jenny, Schoeb Veronika, Kumlien Christine, Borglin Gunilla

  2017 | Doktorsavhandling, sammanläggning
  The process of recovery after colorectal cancer surgery
  Jakobsson Jenny

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Lokal kontaktperson för Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk omvårdnad, NFSK

  Uppdrag som revisor i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk omvårdnad, NFSK, 2017- nuvarande

  Styrelseledamot MSS föreningen, Malmö universitet

blackbox blackbox
JENNY JAKOBSSON
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F407, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657428
photo of Jenny Jakobsson Jenny Jakobsson