MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jenny Jakobsson
universitetslektor

Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa
CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jenny.jakobsson@mau.se
Telefon:040-6657428
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F407
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Resan mot återhämtning
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Jakobsson, Jenny (2017) The process of recovery after colorectal cancer surgery : patients` experiences and factors of influence. Malmö högskola. Fakulteten för hälsa och samhälle, 93, ISBN 978-91-7104-756-4, 978-91-7104-757-1, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wong, Arnold Y L, Sjögren Forss, Katarina, Jakobsson, Jenny, Schoeb, Veronika, Kumlien, Christine, Borglin, Gunilla (2018) "Older adult`s experience of chronic low back pain and its implications on their daily life : Study protocol of a systematic review of qualitative research" Systematic reviews;1, 81, BioMed Central, ISSN 2046-4053, Other 29793522, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Jenny, Idvall, Ewa, Kumlien, Christine (2017) "Patient characteristics and surgery-related factors associated with patient-reported recovery at 1 and 6 months after colorectal cancer surgery" Europena Journal of Cancer Care;6, Wiley, ISSN 1365-2354, DOI [länk],

  Jakobsson, Jenny, Idvall, Ewa, Kumlien, Christine (2017) "The lived experience of recovery during the first 6 months after colorectal cancer surgery" Journal of Clinical Nursing;23-24, 4498-4505, Wiley, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Jakobsson, Jenny, Idvall, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2015) "General health and state anxiety in patients recovering from colorectal cancer surgery" Journal of Advanced Nursing;, Wiley, ISSN 0309-2402, DOI [länk],

  Jakobsson, Jenny, Idvall, Ewa, Wann-Hansson, Christine (2014) "Patient-reported recovery after enhanced colorectal cancer surgery : a longitudinal six-month follow-up study" International Journal of Colorectal Diseases;8, 989-998, Springer, ISSN 0179-1958, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Jakobsson, Jenny, Wann-Hansson, Christine (2012) "Nurses` perceptions of working according to standardized care plans : a questionnaire study" Scandinavian Journal of Caring Sciences;4, 945–952, Wiley, ISSN 1471-6712, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Jakobsson, Jenny, Perlqvist, Agnetha, Wann-Hansson, Christine (2011) "Searching for Evidence Regarding Using Preoperative Disinfection Showers to Prevent Surgical Site Infections: A Systematic Review" Worldviews on Evidence-Based Nursing;3, 143-152, ISSN 1741-6787, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Jakobsson, Jenny, Cornelius, Maria | Kumlien, Christine, Rystedt, Jenny (red./ed.) (2016) Optimal kirurgisk återhämtning (ERAS). Omvårdnad och kirurgi, Studentlitteratur, 157-163, ISBN 978-91-44-08886-0,

  Jakobsson, Jenny | Edberg, Anna-Karin, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, Wallin, Lars, Wijk, Helle, Öhlén, Joakim (red./ed.) (2013) Fast-track kirurgi för den äldre populationen. Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden, Studentlitteratur, Digital del, ISBN 978-91-44-07145-9,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Lokal kontaktperson för Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk omvårdnad, NFSK

  Uppdrag som revisor i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk omvårdnad, NFSK, 2017- nuvarande

  Ingår i valberedningen i Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

blackbox blackbox
JENNY JAKOBSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F407, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657428
photo of Jenny Jakobsson Jenny Jakobsson