MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Christensen
universitetslektor

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser. Internationaliseringskoordinator vid inst för Socialt arbete. Koordinator forskningsnätverket CareSam. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring med särskilt fokus på socialt arbete och högre utbildning.
Gästforskare/lärare vid Partneruniversitet. Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se MUEP). Medlem i InclusU (transnationellt EU-nätverk/EUI), forskargruppen Utmaningsbaserat lärande, Åldrande och socialt arbete och internationella nätverket CareSam.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jonas.christensen@mau.se
Telefon:040-6657406
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Social Work in a Local and Global Context
Social Work: Social Policies and Welfare studies
CareSam
Institutionen för Socialt arbete (ISA)
Gränsöverskridande pedagogiska möten - Podd
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Artikel i tidskrift
  Professional Meaningfulness in Elderly Care
  Christensen Jonas

  2019 | Konferensbidrag
  A reminder system for independence in dementia care
  Jönsson Karl-Ebbe, Ornstein Kajsa, Christensen Jonas, Eriksson Jeanette

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Arbetet med äldre i en svensk och dansk context
  Christensen Jonas

  2018 | Artikel i tidskrift
  Towards A Model Of Social Innovation
  Bjerregaard Lene Berit Skov, Maciulskyte Sonata, Acienė Elvyra, Christensen Jonas

  2018 | Konferensbidrag
  Current Topicalities of Refugees Youth Employment in Sweden and Nordic Countries (Reflections on Social Work Education in a local and global Context)
  Christensen Jonas

  Länk till alla publikationer i DIVA.
  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Koordinator forskarnätverket Caresam (2010-) med fokus äldrefrågor i lokal och global samverkan

  Internationell koordinator, Inst för Socialt arbete, repr i Intern rådet, Fakultet hälsa och samhälle

  Kursansvarig: Social work in a Local and Global context, 30 hp and Social Policies in Europé, 7.5 hpblackbox blackbox
JONAS CHRISTENSEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657406
photo of Jonas Christensen Jonas Christensen