MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Christensen
universitetslektor

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser. Internationaliseringskoordinator vid inst för Socialt arbete. Koordinator forskningsnätverket CareSam. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring med särskilt fokus på socialt arbete och högre utbildning.
Gästforskare/lärare vid Partneruniversitet. Flertal publikationer med fokus på utbildningsvetenskap och pedagogik (se MUEP). Medlem i InclusU (transnationellt EU-nätverk/EUI), forskargruppen Utmaningsbaserat lärande, Åldrande och socialt arbete och internationella nätverket CareSam.


Kontaktuppgifter

E-post:jonas.christensen@mau.se
Telefon:040-6657406
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Social Work in a Local and Global Context
Social Work: Social Policies and Welfare studies
CareSam
Institutionen för Socialt arbete (ISA)
Gränsöverskridande pedagogiska möten - Podd
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Christensen, Jonas (2015) "Acting locally, Thinking Globally in Social Work Education" 15, European Association of Schools of Social Work, (PDF document) (application/pdf)

  Avhandling
  Christensen, Jonas (2010) A profession in change : a development ecology perspective. Faculty of Teacher Education, Malmö University, 243, ISBN 978-91-86295-07-3, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Christensen, Jonas (2007) Företagsekonomi och ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering. ISBN 978-91-976140-3-3, ISSN 1653-6037, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Bjerregaard, Lene Berit Skov, Maciulskyte, Sonata, Aciene, Elvyra, Christensen, Jonas (2018) "TOWARDS A MODEL OF SOCIAL INNOVATION : CROSS-BORDER LEARNING PROCESSES" Social Welfare : Interdisciplinary Approach;8, 8-23, Šiauliai University, ISSN 2424-3876, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas, Hjortsjö, Maria, Wärnsby, Anna (2017) "Academic writing in social work education : reflections from an international classroom" China Journal of Social Work;1, 69-78, Routledge, ISSN 1752-5098, DOI [länk],

  Christensen, Jonas, Thoennessen, Joachim, Walker, Janet (2017) "SOCIAL WORK EDUCATION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT : LEARNING FROM A CROSS-BORDER COOPERATION" Stiinte Sociale;3, 15-20, State University of Moldova, ISSN 2345-1017, (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2016) "Professional development in social work : elderly care in Sweden and Denmark" Social welfare : interdisciplinary approach;6, 62-76, Siauliai University, ISSN 2424-3876, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas, Lelinge, Balli (2016) "The importance of the meeting in relation to entrepreneurial learning - two learning environments within a Swedish context : a research circle and a school musical" ESR Journal;1, 1-19, Association of Doctoral Candidates and Young Researchers of Serbia, ISSN 2466-3352, (PDF document) (application/pdf)

  Dychawy Rosner, Irena, Christensen, Jonas (2016) "Globalisation brought into the classroom : reflections from the local context in social work and nursing education" TILTAI/Bridges/Brücken;2, 21-32, Klaipeda University, ISSN 2351-6569, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2016) "Acting locally, Thinking Globally in Social Work Education" International Journal of Social Sciences and Education Research;3, 1161-1173, Turkish Journal Park Academic, ISSN 2149-5939, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas, Liveng, Anne (2016) "CareSam : a cross-border collaboration contesting notions of elderly care" Tiltai;1, 207-222, Klaipeda University, ISSN 2351-6569, (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2016) "A Critical Reflection of Bronfenbrenner´s Development Ecology Model" Problems of Education in the 21st Century;, 22-28, Scientific Methodical Centre "Scientia Educologica", Lithuania; The Associated Member of Lithuanian Scientific Society, European Society for the History of Science (ESHS) and ICASE, ISSN 1822-7864, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Dychawy Rosner, Irena, Christensen, Jonas (2016) "Globalisation brougt into the classroom : reflections from the local context in social work and nursing education" Tiltai : Bridges : Brücken;2, 21-32, Klaipeda University, ISSN 1392-3137, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2015) "The creation of a university discipline in a societal and social context : A Profession in change : Higher Education in Lithuania" Societal Studies;1, 155-172, Mykolas Romeris University, ISSN 2029-2244, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2010) "Proposed Enhancement of Bronfenbrenner’s Development Ecology Model" Education Inquiry;2, 101-110, Routledge, ISSN 2000-4508, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Christensen, Jonas (2010) "Development ecology in German social work" European Journal of Social Education;18/19, 99-111, FESET www.feset.org, ISSN 1810-4789, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Magnuson, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne (red./ed.) | Magnússon, Finnur, Christensen, Jonas, Liveng, Anne, Bengtsson, Linda, Fristrup, Tine, Hall, Jessica, Hansen, Anne Lise, Harnett, Tove, Olsson, Anette, Rämgård, Margareta, Røhder, Lotte, Schrøder, Margit, Thygesen, Susanne (2013) Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen - att arbeta med ældre i Sverige och Danmark. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 232 s., (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Magnusson, Finnur (red./ed.) | Christensen, Jonas (2018) Arbetet med äldre i en svensk och dansk context : ett meningsfullt arbete. , Studentlitteratur, 119-135, ISBN 9789144122076, URL [länk],

  Schwarze, Uwe (red./ed.) | Christensen, Jonas (2017) Social Work and Social Policy in Sweden : Current Developments and Perspectives. Master of Social Work 2025 : Developments and Challenges in Critiques in Comparative perspective, University of Applied Sciences and Arts Faculty of Social Work and Health, 112, ISSN 2510-1722,

  Oberlechner, Manfred, Trültzsch-Wijnen, Christine W., Duval, Patrick (red./ed.) | Christensen, Jonas (2017) Migration and Internationalization in Higher Education - Social Work Education in a Local and Global Context. Migration bildet : Migration educates, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 195-212, ISBN 978-3-8487-3327-9, 978-3-8452-7667-0,

  Konferensbidrag
  Jönsson, Karl-Ebbe, Ornstein, Kajsa, Christensen, Jonas, Eriksson, Jeanette (2019) "A reminder system for independence in dementia care : a case study in an assisted living facility" PETRA `19 Proceedings of the 12th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments; PETRA 2019, 176-185, ACM Digital Library, DOI [länk],

  Christensen, Jonas (2018) "Current Topicalities of Refugees Youth Employment in Sweden and Nordic Countries (Reflections on Social Work Education in a local and global Context)" EZA seminar “Inclusive Labour Market and Youth Employment: Cross-European Analysis” Scientific Proceedings Dimensions of Caritative Social Work;, 59-66, Latvian Christian Academy, ISBN 978-9984-775-31-9, ISSN 1691-3264, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Christensen, Jonas, Andersson, Magdalena, Hillgren, Per-Anders (2017) Varför gör vi på detta viset? Att tänka nytt i förändringsarbete inom äldreomsorgen med fokus på innovationskultur och kunskapsbildning. Malmö stad, 56, ISBN ISBN 978-91-86631-25-3, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Christensen, Jonas (2014) "Slutrapport Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak : Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg : äldrevård og uddannelse : utbildning i Øresundsregionen" 1-8, EU-Interreg, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Koordinator forskarnätverket Caresam (2010-) med fokus äldrefrågor i lokal och global samverkan

  Internationell koordinator, Inst för Socialt arbete, repr i Intern rådet, Fakultet hälsa och samhälle

  Kursansvarig: Social work in a Local and Global context, 30 hp and Social Policies in Europé, 7.5 hpblackbox blackbox
JONAS CHRISTENSEN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657406
photo of Jonas Christensen Jonas Christensen