MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Johan Nordgren
doktorand

citat Hur påverkar droganvändning samhället och hur påverkar samhället droganvändningen? citat
Johan Nordgren har varit doktorand i socialt arbete sedan december 2012. Han har en Fil. Kand samt Fil. Master i sociologi från Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är narkotika och doktorsavhandlingen kommer att handla om användningen av kat (Catha edulis) i Sverige. Titeln på projektet är "Kat i Sverige - En studie om användare och användning".

Kontaktuppgifter

E-post:johan.nordgren@mah.se
Telefon:040-66 58723
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Nordgren, Johan (2017) Making drugs ethnic - Khat and ethnic minority drug use in Sweden. 205, ISBN 978-91-7104-760-1, ISSN 1653-5383, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nordgren, Johan (2017) "Making Up the ‘‘Drug-Abusing Immigrant’’ : Knowledge Production in Swedish Social Work and Drug Treatment Contexts, 1960s–2011" Contemporary Drug Problems;, 1-20, Sage, ISSN 0091-4509, DOI [länk], URL [länk],

  Kassim, Saba, Dalsania, Asha, Nordgren, Johan, Klein, Axel, Hulbert, Josh (2015) "Before the ban : an exploratory study of a local khat market in East London, U.K" Harm Reduction Journal;19, 1-9, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nordgren, Johan (2015) "Targeting khat or targeting Somalis? : A discourse analysis of project evaluations on khat abuse among Somali immigrants in Scandinavia" Nordic Studies on Alcohol and Drugs;4, 375-394, DeGruyter, ISSN 1458-6126, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nordgren, Johan (2013) "The moral entrepreneurship of anti-khat campaigners in Sweden : a critical discourse analysis" Drugs and Alcohol Today;1, 20-27, Emerald, ISSN 1745-9265, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Nordgren, Johan (2014) "”Han havde arbejdet for en gruppe terrorister” : Om växten kat som islamiseringsagent och yttre/inre hot i Danmark och Sverige" Gränsløs : tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv;3, 45-58, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet, ISSN 2001-4961, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Nordgren, Johan (2015) "Khat : et socialt problem i kulturel forklædning" STOF : Tidskrift for stofmisbrugsområdet;25, 72-73, Center for Rusmiddelforskning, ISSN 1397-338X, URL [länk],

  Nordgren, Johan (2013) "Omsvängning inom Hazelden" Alkohol och narkotika : information, debatt;4, 28-30, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), ISSN 0345-0732,
blackbox blackbox
JOHAN NORDGREN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 58723
photo of Johan Nordgren Johan Nordgren