MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karl Kronkvist
doktorand/universitetsadjunkt

Karl är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. Huvudsakliga intresseområden rör frågor om varför vissa platser är mer brottsdrabbade än andra och varför vissa miljöer upplevs som mer otrygga än andra. Avhandlingens övergripande tema är brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i urban miljö samt alternativa metoder för datainsamling.


Kontaktuppgifter

E-post:karl.kronkvist@mau.se
Telefon:040-6658215
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F512
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Kronkvist, Karl, Engström, Alexander (2019) "The Feasibility of Using a Smartphone Application (STUNDA) as Tool to Survey Situational Fear of Crime : Methodological Considerations and Future Directions" 19th Annual Conference of the European Society of Criminology,

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Gerell, Manne, Kronkvist, Karl (2016) "Violent Crime, Collective Efficacy and City-Centre Effects in Malmö" British Journal of Criminology;, Oxford, ISSN 0007-0955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Kronkvist, Karl, Engström, Alexander | Harju, Anne, Sjölander, Jonas (red./ed.) (2019) STUNDA : Mobilapplikationen som verktyg för ökad kunskap om (o)trygghet och oro för brott bland unga vuxna i Malmö. Drömmar och röster : en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö, Malmö University, Department of Urban Studies, 139-153, ISBN 978-91-87997-14-3, 978-91-87997-15-0, ISSN 1654-6881, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Engström, Alexander, Kronkvist, Karl | Leventakis, Georgios, Haberfeld, Maria (red./ed.) (2018) Situating Fear of Crime : The Prospects for Criminological Research to Use Smartphone Applications to Gather Experience Sampling Data. Community-Oriented Policing and Technological Innovations, Springer, 85-93, ISBN 978-3-319-89293-1, 978-3-319-89294-8, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Kronkvist, Karl, Engström, Alexander (2018) "STUNDA: Examining experiences of situational fear of crime through smartphone applications among young adults in Malmö" 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, (other)

  Engström, Alexander, Kronkvist, Karl (2017) "Advances in Criminological Research Using Smart Phone Applications to Gather Data : The Potential for Additional Value in a Cross-Scientific Research Project on Urban Safety" Next Generation Community Policing Conference: Social media and smart apps in the context of fight against terrorism and organized crime - NGCP, (other)

  Kronkvist, Karl, Ivert, Anna-Karin (2016) "Assessing the effect of BID on crime, disorder and feelings of insecurity in vulnerable residential areas" (poster) 93-94, The Swedish National Council for Crime Prevention (BRÅ), URL [länk],

  Rapporter
  Kronkvist, Karl, Nordqvist, Sara, Ivert, Anna-Karin (2019) Kamerabevakning i ett särskilt utsatt bostadsområde : Uppfattningar, erfarenheter och effekter av polisiär kamerabevakning med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Malmö universitet, ISBN 978-91-7104-991-9, 978-91-7104-992-6, ISSN 1650-2337, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Kronkvist, Karl, Ivert, Anna-Karin (2017) Utvecklingen av brott och otrygghet i Norra och Södra Sofielund : En effektutvärdering av Fastighetsägare Sofielunds arbete. Malmö högskola, 125, ISBN 978-91-7104-720-5, 978-91-7104-721-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Kronkvist, Karl, Martinez Olsson, Elina (2016) Stöld och inbrott på byggarbetsplatser : omfattning, skadeverkan och risk. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 137, ISBN 978-91-7104-709-0, 978-91-7104-708-3, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Ivert, Anna-Karin, Kronkvist, Karl (2014) Kartläggning av den lokala problembilden i norra och södra Sofielund : ett kunskapsunderlag för ökad trygghet och minskad brottslighet. Malmö högskola, 200, ISBN 9789171046215, 9789171046222, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Mellgren, Caroline, Kronkvist, Karl (2013) Trygghet i lokalområdet : resultat från Oxie områdesundersökning 2012. Om upplevelser av trygghet, brott och lokala problem. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 118, ISBN 978-91-7104-484-6, 978-91-7104-485-3, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Kronkvist, Karl (2014) "Virtual observations of urban neighborhood physical disorder using Google street view" 169, The Swedish National Council for Crime Prevention (BRÅ), ISBN 978-91-87335-28-0, URL [länk],
blackbox blackbox
KARL KRONKVIST
DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F512, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6658215
photo of Karl Kronkvist Karl Kronkvist