MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Örmon
universitetslektor

Fil. Magister i vårdvetenskap, Doktor i medicinsk vetenskap, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och Klinisk lektor inom psykiatrisk vård. Genom enkätstudier, intervjuer och tidsgeografi av kvinnor som vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext önskar jag beskriva kvinnors upplevelse av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom, vuxenliv och/eller livsförlopp samt deras psykiska ohälsa. Fokus är även våldsutsatta kvinnors upplevelse av den allmänpsykiatriska vårdens bemötande. Forskningen fokuserar även på dödligt våld i nära relation.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:karin.ormon@mau.se
Telefon:040-6657458
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F329
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Nationellt centrum för kvinnofrid NCK,Kunskapsbank
Tidsgeografi – att identifiera våld mot kvinnor
VKV
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Time Geography, a Method in Psychiatric Nursing Care
  Sunnqvist Charlotta, Rämgård Margareta, Örmon Karin

  2020 | Artikel i tidskrift
  The Face of Workplace Violence
  Jakobsson Jenny, Axelsson Malin, Örmon Karin

  2020 | Artikel i tidskrift
  Undergoing colonoscopy as experienced by adolescents
  Vejzovic Vedrana, Örmon Karin

  2020 | Artikel i tidskrift
  The experience of polyethylene glycol (PEG) bowel preparation in adolescents undergoing colonoscopy
  Örmon Karin, Bramhagen Ann-Cathrine, Sunnqvist Charlotta, Vejzovic Vedrana

  2019 | Artikel i tidskrift
  “How do we use the time?”
  Glantz Andreas, Örmon Karin, Sandström Boel

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare på Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer, Göteborg (VKV)

  Komptenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö

blackbox blackbox
KARIN ÖRMON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F329, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657458
www.mah.se
photo of Karin Örmon Karin Örmon