MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kettil Nordesjö
forskare

Kettil Nordesjö, fil dr i socialt arbete, postdoktor på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kettil.nordesjo@mau.se
Telefon:040-6657292
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nordesjö, Kettil (2018) "Made in Sweden : The translation of a European evaluation approach" Evaluation;, Sage, ISSN 1356-3890, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Fred, Mats, Nordesjö, Kettil | Augustinsson, Erika (red./ed.) (2018) Effektmätning : en överblick. Alla pratar om det, men få gör det : en handbok i effektmätning, Mötesplats Social Innovation, 62-67, URL [länk],

  Rapporter
  Johansson, Magnus, Andersson, Mats, Nordesjö, Kettil (2010) Samverkan Malmö stad – Malmö högskola. En kartläggning av samverkansaktiviteter 2010. Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, (PDF document) (application/pdf)

  Nordesjö, Kettil, Topgaard, Richard, Ek, Anne-Charlotte, Tranquist, Joakim (2008) Självklar mångfald - oklar strategi. Malmö högskola, 92 s, ISBN 978-91-7104-044-2, ISSN 1654-7462, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
KETTIL NORDESJÖ
FORSKARE
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657292
Kettil Nordesjö