MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Lars Ohlsson
universitetslektor

citat "Cancer och hjärtinfarkt är två av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna i västvärlden. Forskningen kring dem är därför inte bara spännande utan även nyttig" citat
Lars Ohlsson är lektor i biomedicinsk vetenskap och undervisar i cell- och molekylärbiologi samt immunologi, Han är inblandad i forskningsprojekt kring atheroskleros, tumörimmunologi och metodutveckling för kvantifiering av bakterier

Kontaktuppgifter

E-post:lars.ohlsson@mah.se
Telefon:040-66 57497
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F503
Mobil:0733-225568
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
LARS OHLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F503, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57497 cell 0733-225568
Lars Ohlsson