MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Lars Ohlsson
universitetslektor

citat "Cancer och hjärtinfarkt är två av de vanligaste sjukdomarna och dödsorsakerna i västvärlden. Forskningen kring dem är därför inte bara spännande utan även nyttig" citat

Lars Ohlsson är lektor i biomedicinsk vetenskap och undervisar i cell- och molekylärbiologi samt immunologi, Han är inblandad i forskningsprojekt kring atheroskleros, tumörimmunologi och metodutveckling för kvantifiering av bakterier


Kontaktuppgifter

E-post:lars.ohlsson@mau.se
Telefon:040-6657497
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F503
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Kan DNA varna för självmord
blackbox blackbox
LARS OHLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, F503, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657497
Lars Ohlsson