MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magdalena Annersten Gershater
universitetslektor

Forskningsplattformar

Skin and Wound Care pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magdalena.gershater@mau.se
Telefon:040-6657402
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, U318
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Annersten Gershater, Magdalena (2011) Prevention of foot ulcers in patients with diabetes mellitus. ISBN 978-91-7104-412-9, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Annersten Gershater, Magdalena, Pilhammar, Ewa, Alm-Roijer, Carin (2011) "Documentation of diabetes care in home nursing service in a Swedish municipality: a cross-sectional study on nurses’ documentation" Scandinavian Journal of Caring Sciences;2, 220-226, John Wiley & Sons Inc., ISSN 1471-6712, DOI [länk],

  Annersten Gershater, Magdalena, Pilhammar, Ewa, Apelqvist, Jan, Alm-Roijer, Carin (2011) "Patient education for the prevention of diabetic foot ulcers. Interim analysis of a randomised controlled trial due to morbidity and mortality of participants" European Diabetes Nursing;3, 102-107b, John Wiley and Sons, ISSN 1551-7861, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Annersten Gershater, Magdalena, Frid, Anders, Apelqvist, Jan (2009) "Treatment satisfaction with insulin glargine in patients with diabetes mellitus in a university hospital clinic in Sweden" European Diabetes Nursing;1, 17-22, Wiley-Blackwell, ISSN 1551-7853, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Annersten Gershater, Magdalena, Apelqvist, Jan (2009) "Prévention des ulcères du pied diabétique [Prevention of diabetic foot ulcers]" Journal des Plaies et Cicatrisations;71, 37-40, Editions MF, ISSN 1268-8924, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medlem i Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

  Medlem i Svensk Sjuksköterskeförening

  Medlem i FEND, Foundation of European Nurses in Diabetes

  Ledamot av FENDs styrelse 2001-2008

  Ordförande i FEND Abstract Committee 2002 - pågående

  Representerat FEND i European Coalition for Diabetes 2009 - 2010

  Medlem av EWWA, Euopean Wound Management Association

  Ledamot av EWWA Council 2012 - pågående

  Medlem av DIAMAP, Road map for Diabetes Research in Europe, FSG 7 Horizontal issues

  Ledamot av Editorial Advisory Panel of Treatment Strategies EASD review 2009 - 2011

  Ledmot av Bayer Advisory Board Nurse Panel Meeting 2008 - 2012

  Hedersuppdrag: Co-editor of European Diabetes Nursing, Journal of FEND 2012-

  Jag talar svenska, engelska, spanska, danska, tyska och norska.

blackbox blackbox
MAGDALENA
ANNERSTEN GERSHATER

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, U318, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657402
Magdalena Annersten Gershater