MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Margareta Cederberg
universitetslektor

Margareta (Meta) Cederberg, fil.dr. i pedagogik, magisterexamen i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar i socialt arbete och förändringsprocesser, preventiva insatser och interventioner samt med särskilt fokus på skola samt öppenvård.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:margareta.cederberg@mau.se
Telefon:040-6657481
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Malmökommissionen: Rapport om gymnasieskolan
Educational Policies that Address Social Inequity
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Cederberg, Meta (2006) Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan. Malmö högskola, Lärarutbildningen, 247, ISBN 91-85042-18-8, ISSN 1651-4513, . (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ericsson, Ingegerd, Cederberg, Margareta (2009) "Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkät- och intervjuundersökning bland IV-elever i Malmö 2008" SVEBIS årsbok : aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, s 45-79, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, ISSN 0284-4672,

  Vetenskapliga artiklar
  Ericsson, Ingegerd, Cederberg, Margareta (2011) "Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008" Idrottsforum.org;, 1-17, Idrottsvetenskap, Lärande och Samhälle, Malmö högskola, ISSN 1652–7224, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Hartsmar, Nanny (2011) Internationella utblickar. Malmö stad, 90-106, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Cunningham, Peter, Fretwell, Nathan (red./ed.) | Cederberg, Margareta (2011) "Cross-community work in schools : Reflections from a Malmo context" (peer-review paper) 378-387, London Metropolitan University, Inst for Policy Studies. The CiCe Thematic Network project, ISSN 1470-6695,

  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2008) "Reflections on disadvantage in education with focus on socio-economic background - aspects from a comparative study" (paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Cederberg, Margareta (red./ed.) | Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd, Hartsmar, Nanny, Ohlsson, Lars B. (2011) Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.. Malmö: Stadskontoret i Malmö stad., 111, ISBN 978-91-86631-06-2, (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Margareta, Hartsmar, Nanny, Lingärde, Svante (2009) Educational Policies that Address Social Inequality. Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage. EPASI, 19, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Cederberg, Margareta, Ericsson, Ingegerd (2009) Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-program. Avdelning barn och ungdom, FoU-utbildning, Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad, 112, ISBN 978-91-978076-3-0, URL [länk],

  Hartsmar, Nanny, Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2009) Thematic Report: Socioeconomic Disadvantage : Educational Policies that Address Social Inequality. EPASI, 1-19, URL [länk],

  Cederberg, Margareta, Lingärde, Svante (2008) Educational Policies that Address Social Inequality: Country Report: Denmark. EPASI, URI [länk], URL [länk],
blackbox blackbox
MARGARETA
CEDERBERG

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657481
Margareta Cederberg