MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Englander
professor, biträdande

Magnus Englanders forskning utgår ifrån en fenomenologisk psykologi. Englanders forskning är situerad inom ramen för Malmö universitets tvärvetenskapliga forskningsämne hälsa och samhälle. Forskningen sträcker sig över ett flertal vetenskapliga ämnen och områden: socialpsykologi, socialpsykiatri, social kognition, social fenomenologi och socialt arbete. Englander bedriver även vetenskapshistorisk och vetenskapsteoretisk forskning som syftar till att utveckla kvalitativ forskningsmetod för psykologi och samhällsvetenskap. Med detta följer att han har studerat fenomen som empati, sociala relationer, vetenskapliga inställningar och specifika kunskapsanspråk. Några av dessa forskningsresultat har tillämpats i etnografiska situationer såsom i fallet med professionellt bemötande och kvalitativa forskningsintervjuer.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.englander@mau.se
Telefon:-
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Kurs: Tillämpad fenomenologi HS678A
Kurs: Psykisk ohälsa i en social kontext HS625B
Phenomenology and the Social Context of Psychiatry
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Phenomenological Psychological Interviewing
  Englander Magnus

  2020 | Artikel i tidskrift
  Återhämtning från psykisk ohälsa i en professionell psykiatrisk omvårdnadskontext
  Ryttersund Anna, Sjögran Lotta, Englander Magnus

  2019 | Artikel i tidskrift
  The Practice of Phenomenological Empathy Training
  Englander Magnus

  2019 | Artikel i tidskrift
  Barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
  Wågby Angelica, Englander Magnus

  2019 | Artikel i tidskrift
  General knowledge claims in qualitative research
  Englander Magnus

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MAGNUS ENGLANDER
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work -
photo of Magnus Englander Magnus Englander