MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Englander
professor, biträdande

Magnus Englanders forskning utgår ifrån en fenomenologisk psykologi. Englanders forskning är situerad inom ramen för Malmö universitets tvärvetenskapliga forskningsämne hälsa och samhälle. Forskningen sträcker sig över ett flertal vetenskapliga ämnen och områden: socialpsykologi, socialpsykiatri, social kognition, social fenomenologi och socialt arbete. Englander bedriver även vetenskapshistorisk och vetenskapsteoretisk forskning som syftar till att utveckla kvalitativ forskningsmetod för psykologi och samhällsvetenskap. Med detta följer att han har studerat fenomen som empati, sociala relationer, vetenskapliga inställningar och specifika kunskapsanspråk. Några av dessa forskningsresultat har tillämpats i etnografiska situationer såsom i fallet med professionellt bemötande och kvalitativa forskningsintervjuer.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.englander@mau.se
Telefon:-
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

NY KURS HT20 Tillämpad fenomenologi HS678A
Phenomenology and the Social Context of Psychiatry
PhenomenologyBlog
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Zeigler-Hill, Virgil, Shackelford, Todd (red./ed.) | Englander, Magnus (2018) "Interviews" Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 1-7, Springer, ISBN 978-3-319-28099-8, DOI [länk],

  Englander, Magnus, Ingvarsdotter, Karin (red./ed.) | (2017) "Socialpsykiatrins grunder : människans villkor" , 160, Gleerups, ISBN 9789140694546,

  Englander, Magnus (2016) "Book Review of David Detmer`s (2013) Phenomenology explained : From experience to insight (Open Court)" Journal of Phenomenological Psychology;2, 199-211, Brill, ISSN 0047-2662, DOI [länk],

  Englander, Magnus (2013) "Book review : Shaun Gallagher`s Phenomenology (2012)" Journal of Consciousness Studies;No. 9-10, 200-205, Imprint Academic, ISSN 1355-8250, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Friberg, Torbjörn, Englander, Magnus (2019) "Taking Policy for Granted in the Context of Scientific Innovation" International Journal of Qualitative Methods;, 7, Sage, ISSN 1609-4069, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Englander, Magnus (2019) "Phenomenological Psychological Interviewing" The Humanistic Psychologist;, American Psychological Association, ISSN 0887-3267, DOI [länk], URL [länk],

  Englander, Magnus (2019) "The Practice of Phenomenological Empathy Training" Journal of Phenomenological Psychology;1, 42-59, Brill, ISSN 1569-1624, DOI [länk],

  Wågby, Angelica, Englander, Magnus (2019) "Barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar" Socialvetenskaplig tidskrift;2, 173-194, FORSA, ISSN 1104-1420,

  Franzon, Bengt, Englander, Magnus, Axtelius, Björn, Klinge, Björn (2018) "Dentistry as a free market in the context of leading policymaking" International journal of qualitative studies on health and well-being;1, 1484218, Taylor & Francis, ISSN 1748-2631, Other 29912654, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Englander, Magnus (2018) "General knowledge claims in qualitative research" The Humanistic Psychologist;, American Psychological Association, ISSN 0887-3267, DOI [länk],

  Eriksson, Karl, Englander, Magnus (2017) "Empathy in social work" Journal of Social Work Education;, Taylor & Fracis, ISSN 1043-7797, DOI [länk],

  Englander, Magnus (2016) "The Phenomenological Method in Qualitative Psychology and Psychiatry" International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being;, 30682, Co-Action, ISSN 1748-2623, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Östergård, Gun-Britt, Englander, Magnus, Axtelius, Björn (2016) "A salutogenic patient-centred perspective of improved oral health behaviour : a descriptive phenomenological interview study" International Journal of Dental Hygiene;2, 142-150, Wiley, ISSN 1601-5037, DOI [länk],

  Koch, Margaretha, Englander, Magnus, Tegelberg, Åke, Wolf, Eva (2014) "Successful clinical and organisational change in endodontic practice : a qualitative study" European Journal of Dental Education;3, 121–127, Wiley, ISSN 1396-5883, DOI [länk],

  Englander, Magnus, Folkesson, Agneta (2014) "Evaluating the phenomenological approach to empathy training" Journal of Humanistic Psychology;3, 294-313, Sage, ISSN 0022-1678, DOI [länk],

  Englander, Magnus (2014) "Empathy training from a phenomenological perspective" Journal of Phenomenological Psychology;1, 5-26, Brill, DOI [länk],

  von Essen, Elisabeth, Englander, Magnus (2013) "Organic food as a healthy lifestyle : A phenomenological psychological analysis" International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being;, 20559, CoAction, ISSN 1748-2631, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Englander, Magnus (2012) "The interview: Data collection in descriptive phenomenological human scientific research" Journal of Phenomenological Psychology;1, 13-35, Brill, ISSN 0047-2662, DOI [länk],

  Englander, Magnus (2010) "L’uso dell’intervista nella ricerca descrittiva fenomenologica nel campo delle scienze umane (The interview: Data collection in descriptive phenomenological human scientific research)" Encyclopaideia- Rivista di fenomenologia pedagogia formazione;27 Encyclopaideia: Journal of Phenomenology & Education;27, Anno XIV, 33-56, Bononia University Press, ISSN 1590-492X,

  Englander, Magnus, Robinson, Petra (2009) "En fenomenologiskt grundad vårdpedagogisk metod för utbildning i empatiskt bemötande" Vård i Norden;4, 38-40, ISSN 0107-4083,

  Englander, Magnus, Robinson, Petra (2008) "Appliceringen av den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden" Vård i Norden;4, 49-51, ISSN 0107-4083,

  Englander, Magnus, Robinson, Petra (2007) "Den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden" Vård i Norden;1, 57-59, ISSN 0107-4083,

  Englander, Magnus (2007) "Persistent psychological meaning of early emotional memories" Journal of Phenomenological Psychology;2, 181-216, ISSN 1569-1624, DOI [länk],

  Böcker
  Englander, Magnus (2018) "Phenomenology and the social context of psychiatry : Social Relations, Psychopathology, and Husserl`s Philosophy" , Bloomsbury, ISBN 9781350044302, URL [länk],

  Antologibidrag
  Englander, Magnus (red./ed.) | Englander, Magnus (2018) Empathy in a social psychiatry. Phenomenology and the social context of psychiatry : Social Relations, Psychopathology, and Husserl`s Philosophy, Bloomsbury, 49-64, ISBN 9781350044302, URL [länk],

  Englander, Magnus (red./ed.) | Englander, Magnus (2018) Introduction : Towards a phenomenological social psychiatry. Phenomenology and the social context of psychiatry : Social Relations, Psychopathology, and Husserl`s Philosophy, Bloomsbury, 1-6, ISBN 9781350044302,

  Englander, Magnus, Ingvarsdotter, Karin (red./ed.) | Englander, Magnus (2017) Bemötandets fenomenologi : empati som utgångspunkt för interpersonell förståelse i det socialpsykiatriska arbetet. Socialpsykiatrins grunder : människans villkor, Gleerups, 145-158, ISBN 9789140694546,

  Ferarello, Susi, Giacchetti Ludovisi, Stefano (red./ed.) | Englander, Magnus (2015) Selfhood, Empathy, and Dignity. Cambridge scholars, 75-89, ISBN 978-1-4438-7800-5, 1-4438-7800-6,

  Cloonan, Thomas, Thiboutot, Christian (red./ed.) | Englander, Magnus (2010) Subjectivity, memory, and human science. Cercle interdiciplinaire de recherches phénoménologiques, p 95-112,
blackbox blackbox
MAGNUS ENGLANDER
PROFESSOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work -
photo of Magnus Englander Magnus Englander