MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Hjortsjö
biträdande prefekt/universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:maria.hjortsjo@mau.se
Telefon:040-6657971
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
MARIA HJORTSJÖ
BITRÄDANDE PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan 8,  Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657971
Maria Hjortsjö