MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Holst
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:marie.holst@mau.se
Telefon:040-6657976
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, U415
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
MARIE HOLST
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum MAS 49, U415, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657976
www.mah.se
Marie Holst