MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Lindroth
universitetslektor, biträdande

Malin Lindroth är filosofie doktor i Hälsa och samhälle, och legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsköterska. Hon är biträdande lektor med inriktning sexologi och sexualitetsstudier, och undervisar på mastersprogrammet i sexologi.

Lindroths avhandling fokuserade sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård. Hennes forskning därefter berör huvudsakligen sexuell hälsa och rättigheter för unga i statlig tvångsvård, för transpersoner och för personer i hemlöshet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Lindroth är bihandledare för doktorand Sofia Hammarström som implementerar samtalsstödet SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:malin.lindroth@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:070-8446023
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lindroth, Malin (2013) Utsatthet och sexuell hälsa : en studie om unga på statliga ungdomshem. Faculty of Health and Society, Malmö University, ISBN 978-91-7104-521-8, 978-91-7104-522-5, ISSN 1653-5583, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Sexual chance taking : A qualitative study on sexuality among detained youths" European Journal of Contraception and Reproductive Health Care;5, 335-342, Informa Health Care, ISSN 1362-5187, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Tikkanen, Ronny, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Unequal sexual health : differences between detained youth and their same aged peers" Scandinavian Journal of Public Health;7, 722–728, Sage, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2012) "Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar" Socionomens forskningssupplement;31, 44-52, SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "When opportunity outdoes risk : sexual risk-taking among adolescents at youth detention centers" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "Marginalized sexuality? Attitudes and experiences among adolescents in compulsory care" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Lindroth, Malin, Månsson, Sven-Axel (2013) ”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa. Statens institutionsstyrelse, 2-40, ISBN 978-91-87053-20-7, URL [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
MALIN LINDROTH
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
cell 070-8446023
photo of Malin Lindroth Malin Lindroth