MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malin Lindroth
universitetslektor, biträdande

Malin Lindroth är filosofie doktor i Hälsa och samhälle, och legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsköterska. Hon är biträdande lektor med inriktning sexologi och sexualitetsstudier, och undervisar på mastersprogrammet i sexologi.

Lindroths avhandling fokuserade sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård. Hennes forskning därefter berör huvudsakligen sexuell hälsa och rättigheter för unga i statlig tvångsvård, för transpersoner och för personer i hemlöshet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Lindroth är bihandledare för doktorand Sofia Hammarström som implementerar samtalsstödet SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:malin.lindroth@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:070-8446023
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lindroth, Malin (2013) Utsatthet och sexuell hälsa : en studie om unga på statliga ungdomshem. Faculty of Health and Society, Malmö University, ISBN 978-91-7104-521-8, 978-91-7104-522-5, ISSN 1653-5583, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Sexual chance taking : A qualitative study on sexuality among detained youths" European Journal of Contraception and Reproductive Health Care;5, 335-342, Informa Health Care, ISSN 1362-5187, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Tikkanen, Ronny, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2013) "Unequal sexual health : differences between detained youth and their same aged peers" Scandinavian Journal of Public Health;7, 722–728, Sage, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta, Månsson, Sven-Axel (2012) "Marginaliserad sexualitet? Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar" Socionomens forskningssupplement;31, 44-52, SSR, ISSN 0283-1929, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2012) "When opportunity outdoes risk : sexual risk-taking among adolescents at youth detention centers" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Lindroth, Malin, Löfgren-Mårtenson, Lotta (2011) "Marginalized sexuality? Attitudes and experiences among adolescents in compulsory care" (poster) (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Löfgren-Mårtenson, Lotta, Lindroth, Malin, Månsson, Sven-Axel (2013) ”Det är värt risken” Unga inom Sis och sexuell hälsa. Statens institutionsstyrelse, 2-40, ISBN 978-91-87053-20-7, URL [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
MALIN LINDROTH
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
cell 070-8446023
photo of Malin Lindroth Malin Lindroth