MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Margareta Östman
professor

citat Jag vill ställa de frågor som ingen annan ställer. Barn som har föräldrar som lider av svår psykisk ohälsa har en tuff situation. De tar stort ansvar, känner oro, osäkerhet och skam, vilket gör att de har svårt för att tala med andra om hur de har det. citat
Margareta Östman är Professor i Hälsa och samhälle. Hennes forskning är inriktad på familjesituationen för personer med psykisk ohälsa, hur familjemedlemmar kan känna skuld och stor stress. Hennes senare forskning har utökats till att även omfatta forskning om hur sexualiteten påverkas av psykisk sjukdom, både hos patienten och i parrelationen.

Kontaktuppgifter

E-post:margareta.ostman@mah.se
Telefon:040-66 57915
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:E502
Mobil:0709-655416
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Cepi
Vårdalinstitutet
Föreläsning - Vem vågar bry sig?
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Isma, Gabriella E, Bramhagen, Ann-Cathrine, Ahlström, Gerd, Östman, Margareta, Dykes, Anna-Karin (2012) "Swedish Child Health Care nurses conceptions of overweight in children: a qualitative study" BMC Family Practice;57, 11, BioMed Central, ISSN 1471-2296, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ingvarsdotter, Karin, Johnsdotter, Sara, Östman, Margareta (2012) "Normal life crises and insanity : mental illness contextualised" European Journal of Social Work;3, 345-360, Taylor & Francis, ISSN 1369-1457, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ingvarsdotter, Karin, Johnsdotter, Sara, Östman, Margareta (2012) "Lost in interpretation: The use of interpreters in research on mental ill health" International Journal of Social Psychiatry;1, 34-40, Sage, ISSN 1741-2854, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eriksson-Sjöö, Tina, Cederberg, Margareta, Östman, Margareta, Ekblad, Solvig (2012) "Quality of life and health promotion intervention : a follow up study among newly-arrived Arabic-speaking refugees in Malmö, Sweden" International Journal of Migration, Health and Social Care;3, 112 - 126, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1747-9894, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wangel, Anne-Marie, Schei, Berit, Ryding, Elsa Lena, Östman, Margareta (2012) "Mental health status in pregnancy among native and non-native Swedish speaking women : a Bidens study" Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica;12, 1395–1401, Wiley-Blackwell, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Pooremamali, Parvin, Eklund, Mona, Östman, Margareta, Persson, Dennis (2012) "Muslim Middle Eastern clients` reflections on their relationship with their occupational therapists in mental health care" Scandinavian Journal of Occupational Therapy;4, 328-40, Informa Healthcare, ISSN 1103-8128, DOI [länk],

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta, Löwgren, Jonas (2012) "Online self-help tools for the relatives of persons with depression: A feasibility study" Scandinavian Journal of Caring Sciences;1, 70-80, Wiley, DOI [länk],

  Svensson, Bengt, Marklund, Urban, Bejerholm, Ulrika, Björkman, Tommy, Brunt, David, Eklund, Mona, Hansson, Lars, Leufstadius, Carin, Lundvik-Gyllensten, Amanda, Sandlund, Mikael, Östman, Margareta (2011) "Test-retest reliability of two instruments for measuring public attitudes towards persons with mental illness" BMC Psychiatry;11, BioMed Central Ltd, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Lundvik Gyllensten, Amanda, Svensson, Bengt, Björkman, Tommy, Eklund, Mona, Hansson, Lars, Östman, Margareta, Leufstadius, Karin, Bejerholm, Ulrika, Brunt, David, Markström, Urban, Sandlund, Mikael (2011) "Attitudes in healthcare students towards mental illness - a pre - and post multicenter university program survey" The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice;, Collage of Allied Health & Nursing at Nova Southeastern Univeristy, ISSN 1540-580X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Schlyter, Mona, André-Petersson, Lena, Engström, Gunnar, Tydén, Patrik, Östman, Margareta (2011) "The impact of personality factors on delay in seeking treatment of acute myocardial infarction" BMC Cardiovascular Disorders;, 11:21, BioMed Central Ltd, ISSN 1471-2261, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Moghaddassi, Mahnaz, Östman, Margareta (2011) "Prior psychiatric inpatient care and risk of cesarean sections : a registry study" Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology;4, 189-197, Informa Healthcare, ISSN 0167-482X, DOI [länk],

  Johnsdotter, Sara, Ingvarsdotter, Karin, Östman, Margareta, Carlbom, Aje (2011) "Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis" Mental Health, Religion & Culture;8, 741-755, Routledge, ISSN 1367-4676, DOI [länk],

  Pooremamali, Parvin, Östman, Margareta, Persson, Dennis, Eklund, Mona (2011) "An occupational therapy approach to the support of a young immigrant female’s mental health: A story of bicultural personal growth" International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being;3, 1-15, COACTION Publishing, ISSN 1748-2623, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta, Jernström, Helena (2011) "Emergency cesarean sections can be predicted by markers for stress, worry and sleep disturbances in first-time mothers" Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica;3, 238-244, Wiley-Blackwell, ISSN 1600-0412, DOI [länk],

  Östman, Margareta, Afzelius, Maria (2011) "Children`s Representatives in Psychiatric Services: What Is the Outcome?" International Journal of Social Psychiatry;2, 144-152, Sage, ISSN 1741-2854, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Persson, Karin, Östman, Margareta, Olin, Elisabeth (2010) "Oral health problems and support as experienced by people with severe mental illness living in community-based subsidised housing – a qualitative study" Health & social care in the community;5, 529-536, Wiley Blackwell, ISSN 1365-2524, DOI [länk],

  Persson, Karin, Axtelius, Björn, Söderfeldt, Björn, Östman, Margareta (2010) "Oral health-related quality of life and dental status in an outpatient psychiatric population: a multivariate approach." International journal of mental health nursing;1, 62-70, ISSN 1447-0349, DOI [länk],

  Eklund, Mona, Östman, Margareta (2010) "Belonging and doing: important factors for satisfaction with sexual relations as perceived by people with persistent mental illness" International Journal of Social Psychiatry;4, 336-347, ISSN 1741-2854, DOI [länk],

  Bahtsevani, Christel, Willman, Ania, Stoltz, Peter, Östman, Margareta (2010) "Experiences of the implementation of clinical practice guidelines - interviews with nurse managers and nurses in hospital care" Scandinavian Journal of Caring Sciences;3, 514-522, Wiley-Blackwell, ISSN 1471-6712, DOI [länk],

  Knöös, Marlene, Östman, Margareta (2010) "Oral Assessment Guide – test of reliability and validity for patients receiving radiotherapy to the head and neck region" European Journal of Cancer Care;1, 53-60, ISSN 0961-5423, DOI [länk],

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta (2010) "Illuminating user experience of a website for the relatives of persons with depression" International Journal of Social Psychiatry;4, 375-386, ISSN 1741-2854, DOI [länk],

  Persson, Karin, Axtelius, Björn, Söderfeldt, Björn, Östman, Margareta (2009) "Association of perceived quality of life and oral health among psychiatric outpatients" Psychiatric Services;11, 1552-1554, ISSN 1075-2730, DOI [länk],

  Persson, Karin, Axtelius, Björn, Söderfeldt, Björn, Östman, Margareta (2009) "Monitoring oral health and dental attendance in an out-patient psychiatric population" Journal of psychiatric and mental health nursing;3, 263-271, ISSN 1351-0126, DOI [länk],

  Markström, Urban, Lundvik Gyllensten, Amanda, Bejerholm, Ulrika, Björkman, Tommy, Brunt, David, Hansson, Lars, Leufstadius, Christel, Sandlund, Mikael, Svensson, Bengt, Östman, Margareta, Eklund, Mona (2009) "Attitudes towards mental illness among health care students at Swedish universities : a follow-up study after completed clinical placement" Nurse Education Today;6, 660-665, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Markström, Urban, Lundvik Gyllensten, Amanda, Bejerholm, Ulrika, Björkman, Tommy, Brunt, David, Hansson, Lars, Leufstadius, Christel, Sandlund, Mikael, Svensson, Bengt, Östman, Margareta, Eklund, Mona (2009) "Attitudes towards mental illness among health care students at Swedish universities : a follow-up study after completed clinical placement" Nurse Education Today;6, 660-665, ISSN 0260-6917, DOI [länk],

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta (2008) "Whose life am I living? Relatives living in the shadow of depression" International Journal of Social Psychiatry;54, 4, 358-369,

  Östman, Margareta (2008) "Severe depression and relationships: the effect of mental illness on sexuality" Sexual and Relationship Therapy;4, 355-363, Routledge, ISSN 1468-1994, DOI [länk],

  Wallsten, Tuula, Östman, Margareta, Sjöberg, Richard L., Kjellin, Lars (2008) "Patients’ and next-of-kins’ attitudes towards compulsory psychiatric care" Nordic Journal of Psychiatry;6, 444-449, Taylor & Francis, ISSN 0803-9488, DOI [länk],

  Kjellin, Lars, Östman, Olle, Östman, Margareta (2008) "Compulsory psychiatric care in Sweden - development 1979 - 2002 and area variation" International Journal of Law and Psychiatry;1, 51-59, Elsevier, ISSN 0160-2527, DOI [länk],

  Östman, Margareta (2008) "Interviews with children of persons with a severe mental illness-Investigating their everyday situation" Nordic Journal of Psychiatry;5, 354-359, Taylor & Francis, ISSN 0803-9488, DOI [länk],

  Bahtsevani, Christel, Willman, Ania, Khalaf, Azzam, Östman, Margareta (2008) "Developing an instrument for evaluating implementation of clinical practice guidelines: a test-retest study" Journal of Evaluation in Clinical Practice;xx, xx-xx, Blackwell Publishing Ltd., ISSN 1356-1294, DOI [länk],

  Östman, Margareta (2007) "The burden experienced by relatives of those with a severe mental illness- Differences between those living with and those living apart from the patient" Journal of Psychiatric Intensive Care;, 35-43, Cambridge Journals, (PDF document) (application/pdf)

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta (2007) "Depression, e-health and family support. What the Internet offers the relatives of depressed persons." Nordic Journal of Psychiatry;1, 12-8, ISSN 0803-9488, DOI [länk],

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta (2006) "Potential of e-health in relation to depression: short survey of previous research" Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 698-703, Blackwell Publishing, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Östman, Margareta, Eidevall, Lena (2005) "Illuminating patients with children up to 18 years of age - A 1-day-inventory study in a psychiatric service." Nordic journal of psychiatry;5, 388-92, Taylor & Francis Health Sciences, ISSN 0803-9488, DOI [länk],

  Kjellin, Lars, Östman, Margareta (2005) "Relatives of psychiatric inpatients--do physical violence and suicide attempts of patients influence family burden and participation in care?" Nordic Journal of Psychiatry;1, 7-11, Taylor & Francis, ISSN 0803-9488, DOI [länk],

  Östman, Margareta, Wallsten, Tuula, Kjellin, Lars (2005) "Family burden and relatives` participation in psychiatric care: are the patient`s diagnosis and the relation to the patient of importance?" The International journal of social psychiatry;4, 291-301, Avenue Publishing Co, ISSN 0020-7640, DOI [länk],

  Östman, Margareta, Hansson, L (2004) "Appraisal of caregiving, burden and psychological distress in relatives of psychiatric inpatients" European Psychiatry;7, November 2004, 402-407, Editions scientifiques Elsevier, ISSN 0924-9338, DOI [länk],

  Persson, Karin, Östman, Margareta (2004) "The Swedish version of the PACU-Behavioural Pain Rating Scale: a reliable method of assessing postoperative pain?" Scandinavian Journal of Caring Sciences, 304-309, Taylor & Francis, ISSN 0283-9318, DOI [länk],

  Östman, Margareta (2004) "Family burden and participation in care: differences between relatives of patients admitted to psychiatric care for the first time and relatives of re-admitted patients." Journal of psychiatric and mental health nursing;5, 608-613, Blackwell Scientific Publications, ISSN 1351-0126, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Östman, Margareta (red./ed.) | Torstensson Levander, Marie (2008) Stadsdelens betydelse för ohälsa och sociala problem. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 207-228, ISBN 978-91-7104-213-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Östman, Margareta (red./ed.) | Johnsdotter, Sara (2008) Kulturella aspekter av psykisk ohälsa. Malmö högskola, 123-164, ISSN 978-91-7104-213-2/1650-2337,

  Östman, Margareta (red./ed.) | Carlbom, Aje (2008) Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segregerat område. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 165-207, ISBN 978-91-7104-213-2, ISSN 1650-2337, URL [länk],

  Östman, Margareta (2005) Familjens situation.. Lund : Studentlitteratur, saknas, ISBN 91-44-03316-8,

  Brunt, David, Hansson, L (red./ed.) | Östman, Margareta (2005) Behandlingsmodeller där familjen integreras. Studentlitteratur, Lund,

  Konferensbidrag
  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta, Jernström, Helena (2009) "Markers for mental unhealth during pregnancy - predictors for delivery outcome" (poster) 29th Nordic Congress of Psychiatry,

  Östman, Margareta (2009) "Severe Depression and Relationships: The Effect of Mental Illness on Sexuality" (peer-review paper) s 79, URL [länk],

  Östman, Margareta (2009) "Children’s Representatives in Psychiatric Services - what is the Outcome?" (peer-review paper) s 127, URL [länk],

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta (2008-05) "Identifying markers for mental ill-health during pregnancy in registry data" (poster) 2nd Conference of Migrant Health in Europe, ISSN 0,

  Wangel, Anne-Marie, Ouis, Pernilla, Östman, Margareta (2008) "Translating fear and abuse into Arabic/Islamic concepts: process and examples" (poster) 2nd Conference of Migrant Health in Europe,, ISSN 0,

  Kjellin, Lars, Östman, Margareta (2008) "Family burden and relatives’ participation in psychiatric care – some data from Sweden" (peer-review paper) XIV World Congress of Psychiatry, Prague, 20-25 September 2008,

  Östman, Margareta (2008) "Determinants of the caregiving appraisal – burden and psychological distress in relatives of psychiatric inpatients" (peer-review paper) 16th AEP Congress, Nice, 5-9 April 2008,

  Stjernswärd, Sigrid, Östman, Margareta (2008) "E-Health, depression and Family support" (peer-review paper) ENMESH 8th International conference, Krakow 23-25 maj 2008,

  Östman, Margareta (2006) "Severely mentally ill persons- sexuality and some effects on married life" (peer-review paper) 7 th European Network for Mental Health Service Evaluation, Lund,2006,

  Östman, Margareta (2005) "Psychological factors related to associated stigma in relatives of persons with mental ilness." (peer-review paper) XXIXth International Congress on Law and Mental Health, Paris, DOI [länk],

  Östman, Margareta (2004) "Interviews with children in families with mentally ill persons - some experiences." (peer-review paper)

  Rapporter
  Östman, Margareta (2008) Migration och psykisk ohälsa. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 309, ISBN 978-91-7104-213-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Östman, Margareta, Afzelius, Maria (2008) Barnombud i psykiatrin - i vems intresse?. Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, 84, ISBN 978-91-7104-209-5, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Margareta Östman sitter, som representant för Malmö högskola, med i den regionala etikprövningsnämnden i Lund.

blackbox blackbox
MARGARETA ÖSTMAN
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:E502, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57915 cell 0709-655416
photo of Margareta Östman Margareta Östman