MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Mariette Bengtsson
docent/studierektor

För Mariette Bengtsson leg. sjuksköterska, dr i medicinsk vetenskap och docent samt studierektor på grund och avancerad nivå har undervisning av patienter, närstående, medarbetare varit och fortfarande är ett stort intresse. Idag är det studentens lärande som är i fokus och examination/bedömning samt handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Speciellt intresseområde är studenternas lärande relaterat till kärnkompetensen Säker vård. Bengtsson har skrivit såväl rapporter, kurslitteratur som vetenskapliga artiklar inom pedagogik och gastroenterologi. Även att enkelt självskattningsformulär Visuell Analog Skala Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS) riktat till patienter med mag-tarmbesvär har utarbetats samt validitet och reliabilitetstestats. Instrumenten är översatt till 4 språk. Genom att få en uppfattning hur det är att leva med funktionella tarmbesvär försöker hon förmedla förståelse för dessa patientgruppers livssituation. Den senaste tiden har dock allt mer fokus riktats mot pedagogisk forskning och utveckling. Hennes mest citerade artikel beskriver forskningsprocessen hur en innehållsanalys ska genomföras. Från den 1 januari 2019 är Mariette forskningsområdesledare för äldres hälsa och vård.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:mariette.bengtsson@mau.se
Telefon:040-6657917
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F408
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Föreläsning: Tarmbesvär - en gåta och en plåga
Morgondagens sjuksköterska
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Preceptors' experiences of using structured learning activities as part of the peer learning model
  Stenberg Marie, Bengtsson Mariette, Mangrio Elisabeth, Carlson Elisabeth

  2020 | Artikel i tidskrift
  Models of support to family members during the trajectory of cancer
  Samuelsson Maria, Wennick Anne, Jakobsson Jenny, Bengtsson Mariette

  2018 | Artikel i tidskrift
  Formative peer assessment in healthcare education programmes
  Stenberg Marie, Mangrio Elisabeth, Bengtsson Mariette, Carlson Elisabeth

  2016 | Artikel i tidskrift
  How to plan and perform a qualitative study using content analysis
  Bengtsson Mariette

  2016 | Artikel i tidskrift
  Expectations of nursing students prior to a skills-based exam performed in clinical practice
  Bengtsson Mariette, Dahlquist Birgitta, Carlson Elisabeth

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARIETTE BENGTSSON
DOCENT / STUDIEREKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F408, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657917
photo of Mariette Bengtsson Mariette Bengtsson