MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Maria Ekstrand
universitetslektor

Kontaktuppgifter

E-post:maria.ekstrand@mah.se
Telefon:040-66 57916
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F415
Mobil:0761-403119 mex
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

The PrePreg Network
blackbox blackbox
MARIA EKSTRAND
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F415, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57916 cell 0761-403119 mex
Maria Ekstrand