MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Torstensson Levander
seniorprofessor

Marie Torstensson Levander är professor i Hälsa & Samhälle. Undervisar i kriminologi. Forskningsinriktning: könsskillnader och brott,psykisk ohälsa & brott, longitudinella studier, stadsmiljö, brott och trygghet, brottsprevention.


Forskningsplattformar

People, Places and prevention pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:marie.torstensson.levander@mau.se
Telefon:040-6657961
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

MINDS ("Malmöbarn")
PADS+ (samarbete professor Per-Olof Wikström)
City.Risks. Horizon2020 finansierat
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Betydelsen av moral, självkontroll och exponering för brottslighet bland unga kvinnor och män
  Torstensson Levander Marie

  2019 | Konferensbidrag
  Explaining Within and Between Gender Differences in Crime Involvement. A Question of Morality and Life-Styles?
  Ivert Anna-Karin, Torstensson Levander Marie, Wikström Per-Olof

  2018 | Artikel i tidskrift
  An examination of the interaction between morality and self-control in offending
  Ivert Anna-Karin, Andersson Frida, Svensson Robert, Pauvels Liewen, Torstensson Levander Marie

  2018 | Artikel i tidskrift
  Police employees' violence risk assessments
  Svalin Klara, Mellgren Caroline, Torstensson Levander Marie, Levander Sten

  2017 | Artikel i tidskrift
  Assessing and managing risk for intimate partner violence
  Svalin Klara, Mellgren Caroline, Torstensson Levander Marie, Levander Sten

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Forskningsledare, The Malmö Individual and Neighbourhood Development study (MINDS) 2007-

  Forskningsledare, "Migrationens utmaningar" 2008-2011

  Svensk redaktör Nordisk Tidskrift för Kriminalvetenskap, 2010 t.v

  Ledamot i expertgrupp för uppdraget att utvärdera utbildningsinsatser om mäns våld mot kvinnor 2012 -

  Vetenskapligt råd, Rikspolisstyrelsen, 2010-2012

  Vetenskapligt råd, Brottsofferfonden, 1997-2011

  Forskningsledare: Malmö Områdesundersökning 2012-2015

  Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSFK) svensk rådsmedlem 2016-

  Regionala Etikprövningsnämnden Lund, ersättare, 2016-2019

  Vetenskapligt råd, Brottsförebyggande Rådet, 2015-

  Ledamot Etikprövningsmyndigheten, 2020-

blackbox blackbox
MARIE
TORSTENSSON LEVANDER

SENIORPROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657961
photo of Marie Torstensson Levander Marie Torstensson Levander