MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Väfors Fritz
bitr/vice prefekt/universitetslektor

Marie Väfors Fritz är universitetslektor och studierektor vid Institutionen för Kriminologi. Undervisar i kriminologi. Forskningsinriktning: Individuella skillnader i antisocialt beteende utifrån ett livsförloppsperspektiv.


Kontaktuppgifter

E-post:marie.vafors.fritz@mau.se
Telefon:040-6657829
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikationer i SwePub
Föräldrastöd i Sverige
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Freidenfelt Liljeberg, Jenny, Eklund, Jenny, Väfors Fritz, Marie, af Klinteberg, Britt (2011) "Poor school bonding and delinquency over time : bidirectional effects and sex differences" Journal of Adolescence;1, 1-9, ELSEVIER, DOI [länk], URL [länk],

  Väfors Fritz, Marie, Rajaleid, Kristina, Hemström, Örjan, af Klinteberg, Britt (2009) "Quality of life : towards and understanding of individuals with psychopathic tendencies" Personality and Mental Health;3, 183-192, John Wiley and Sons, ISSN 1932-8621, DOI [länk], URL [länk],

  Antologibidrag
  Mellgren, Caroline, Tiby, Eva (red./ed.) | Pinnetti, Carlo, Väfors Fritz, Marie (2014) Border Crossings : Internationalization in Higher Education and Criminology. Studentlitteratur, 31-44, ISBN 978-91-44-09396-3,

  Övrig publicering
  Väfors Fritz, Marie, Ivert, Anna-Karin (2014) "Self-Reported Mental Health and Risky Lifestyle in Swedish Youth" 465, European Society of Criminology, URL [länk],
blackbox blackbox
MARIE VÄFORS FRITZ
BITR / VICE PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657829
photo of Marie Väfors Fritz Marie Väfors Fritz