MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Marie Väfors Fritz
bitr/vice prefekt/universitetslektor

Marie Väfors Fritz är universitetslektor och studierektor vid Institutionen för Kriminologi. Undervisar i kriminologi. Forskningsinriktning: Individuella skillnader i antisocialt beteende utifrån ett livsförloppsperspektiv.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:marie.vafors.fritz@mau.se
Telefon:040-6657829
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Publikationer i SwePub
Föräldrastöd i Sverige
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Kvinnors utvecklingsvägar till missbruk och kriminalitet
  Rydén Kajsa, Väfors Fritz Marie

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Gärningsmannen, brottet och offret
  Khoshnood Ardavan, Väfors Fritz Marie, Ekelund Ulf

  2017 | Artikel i tidskrift
  Nineteen Victims of Homicide and Attempted Homicide in Sweden - Their Injuries, Cause of Death, and Offender Relationship
  Khoshnood Ardavan, Väfors Fritz Marie, Ekelund Ulf

  2017 | Konferensbidrag
  Women’s pathways to substance use and offending
  Väfors Fritz Marie, Rydén Kajsa

  2016 | Artikel i tidskrift
  Quality of Life in Different Male Offender Groups
  Väfors Fritz Marie, Eklund Jenny, Freidenfelt Liljeberg Jenny, af Klinteberg Britt

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
MARIE VÄFORS FRITZ
BITR / VICE PREFEKT / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657829
photo of Marie Väfors Fritz Marie Väfors Fritz