MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Angelica Wågby
doktorand

Som socionom har Angelica arbetat främst med familjerätt inom socialtjänsten, men även inom områden som missbruk och skola. Forskningsintresset är inriktat på barns delaktighet, inom kontexten vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:angelica.wagby@mau.se
Telefon:040-6657011
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Presentation på Familjerättsdagarna i Uppsala 170331 "Barnkonventionen och barns delaktighet". Anordnat av FSR.

    Presentation på Barnrättsdagarna i Örebro 160413 "Familjer i konflikt efter separation - hur beaktas de yngre barnens rättigheter?" Tillsammans med Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna barnhuset. Anordnat av Stiftelsen Allmänna barnhuset och Barnombudsmannen.

blackbox blackbox
ANGELICA WÅGBY
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657011
photo of Angelica Wågby Angelica Wågby