MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Angelica Wågby
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:angelica.wagby@mah.se
Telefon:040-66 57011
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8:Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Presentation på Familjerättsdagarna i Uppsala 170331 "Barnkonventionen och barns delaktighet". Anordnat av FSR.

    Presentation på Barnrättsdagarna i Örebro 160413 "Familjer i konflikt efter separation - hur beaktas de yngre barnens rättigheter?" Tillsammans med Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna barnhuset. Anordnat av Stiftelsen Allmänna barnhuset och Barnombudsmannen.

blackbox blackbox
ANGELICA WÅGBY
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan8, rum G8:Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57011
Angelica Wågby