MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristina Edman
doktorand

Jag är doktorand i socialt arbete. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur stödjande och terapeutiska barn- och familjesamtal går till i praktiken.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kristina.edman@mau.se
Telefon:040-6657836
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, 446
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
KRISTINA EDMAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, 446, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657836
Kristina Edman