MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Ylva Grönvall
doktorand

citat Jag är intresserad av hur personer som köper sexuella tjänster beskriver och skapar förståelse för sina handlingsmönster med fokus på funktion, utsatthet och sociala insatser. citat
Med en bakgrund som socionom och med en master i sexologi har Ylva tidigare arbetat med samtalsstöd för personer som säljer eller köper sexuella tjänster och som samordnare mot människohandel. Hennes forskning handlar om sex mot ersättning med fokus på funktion, utsatthet och sociala insatser.

Kontaktuppgifter

E-post:ylva.gronvall@mah.se
Telefon:040-66 57505
Besöksadress: Citadellsvägen 7
Mobil:0727-227036
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
YLVA GRÖNVALL
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57505 cell 0727-227036
photo of Ylva Grönvall Ylva Grönvall