MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Camilla Larsson
doktorand

Sexolog med bakgrund inom socialt arbete med vuxna och senare även unga. Forskningsområde: kvinnlig omskärelse och sexualitet, migration och genus.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:camilla.larsson@mau.se
Telefon:040-6658093
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
CAMILLA LARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658093
photo of Camilla Larsson Camilla Larsson