MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Martin Kvist
doktorand

citat Martin Kvist är socionom och doktorand på Institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsprojekt kretsar kring ungas etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden och hur olika aktörer verkar för att underlätta etableringen. I olika studier belyser han hur inträdet på arbetsmarknaden och samverkan mellan olika aktörer kan förstås i relation till välfärdsstatens utveckling. citat

Kontaktuppgifter

E-post:martin.kvist@mah.se
Telefon:040-66 57407
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (red./ed.) | Leijon, Marie (2016) "Pedagogisk kompetens i yrkeshögskolan" 36-72, Myndigheten för yrkeshögskolan, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (2016) Utbildarkompetens inom yrkeshögskolan : två forskningsrapporter från Malmö högskola. Myndigheten för yrkeshögskolan, 77, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARTIN KVIST
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57407
Martin Kvist