MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Martin Kvist
doktorand

citat Martin Kvist är socionom och doktorand på Institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsprojekt kretsar kring ungas etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden och hur olika aktörer verkar för att underlätta etableringen. I olika studier belyser han hur inträdet på arbetsmarknaden och samverkan mellan olika aktörer kan förstås i relation till välfärdsstatens utveckling. citat

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:martin.kvist@mau.se
Telefon:040-6657407
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (red./ed.) | Leijon, Marie (2016) "Pedagogisk kompetens i yrkeshögskolan" 36-72, Myndigheten för yrkeshögskolan, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Olofsson, Jonas, Kvist, Martin, Leijon, Marie (2016) Utbildarkompetens inom yrkeshögskolan : två forskningsrapporter från Malmö högskola. Myndigheten för yrkeshögskolan, 77, ISBN 978-91-87073-61-8, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
MARTIN KVIST
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657407
Martin Kvist