MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Oskar Krantz
universitetslektor

Oskar Krantz, lektor i socialt arbete, fil.dr i samhällsmedicin med inriktning på funktionshinderforskning. Den forskning jag för närvarande bedriver behandlar olika aspekter av funktionsnedsättningar, funktionshinder och rehabilitering. Ett exempel är hjälpmedel, som i vardagen kan vara såväl möjliggörare som hinder för social inklusion. Möjliggörandet kan vara att tekniskt kunna befinna sig i t ex en viss miljö som annars varit fysiskt exkluderande. Hinder kan vara att även om individen genom användande av ett hjälpmedel kan befinna sig i en viss miljö, så kan den olikhet visavi normaten som ett hjälpmedel signalerar resultera i exklusion och social utsatthet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:oskar.krantz@mau.se
Telefon:040-6657815
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Egen webbsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Krantz, Oskar (2012) "Assistive devices utilisation in activities of everyday life – a proposed framework of understanding a user perspective" Disability and Rehabilitation: Assistive Technology;3, 189-198, Informa UK, Ltd., ISSN 1748-3107, DOI [länk], URL [länk],

  Krantz, Oskar, Edberg, Anna-Karin, Persson, Dennis (2011) "The experience of active wheelchair provision and aspects of importance concerning the wheelchair among experienced users in Sweden" Review of Disability Studies: An International Journal;2, 21-37, University of Hawai?i at Manoa, ISSN 1553-3697 (print), 1552-9215 (online), URL [länk],

  Krantz, Oskar, Persson, Dennis, Lindgren, Björn, Bolin, Kristian (2011) "Prescribers’ experience of active wheelchair provisioning in Sweden: Analysis of a postal questionnaire" Technology and Disability;4, 191-204, IOS Press, ISSN 1055-4181, URL [länk],

  Krantz, Oskar, Bolin, Kristian, Persson, Dennis (2008) "Stigma-handling strategies in everyday life among women aged 20 to 30 with transversal upper limb reduction deficiency" Scandinavian Journal of Disability Research;4, 209-226, Taylor & Francis, ISSN 1501-7419 (Print), 1745-3011 (Online), DOI [länk],

  Antologibidrag
  Rauhut, Daniel (red./ed.) | Lingärde, Svante, Krantz, Oskar (2013) Barnfattigdom - vems ansvar?. Studentlitteratur, 75-92, ISBN 978-91-44-07983-7,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Redaktör för Occasional Papers in Disability and Rehabilitation, en paperserie vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier.

  Medverkar i forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete.

  Medverkar i HARE-forskargruppen, Handikapp- och rehabiliteringsforskning, vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier.

blackbox blackbox
OSKAR KRANTZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657815
photo of Oskar Krantz Oskar Krantz