MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Oskar Krantz
universitetslektor

Oskar Krantz, lektor i socialt arbete, fil.dr i samhällsmedicin med inriktning på funktionshinderforskning. Den forskning jag för närvarande bedriver behandlar olika aspekter av funktionsnedsättningar, funktionshinder och rehabilitering. Ett exempel är hjälpmedel, som i vardagen kan vara såväl möjliggörare som hinder för social inklusion. Möjliggörandet kan vara att tekniskt kunna befinna sig i t ex en viss miljö som annars varit fysiskt exkluderande. Hinder kan vara att även om individen genom användande av ett hjälpmedel kan befinna sig i en viss miljö, så kan den olikhet visavi normaten som ett hjälpmedel signalerar resultera i exklusion och social utsatthet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:oskar.krantz@mau.se
Telefon:040-6657815
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Egen webbsida
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2017 | Artikel i tidskrift
  Use of active wheelchairs in everyday life
  Krantz Oskar, Egard Hanna

  2017 | Konferensbidrag
  Utilisation of aesthetic hand prostheses in everyday life
  Krantz Oskar

  2016 | Kapitel i bok, del av antologi
  Provision of Active Wheelchairs in Relation to Person-Centered Care and Health Literacy
  Krantz Oskar

  2016 | Konstnärlig output
  Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur
  Dorthé Lotti, Olsson Annsofie, Nilsson Magnus, Aspman Oskar, Dittmar Jakob, Krantz Gunnar, Tosting Åsa, Brandström Maria, Egevad Per

  2016 | Artikel i tidskrift
  Municipal information on assistive devices in Sweden
  Krantz Oskar, Örmon Karin

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Redaktör för Occasional Papers in Disability and Rehabilitation, en paperserie vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier.

  Medverkar i forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete.

  Medverkar i HARE-forskargruppen, Handikapp- och rehabiliteringsforskning, vid Institutionen för hälso- och välfärdsstudier.

blackbox blackbox
OSKAR KRANTZ
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657815
photo of Oskar Krantz Oskar Krantz