MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Paula Mulinari
docent

Jag har precis börjat arbeta på med två olika projekt. Det första projektet är(finanserat av RJ)"De blir bra så" - en explorativ studie om dricks. En ökad konsumtion av service, turism och expansionen av informella anställningsvillkor verkar ha en inverkar på normer och praktiker om dricks. I detta projekt fungerar dricks som ett fenomen för att utforska hur värderingar, normer och känslor påverkar och formar ekonomiska interaktioner och transaktioner. Syftet med projektet är att undersöka det komplexa nät av interaktion som sker mellan de tre centrala aktörerna (arbetsgivare, arbetstagare och kunde) och hur detta formar och reglerar dricks. Projektet syftar vidare till att undersöka hur dessa normer, värderingar och känslor är könskodade. Mitt andra projket är "från kyss mig där bak till sura miner - om vardagsmotstånd på arbetsplatser" Syftet med projektet är att utforska hur former för motstånd artikuleras på svenska arbetsplatser. Har formerna för motstånd och orsakerna till varför motstånd görs och vad (vem) motstånd görs mot förändrats i en kontext av ett förändrat arbetsliv? Förvandlingarna av såväl arbetsliv som fackföreningarnas styrka och position innebär att det finns ett behov av att skifta forskningsfrågor från en ofta förenklad koppling mellan anställdas motstånd och fackföreningarnas agerande, till forskningsfrågor som fångar relationerna mellan de offentliga och kollektiva motståndet (till exempel fackföreningar) och dolda, informella och individuella formerna för motstånd.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:paula.mulinari@mau.se
Telefon:040-6657981
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Dricks - känsliga pengar
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657981
Paula Mulinari