MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Germundsson
universitetslektor

Per Germundsson, universitetslektor och docent i socialt arbete, fil dr i handikappvetenskap. Han har mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning för människor med funktionsnedsättning. Under senare år har han allt mer fokuserat, och forskat kring, samverkan mellan professioner och aktörer inom välfärdsstaten. Han har medverkat i flera utvärderingar av samverkan, bland annat kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.germundsson@mau.se
Telefon:040-6657426
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

En akademisk kvart: Den svåra konsten att samverka
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Linton, Ann-Charlotte, Germundsson, Per, Heimann, Mikael, Danermark, Berth (2016) "School Staff’s Social Representation of Inclusion of Students with Autism Spectrum Disorder (Asperger)" Journal of Education & Social Policy;3, 82-95, Center for Promoting Ideas, ISSN 2375-0782, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Manchaiah, Vinaya, Danermark, Berth, Vinay, Ahmadi, Tayebeh, Tomé, David, Krishna, Rajalakshmi, Germundsson, Per (2015) "Social representation of hearing aids : cross-cultural study in India, Iran, Portugal, and the United Kingdom" Clinical interventions in aging;, 1601-1615, Dove, ISSN 1178-1998, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Manchaiah, Vinaya, Danermark, Berth, Ahmadi, Tayebeh, Tomé, David, Zhao, Fei, Li, Qiang, Krishna, Rajalakshmi, Germundsson, Per (2015) "Social representation of “hearing loss” : cross-cultural exploratory study in India, Iran, Portugal, and the UK" Clinical Interventions in Aging;, 1857-1872, Dove, ISSN 1178-1998, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Linton, Ann-Charlotte, Germundsson, Per, Heimann, Mikael, Danermark, Berth (2015) "The role of experience in teachers’ social representation of students with autism spectrum diagnosis (Asperger)" Cogent Education;1, Taylor & Francis, ISSN 2331-186X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Danermark, Berth, Englund, Ulrika, Germundsson, Per, Ratinaud, Pierre (2014) "French and Swedish teachers’ social representations of social workers" European Journal of Social Work;4, 491-507, Taylor & Francis, ISSN 1369-1457, DOI [länk],

  Linton, Ann-Charlotte, Germundsson, Per, Heimann, Mikael, Danermark, Berth (2013) "Teachers’ social representation of students with Asperger diagnosis" European Journal of Special Needs Education;4, 392-412, Taylor & Francis, ISSN 0885-6257, DOI [länk],

  Antologibidrag
  Alftberg, Åsa, Apelmo, Elisabet, Hansson, Kristofer (red./ed.) | Germundsson, Per, Danermark, Berth (2016) Ljudmiljön i öppna kontorslandskap : Kommunikation och delaktighet i arbetslivet ur ett hörselperspektiv. Lunds universitet., 129-152, ISBN 978-91-981458-6-1, ISSN 2001-7529, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Danermark, Berth, Larsson Tholén, Susanna (red./ed.) | Danermark, Berth, Germundsson, Per (2016) Vägar till arbetsmarknaden : utveckling av samverkan. Gleerups, 51-68, ISBN 978-91-40-69453-9,

  Hensen, Gregor, Beck, Anneka (red./ed.) | Germundsson, Per (2015) Inclusive education and social representations. Beltz Juventa, 119-138, ISBN 978-3-7799-3242-0,

  Hansson, Kristofer, Nordmark, Eva (red./ed.) | Germundsson, Per (2015) Samverkan : från idé till praktik. Studentlitteratur, 143-155, ISBN 978-91-44-10754-7,

  Olofsson, Jons (red./ed.) | Germundsson, Per, Runesson, Ingrid (2014) Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden. Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför, Studentlitteratur, 255-268, ISBN 978-91-44-09345-1,

  Olofsson, Jonas (red./ed.) | Germundsson, Per, Runesson, Ingrid (2014) Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden.. Studentlitteratur, 255-270, ISBN 978-91-44-09345-1,

  Rapporter
  Germundsson, Per (2015) Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering : slutrapport.. Malmö högskola, 29, (PDF document) (application/pdf)

  Krantz, Oskar (red./ed.) | Danermark, Berth, Germundsson, Per, Englund, Ulrika (2013) Toward an Instrument for Measuring the Performance of Collaboration across Organisational and Professional Boundaries. Department of Health and Welfare Studies, Faculty of Health and Society, Malmö University, 16, (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medverkar i forskargruppen HARE, Handikapp- och rehabiliteringsforskning, vid Institutionen för socialt arbete. Medverkar i forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete. Ledamot i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för hälsa och samhälle. Medverkar i Gruppen för studier av samverkan vid Örebro universitet. Biträdande handledare till två doktorander i handikappvetenskap resp. hälsa och samhälle.

blackbox blackbox
PER GERMUNDSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657426
photo of Per Germundsson Per Germundsson