MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per Germundsson
universitetslektor

Per Germundsson, universitetslektor och docent i socialt arbete, fil dr i handikappvetenskap. Han har mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning för människor med funktionsnedsättning. Under senare år har han allt mer fokuserat, och forskat kring, samverkan mellan professioner och aktörer inom välfärdsstaten. Han har medverkat i flera utvärderingar av samverkan, bland annat kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per.germundsson@mau.se
Telefon:040-6657426
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

En akademisk kvart: Den svåra konsten att samverka
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Bok
  Disability and social representations theory. The case of hearing loss.
  Manchaiah Vinaya, Danermark Berth, Germundsson Per, Ratinaud Pierre

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Arbetsintegrerande sociala företag
  Runesson Ingrid, Germundsson Per

  2018 | Artikel i tidskrift
  Social Representations of Persons with Learning Disability or Autism Spectrum Disorder Among Rehabilitation Professionals in Sweden
  Germundsson Per

  2018 | Artikel i tidskrift
  Examination of Previously Published Data to Identify Patterns in the Social Representation of 'Hearing Aids' Across Countries
  Manchaiah Vinaya, Ratinaud Pierre, Tympas Aristotle, Danermark Berth, Germundsson Per

  2018 | Artikel i tidskrift
  Patterns in the social representation of "hearing loss" across countries
  Germundsson Per, Manchaiah Vinaya, Ratinaud Pierre, Tympas Aristotle, Danermark Berth

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Medverkar i forskargruppen HARE, Handikapp- och rehabiliteringsforskning, vid Institutionen för socialt arbete. Medverkar i forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete. Ledamot i fakultetsstyrelsen för Fakulteten för hälsa och samhälle. Medverkar i Gruppen för studier av samverkan vid Örebro universitet. Biträdande handledare till två doktorander i handikappvetenskap resp. hälsa och samhälle.

blackbox blackbox
PER GERMUNDSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657426
photo of Per Germundsson Per Germundsson