MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per-Anders Tengland
professor

citat Per-Anders Tengland forskar om filosofiska och etiska frågor relevanta för hälso- och sjukvården, arbetslivet, psykoterapin och folkhälsoarbetet. citat

Per-Anders Tengland är fil dr i Hälsa och samhälle med filosofisk inriktning. Huvudinriktning: hälsans, medicinens och arbetslivets filosofi, vetenskapsteori och metodlära, folkhälsovetenskapens och folkhälsoarbetets filosofi och etik.


Kontaktuppgifter

E-post:per-anders.tengland@mau.se
Telefon:040-6657404
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Hemsida
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Tengland, Per-Anders (2013) "A qualitative approach to assessing work ability" Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation;4, 393-404, IOS Press, ISSN 1051-9815, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2012) "Health and Morality: Two Conceptually Distinct Categories?" Health Care Analysis;1, 66-83, Springer, ISSN 1573-3394, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2012) "Behavior change or empowerment : on the ethics of health-promotion strategies" Public Health Ethics;2, 140–153, Oxford University Press, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2011) "The Concept of Work Ability" Journal of Occupational Rehabilitation;2, 275-285, Springer journals, ISSN 1053-0487, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2010) "Health promotion and disease prevention: A real difference for public health practice?" Health Care Analysis;3, 203-21, Springer, ISSN 1065-3058, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2010) "Health promotion and disease prevention: Logically different conceptions?" Health Care Analysis;4, 323-341, Springer academic publishers, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2009) "The goals of psychotherapy" Person-Centered and Experiential Psychotherapies : PCEP;2, 127-142, PCCS Books, United Kingdom, ISSN 1477-9757,

  Tengland, Per-Anders (2008) "Empowerment: A Conceptual Discussion" Health Care Analysis;2, 77-96, ISSN 1065-3058, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2007) "A two-dimensional theory of health" Theoretical Medicine and Bioethics;2, 257-84, ISSN 1386-7415, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2007) "Empowerment: A Goal or a Means for Health Promotion?" Medicine, Health Care and Philosophy;2, 197-207, Springer, ISSN 1386-7423, DOI [länk],

  Tengland, Per-Anders (2006) "The Goals of Health Work: Quality of Life, Health and Welfare" Medicine, Health Care and Philosophy;2, 155-167, ISSN 1386-7423, DOI [länk],

  Artiklar
  Tengland, Per-Anders (2010) "Mot en hållbar hälsa : Hälsobegreppet i teori och praktik" Education and sustainability : ES (svensk version);4, 4-7, RCE Barcelona, ISSN 2013-5726,

  Antologibidrag
  Tengland, Per-Anders (2005) Teorier om hälsa, sjukdom, livskvalitet, mätning mm. Lund : Studentlitteratur, ISBN 91-44-02797-4,

  Rapporter
  Berglund, Staffan, Andersson, Oscar, Kihlsten, Ingrid, Tengland, Per-Anders, Wemme, Magnus (2011) Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats. Enheten för folkhälsovetenskap, Hälsa och samhälle,, 178 s, ISBN 978-91-7104-243-9, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Tengland, Per-Anders (2006) Begreppet arbetsförmåga. Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 47 s, ISSN 1652-1994, URL [länk],
blackbox blackbox
PER-ANDERS
TENGLAND

PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F227, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657404
photo of Per-Anders Tengland Per-Anders Tengland