MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Per-Anders Tengland
professor

Per-Anders Tengland är fil dr i Hälsa och samhälle med filosofisk inriktning. Huvudinriktning: hälsans, medicinens och arbetslivets filosofi, vetenskapsteori och metodlära, folkhälsovetenskapens och folkhälsoarbetets filosofi och etik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:per-anders.tengland@mau.se
Telefon:040-6657404
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F326
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Hemsida
Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?
blackbox blackbox
PER-ANDERS
TENGLAND

PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F326, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657404
photo of Per-Anders Tengland Per-Anders Tengland