MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Philip Lalander
professor

Lalander har skrivit såväl böcker som vetenskapliga artiklar om fenomen såsom ungdomskultur, alkohol, heroin, spel om pengar, kriminalitet och olika former av maktutövanden och stigmatiseringsprocesser i relation till de som ses som annorlunda och underlägsna i samhället. Genom etnografiska studier som innebär såväl deltagande observationer som intervjuer söker han förståelse för andra människors liv och navigeringsstrategier. Den senaste tiden har allt mer intresse riktats mot att förstå konsekvenserna av segregation och sociala orättvisor och att närmare studera hur den dolda makten i olika välfärdssystem kan förstås, diskuteras och avtäckas.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:philip.lalander@mau.se
Telefon:040-6657992
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer i Kungliga biblioteket
Människor behöver människor - om heroinerfarna
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  'Unaccompanied minors' in Sweden reflecting on religious faith and practice
  Herz Marcus, Lalander Philip

  2020 | Artikel i tidskrift
  Interaction rituals in an open drug scene
  Grønnestad Trond E., Sagvaag Hildegunn, Lalander Philip

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Från "produkt" till människa
  Herz Marcus, Lalander Philip

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Ett solidariskt socialt arbete i tiden
  Dahlstedt Magnus, Lalander Philip

  2019 | Bok
  Rörelser, gränser och liv
  Herz Marcus, Lalander Philip

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Philip Lalander är ledare för forskningsplattformen Socialt arbete och social utsatthet vid Institutionen för socialt arbete.

  Han är ordinarie ledamot i FN, forskningsnämnden vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

  Sedan februari 2012 är han biträdande prefekt med speciellt ansvar för institutionens forskningsfrågor, ledare för forskarutbildningen i socialt arbete och sammankallande av handledarkollegiet. Dessutom är han ledamot i Malmö högskolas docentnämnd.

  Lalander är huvudhandledare till två doktorander i socialt arbete; Lotta Carlström och Johanna Sixtensson.

  Han är flitigt anlitad som opponent vid disputationer i de nordiska länderna och även som sakkunnig i Norska forskningsrådet.

  Utöver detta anlitas han kontinuerligt i FORTE och Riksbankens jubileumsfond och som refereree i ett större antal internationella tidskrifter.

blackbox blackbox
PHILIP LALANDER
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657992
photo of Philip Lalander Philip Lalander