MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tina Eriksson Sjöö
universitetsadjunkt

Tina Eriksson-Sjöö är universitetsadjunkt i socialt arbete och doktorand vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i social och pedagogisk teori och metod och har deltagit i flertalet pedagogiska utvecklingsprojekt. Eriksson-Sjöö har också erfarenhet av utvärderingsuppdrag inom mångkulturell skola för barn och ungdomar, i nordiskt samarbetsprojekt för universitetslärare och som ledare för forskningscirkel för skolpersonal. De senaste åren har hon varit aktiv inom området för Migration och Hälsa och har studerat sambandet mellan utbildning och olika hälsofaktorer bland nyanlända flyktingar. En aktuell studie undersöker nyanlända flyktingars upplevda hälsosituation före och efter deltagande i en preventiv hälsofrämjande intervention (Hälsoskola för nyanlända).


Kontaktuppgifter

E-post:tina.eriksson-sjoo@mau.se
Telefon:040-6657474
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Eriksson-Sjöö, Tina, Ekblad, Solvig, Kecklund, Göran (2010) "Hög förekomst av sömnproblem och trötthet hos flyktingar på SFI : konsekvenser för inlärning och hälsa" Socialmedicinsk tidskrift;4, 302-309, Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Eriksson-Sjöö, Tina, Ekblad, Solvig (2010) Hälsoskola för nyanlända flyktingar. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 33-52, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Eriksson-Sjöö, Tina (2008) "CAP-Methodology in a School Settlement" (peer-review paper) 9, CiCe conference proceeding, (PDF document) (application/pdf)

  Eriksson-Sjöö, Tina, Hillborg, Ingrid, Rubinstein Reich, Lena (2008) "Studenters utveckling till professionell kompetens. Att an-vända erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext" (peer-review paper) (PDF document) (application/pdf)

  Rubinstein Reich, Lena, Eriksson-Sjöö, Tina, Sild Lönroth, Carina, Fresko, Barbara (2007) "Developing Professional Competences through Building Narratives of Life Experiences" (peer-review paper)

  Rapporter
  Eriksson-Sjöö, Tina, Ekblad, Solvig (2009) Stress, sömn och livskvalitet : en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 92 s, ISBN 978-91-7104-233-0, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf) (PDF document) (application/pdf)

  Eriksson-Sjöö, Tina (2007) Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 67, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
TINA ERIKSSON SJÖÖ
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan,, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657474
photo of Tina Eriksson Sjöö Tina Eriksson Sjöö