MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Slobodan Zdravkovic
universitetslektor

citat Med min forskning kring hälsa och hälsorelaterade faktorer vill jag bidra till ökad jämlikhet i hälsa. citat
Zdravkovic är docent i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle och har avlagd doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi, vid Karolinska Institutet. Han bedriver epidemiologisk forskning främst inom migration och hälsa samt livsstils- och hälsorelaterade faktorers inverkan på hälsa och diverse folkhälsosjukdomar. Han handleder och examinerar på grund- och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

E-post:slobodan.zdravkovic@mah.se
Telefon:040-66 57936
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

MILSA
Epidemiologiska verktyg (biologisk interaktion)
COST-Adapting European health systems to diversity
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nayak, Raj, Zdravkovic, Slobodan, Janzon, Ellis (2013) "Incidence of myocardial infarction among Swedish and immigrant women : can physical activity modify the risk? An epidemiological study on the Malmo Diet and Cancer Study" Scandinavian Journal of Public Health;7, 672-9, Sage Publications, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Kisch, Annika, Lenhoff, Stig, Zdravkovic, Slobodan, Bolmsjö, Ingrid (2012) "Factors associated with changes in quality of life in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation." European Journal of Cancer Care;6, 735-46, Blackwell Publishing, ISSN 1365-2354, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Projektledare för MILSA 2.0

  Projektansvarig för MILSA - Stödplattform för migration och hälsa

  Representerar Sverige i forskarnätverket COST - Adapting European health systems to diversity (ADAPT).

blackbox blackbox
SLOBODAN
ZDRAVKOVIC

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F228, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57936
Slobodan Zdravkovic