MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Slobodan Zdravkovic
universitetslektor

citat Med min forskning kring hälsa och hälsorelaterade faktorer vill jag bidra till ökad jämlikhet i hälsa. citat

Zdravkovic är docent i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle och har avlagd doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi, vid Karolinska Institutet. Han bedriver epidemiologisk forskning främst inom migration och hälsa samt livsstils- och hälsorelaterade faktorers inverkan på hälsa och diverse folkhälsosjukdomar. Han handleder och examinerar på grund- och avancerad nivå.


Kontaktuppgifter

E-post:slobodan.zdravkovic@mah.se
Telefon:040-6657936
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

MILSA
Epidemiologiska verktyg (biologisk interaktion)
COST-Adapting European health systems to diversity
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Nayak, Raj, Zdravkovic, Slobodan, Janzon, Ellis (2013) "Incidence of myocardial infarction among Swedish and immigrant women : can physical activity modify the risk? An epidemiological study on the Malmo Diet and Cancer Study" Scandinavian Journal of Public Health;7, 672-9, Sage Publications, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Kisch, Annika, Lenhoff, Stig, Zdravkovic, Slobodan, Bolmsjö, Ingrid (2012) "Factors associated with changes in quality of life in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation." European Journal of Cancer Care;6, 735-46, Blackwell Publishing, ISSN 1365-2354, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Projektledare för MILSA 2.0

  Projektansvarig för MILSA - Stödplattform för migration och hälsa

  Representerar Sverige i forskarnätverket COST - Adapting European health systems to diversity (ADAPT).

blackbox blackbox
SLOBODAN
ZDRAVKOVIC

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Folkhälsovetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F228, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657936
Slobodan Zdravkovic