MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Slobodan Zdravkovic
docent

Zdravkovic är docent i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle och har avlagd doktorsexamen i medicinsk vetenskap, epidemiologi, vid Karolinska Institutet. Han bedriver epidemiologisk forskning främst inom migration och hälsa samt livsstils- och hälsorelaterade faktorers inverkan på hälsa och diverse folkhälsosjukdomar. Han handleder och examinerar på grund- och avancerad nivå.


Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:slobodan.zdravkovic@mau.se
Telefon:040-6657936
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F228
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

MILSA
Epidemiologiska verktyg (biologisk interaktion)
COST-Adapting European health systems to diversity
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  The Association Between Self-perceived Health and Sleep-Quality and Anxiety Among Newly Arrived Refugees in Sweden
  Mangrio Elisabeth, Zdravkovic Slobodan, Sjögren Forss Katarina

  2020 | Rapport
  Kartläggning av nyligen nyanländas hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö efter etableringen.
  Mangrio Elisabeth, Carlzén Katarina, Grahn Mathias, Zdravkovic Slobodan

  2020 | Rapport
  Kartläggning av hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, arbetsmarknad och boendemiljö bland arabisktalande nyanlända inom etableringen
  Zdravkovic Slobodan, Carlzén Katarina, Grahn Mathias, Mangrio Elisabeth

  2020 | Rapport
  Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige
  Mangrio Elisabeth, Carlson Elisabeth, Zdravkovic Slobodan

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Partnership Skåne
  Carlzén Katarina, Witmer Hope, Zdravkovic Slobodan

  Länk till alla publikationer i DIVA.
  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Projektledare för MILSA 2.0

  Projektansvarig för MILSA - Stödplattform för migration och hälsa

  Representerar Sverige i forskarnätverket COST - Adapting European health systems to diversity (ADAPT).

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F228, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657936
Slobodan Zdravkovic