MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanna Lundberg
universitetslektor

Sociolog, kursansvarig på fristående kurs distans i socialt arbete. Koordinerar forskningsnätverket Arbete/Välfärd. Forskningsintressen arbetsliv/arbetslöshet, utestängningsprocesser på arbetsmarknaden kopplat till rasifiering, klass, genus. Moral/värderingar/skötsamhet


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:susanna.lundberg@mau.se
Telefon:040-6657370
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Nätverket Arbete/Välfärd
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Min forskning handlar om arbete och identitet ur ett marginalitetsperspektiv. Fattigdom och arbete, arbetslöshet och utanförskap

  Jag är också intresserad av sociala innovationer för hållbarhet, särskilt det som kallas AISF, ArbetsIntegrerande Sociala Företag

  Ett tredje intresse är socialarbetares professionalitet, särskilt rättssäkherhet och skrivande

blackbox blackbox
SUSANNA LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657370
photo of Susanna Lundberg Susanna Lundberg