MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Susanna Lundberg
universitetslektor

Sociolog, kursansvarig på fristående kurs distans i socialt arbete. Koordinerar forskningsnätverket Arbete/Välfärd. Forskningsintressen arbetsliv/arbetslöshet, utestängningsprocesser på arbetsmarknaden kopplat till rasifiering, klass, genus. Moral/värderingar/skötsamhet


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:susanna.lundberg@mau.se
Telefon:040-6657370
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Nätverket Arbete/Välfärd
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Lundberg, Susanna (2016) "Vi kan ju sälja det övriga landet till hugade spekulanter": om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter i en förändrad ekonomi. Örebro Universitet, 340, ISBN 978-91-7529-112-3, ISSN 1650-2531, .

  Vetenskapliga artiklar
  Lundberg, Susanna (2018) "Forum : Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, 315-327, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), ISSN 1104-1420,

  Konferensbidrag
  Lundberg, Susanna (2017) "Östra Göinge i världens mitt" FALF:s nationella arbetslivskonferens: Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden Abstracts : Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden;, 63-67, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Min forskning handlar om arbete och identitet ur ett marginalitetsperspektiv. Fattigdom och arbete, arbetslöshet och utanförskap

  Jag är också intresserad av sociala innovationer för hållbarhet, särskilt det som kallas AISF, ArbetsIntegrerande Sociala Företag

  Ett tredje intresse är socialarbetares professionalitet, särskilt rättssäkherhet och skrivande

blackbox blackbox
SUSANNA LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657370
photo of Susanna Lundberg Susanna Lundberg